Hopp til innhold

– Burde være et krav å kunne norsk for å stemme i valg

Organisasjonen Fakkeltog oversetter norsk valgkampmateriale til arabisk for å få opp valgdeltakelsen. Helt feil, mener Fremskrittspartiet.

Farouq Assam (t.v.) og Hilde Horsberg i organisasjonen Fyrtårn.

– Viktig at innvandrere deltar i lokalvalg, mener Farooq Isam (t.v.) og Hege Horsberg i organisasjonen Fakkeltog. De har oversatt valgkampmateriale til arabisk.

Foto: Fyrtårn

Bare 53 prosent av innvandrere fra land utenfor Europa brukte stemmeretten ved forrige valg. Ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som får delta, men ved kommune- og fylkestingsvalg er det nok å ha bodd i Norge de siste tre årene.

– Mange innvandrere er ikke klar over at de har stemmerett. Mange kommer fram land som har store problemer med demokrati. Vi tror nøkkelen er informasjon på deres eget språk, sier Farooq Isam i organisasjonen Fakkeltog til NRK. Han er selv fra Irak.

– Burde kreve statsborgerskap

Stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp)

Jon Helgheim og Fremskrittspartiet mener det burde vært krav om norsk statsborgerskap for å delta også i lokalvalg.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, er ikke like begeistret for initiativet. Han mener det burde vært krav om statsborgerskap – og å kunne norsk – ved alle typer valg.

– Så lenge vi har en ordning som gjør at vi ikke trenger statsborgerskap for å stemme, forstår jeg at noen velger å oversette valgmateriell. Men jeg mener det ideelle ville vært å kreve statsborgerskap, sier han til NRK.

Han mener også at man i for stor grad henvender seg til arabiske land og ikke de store innvandringsgruppene som kommer fra europeiske land.

– Om du skal bo i Norge, engasjere deg i samfunnet og delta i valg, så bør det være et minstekrav å ha lært seg norsk. Det er jo også et krav for å få statsborgerskap, sier han.

Arbeiderpartiet mener på sin side at dagens ordning fungerer godt.

– Innvandrere som ikke er statsborgere er brukere av skoler, barnehager, sykehjem og busser. De bør også være med på å påvirke sine lokalsamfunn. Det er en selvfølge, sier stortingsrepresentant Amund Aukrust.

– Viktig å engasjere seg

Hege Horsberg, som også er en del av organisasjonen Fakkeltog, mener det å engasjere seg i valget er veldig viktig for flyktninger og andre innvandrere.

AAUK

Åsmund Aukrust (Ap) mener initiativet til Fakkeltog er veldig bra.

Foto: PETER MYDSKE / Stortinget

– Det er viktig å kunne sette seg inn i hvordan programmene til de politiske partiene stemmer overens med det som er viktig for den enkelte, sier hun.

Hun forteller at de har oversatt flere intervjuer med ledere i de politiske partiene til arabisk.

Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet synes det Fakkeltog har satt i gang er et viktig engasjement og et positivt initiativ. Han tror mangel på kunnskap er årsaken til at valgdeltakelsen er lav blant innvandrere.

– At folk ikke vet at de har stemmerett, av dem som ikke har stemmerett ved stortingsvalg, det er et stort demokratisk problem. I et demokrati skal alle delta, sier han.

Allerede nå kan du stemme

AKTUELT NÅ