Hopp til innhold

– Bra at vi kaller det brudd på menneskerettighetene

Helseminister Bent Høie sier han er enig i det som kommer frem i NRKs serie «Her svikter Norge». Han sier han er glad man begynner å kalle overgrep og dårlig behandling av eldre ved sitt rette navn.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) mener dagens situasjon i eldreomsorgen ikke kan fortsette.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg er glad for at vi kaller det for det er, brudd på menneskerettighetene, for det tror jeg gir større bevissthet på hva dette faktisk handler om.

Les også: Edgar ser den mørke siden av norsk eldreomsorg

Helseministeren har akkurat kommet ut av studioet til Politisk kvarter på P2 etter debatt om uttalelsene til Helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK om at han kjenner til brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg.

Uttalelsene kom som en del av en serie der NRK setter søkelys på forskjellige deler av det norske samfunnet med godt dokumentert systemsvikt i forskjellige ledd. I dag bekreftet Høie at slike brudd på menneskerettighetene er godt dokumentert i norsk helsevesen.

Tar på eldre bleie for å slippe å følge på do

– Vi har veldig klare rapporter fra Helsetilsynet som bekrefter inntrykket som kom frem i NRK. Det er også grunnen til at regjeringen har sagt at vi ikke bare kan overføre ansvaret for å sikre kvalitet, kompetanse og kapasitet i eldreomsorgen til kommunene. Staten må ta større ansvar, sa Høie før han slo fast.

– Vi kan ikke ha det slik.

Det han sikter til er dokumentasjonen NRK har lagt frem som viser utstrakt bruk av ulovlig tvang i blant annet Helsetilsynets rapport fra 2013.

Se hvor det svikter i norsk eldreomsorg her!

Og dokumentasjonen stopper ikke der. I et doktorgradsarbeid ved Norges Teknisk- Vitenskapelige universitet (NTNU) fra 2013 forteller ni av ti ansatte på sykehjem at de både har sett og selv vært med på å behandle eldre på institusjon dårlig.

De mest vanlige formene var å snakke respektløst eller skjelle ut beboere, neglisjere tannpleie, ignorere beboere, ta på beboere bleie for å slippe toalettbesøk, og å ikke skifte bleien selv om man visste at det var nødvendig.

Bent Høie i Politisk kvarter

Se Politisk kvarter med helseminister Bent Høie.

Samtidig sier generalsekretær Lisbeth Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen at det skorter på både kunnskap og kompetanse i tjenestene.

– Særlig i helgene er det mange ufaglærte. Det er viktig at de får grunnleggende kunnskaper om blant annet menneskerettigheter, sier Rugtvedt før hun fortsetter:

– Til nå har vi vært litt for tålmodige. I år etter år har vi fått avdekket slike alvorlige forhold, så nå er det om å gjøre å få satt fortgang i å lage bedre systemer som sikrer at folks grunnleggende rettigheter overholdes på sykehjem.

Les også: Erkjenner menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg
Les også: Liten rettspraksis på lovbrudd i eldreomsorgen

Høie mener det er grunn til å se på kompetansen både hos den enkelte ansatte, men også på ledernivå i kommunene.

– Trenger bedre kvalitet på ledere

Manglende kompetanse i ledelsen påpekes også som én av de store utfordringene i eldreomsorgen av direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Ledelse og manglende evne til å lære av egne og andres feil.

Det samme påpekes i en rekke av rapportene NRK har lagt ut på ressurssiden «Her svikter Norge».

– Vi har satt av 20 millioner kroner for å utvikle et ledelsesprogram etter modell fra Rektorskolen. Nettopp for å sikre at vi har god og kompetent ledelse i eldreomsorgen.

– Har vi et ledelsesproblem i norsk eldreomsorg?

– Ja, vi har et behov for å heve kvaliteten på ledelsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT