Hopp til innhold

– Boligmarkedet kan ikke fortsette å leve sitt eget liv

Det er all grunn til å ta SSBs spådommer om at boligprisene vil snu, på alvor. Det mener makroøkonomer NRK har snakket med.

Boligpriser vs prisveksten

Grafen viser hvordan boligprisene de siste årene prosentvis har steget langt mer enn prisveksten. Unntaket er under finanskrisen i 2008 og 2009. Trenden vil igjen snu i årene som kommer, dersom SSB treffer blink med sine prognoser.

Foto: Grafikk: Tom Gabriel Johansen

I en fersk analyse spår Statistisk sentralbyrå at boligprisene kommer til å snu nedover i løpet av året.

Men byrået spådde at veksten i boligmarkedet ville bremse opp allerede for tre måneder siden. Fasiten viser at prisveksten har fortsatt i langt sterkere grad enn SSB spådde sist.

– Jeg skal være litt forsiktig. Men vi tror at det kommer et omslag i løpet av ikke veldig lang tid, og at boligprisene nominelt vil falle, i hvert fall ut dette året, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.

I en ny analyse, spår SSB magrere tider for Norge i årene som kommer, og at boligprisene reelt sett vil falle litt i 2016 og 2018.

Boligpriser vs prisveksten

Grafen viser hvordan boligprisene de siste årene prosentvis har steget langt mer enn prisveksten. Unntaket er under finanskrisen i 2008 og 2009. Trenden vil igjen snu i årene som kommer, dersom SSB treffer blink med sine prognoser.

Foto: Grafikk: Tom Gabriel Johansen
Kjersti Haugland, seniorøkonom DNB Markets

- Det at Norges Bank trolig kutter rentene på nytt er egentlig dårlig nytt. Det betyr at norsk økonomi blir svakere, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets

Foto: Johan B. Sættem

Det er all grunn til å ta advarslene på alvor, mener seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Markets. Hun venter at arbeidsledigheten vil stige de neste årene til nivåer vi ikke har sett på ti år.

– Det betyr at boligmarkedet kommer til å kjøle seg ned etter vårt syn. Vi kommer til å oppleve litt nedadgående priser i løpet av året og neste år, sier Haugland.

– Venter nedgang i reelle boligpriser

DnB-økonomen sier at lav boligbygging og rentekutt fra sentralbanken vil bidra til å holde boligprisene tilnærmet flatt de nærmeste årene.

Men hvis boligprisene ligger flatt i tre år er vel det en veldig svak utvikling?

– Det er en mye svakere utvikling enn vi har sett de siste 10-20 årene, det er helt klart. Og hvis man tar hensyn til at konsumprisene vil stige de nærmeste årene, er det en realprisnedgang i boligprisene de nærmeste årene, sier Haugland.

– Resten av landet vil bli smittet av Rogaland

Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken har i sine prognoser at Norge går inn i en periode med avtakende økonomisk vekst og stigende arbeidsledighet.

Kari Due-Andresen, seniorøkonom i Handelsbanken

- En svakere norsk økonomi vil gjøre husholdningene mer forsiktige, også i boligmarkedet, sier Kari Due-Andresen, seniorøkonom i Handelsbanken

Foto: Handelsbanken

Det vil etterhvert slå ut i boligmarkedet.

– Hvis vi for eksempel ser på Rogaland, som er blant regionene som har merket oljeprisfallet først, ser vi at boligprisene har stagnert den siste tiden, sier hun.

Og det tror dere vil smitte over til resten av landet?

– Ja, vi tror det. Den sesongjusterte prisveksten har kommet gradvis ned fra før jul i fjor. Det vi tror skjer er at husholdningene i økende grad blir bekymret for hva som skjer fremover. Dermed tror vi heller ikke at boligmarkedet kommer til å fortsette å leve sitt eget liv, sier hun.

Hun mener den kraftige prisveksten som vi har sett den siste tiden ikke kan vedvare.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger