Hopp til innhold

– Blir vanskeligere for kjeltringer i arbeidslivet

Et bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor skal gjøre det vanskeligere å være kjeltring i arbeidslivet. Det var arbeidsministerens budskap når han i ettermiddag la fram 22 tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Robert Eriksson, Erna Solberg, Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la tirsdag fram strategi mot arbeidslivskriminalitet. Her sammen med NHO-direktør Kristin Skogen Lund tv og Gerd Kristiansen LO-leder.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Regjeringen varslet tirsdag en intensivert innsats mot arbeidslivskriminalitet og la fram en handlingsplan med totalt 22 forslag til tiltak.

Ved hjelp av et tettere samarbeid mellom Arbeidstilsynet, skatteetaten, Nav, politiet og andre offentlige etater samt LO og NHO, skal de useriøse aktørene i arbeidslivet lukes ut.

– Vi gjør det vanskeligere å være kjeltring, lettere å være seriøs, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) da han og statsminister Erna Solberg (H) presenterte handlingsplanen tirsdag.

De 22 tiltakene oppsummeres i seks hovedpunkter:

 1. Tettere samarbeid med partene i arbeidslivet
 2. Kontroll og oppfølging:
  samarbeidet mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater skal styrkes og gjøres mer systematisk.
 3. Nye bestemmelser rundt offentlige innkjøp
  hindre at kriminelle aktører får innpass i arbeidslivet ved å begrense antall underleverandører i bransjer der det er særlig store utfordringer.
 4. Tiltak med særlig betydning for byggenæringen
  Blant annet en godkjenning av utenlandsk fagutdanning.
 5. Styrket kunnskap og informasjon:
  kartlegging av omfanget av den svarte økonomien og hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves.
 6. Internasjonalt samarbeid:
  delta aktivt i nye samarbeidsinitiativer i EU-regi.

Solberg: – Må samarbeide mot multikriminalitet

– Vi bygger dette arbeidet på klare tilbakemeldinger fra blant annet politiet om at kriminalitet er en utfordring på flere arenaer enn tidligere, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ifølge Solberg er problemet sammensatt og handler om «multikriminalitet». Det er ikke bare arbeidsmiljøloven som brytes. Det handler om alt fra trygdesvindel til menneskehandel, skatt og avgifter og bruk av falske opplysninger.

– Det kan være vanskelig å få sammenhengen i denne typen kriminalitet, og det er derfor et samarbeid er viktig, mener statsministeren.

NHO advarer mot flere regler og krav

LO-leder Gerd Kristiansen t.h. og NHO direktør Kristin Skogen Lund.

LO-leder Gerd Kristiansen (t.h.) og NHO direktør Kristin Skogen Lund.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det var LO som tok initiativ og utfordret regjeringen og NHO til å gå sammen om å lage en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet.

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund var også til stede under fremleggelsen av samarbeidets frukter.

– Jeg er stolt av at vi har fått til det vi har fått til, sa Kristiansen.

NHO-direktøren roste regjeringen for å ha respondert raskt, og minnet om at arbeidslivskriminalitet er et angrep på den verdien som det norske arbeidslivet og vår økonomiske suksess i stor grad er tuftet på.

Samtidig advarte hun mot å gjøre arbeidslivet enda mer regelstyrt.

– Vi må passe oss for å innføre enda flere regler og pålegg som gjør det vanskeligere å etterleve regelverket for dem som bestreber å være seriøse, sa Skogen Lund.

Saken blir oppdatert.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ