– Pasienter og pårørende skal ikke behandles slik

– Det må være i strid med verdighetsgarantien å flytte en dødssyk mann mot hans ønske, sier helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie. Ordfører i Eidsvoll, Terje Tøslo, sier dødssyke Østby får bli på sykehus - inntil videre.

Per Arne Olsen og Bent Høie

Både Per Arne Olsen og Bent Høie ber Eidsvoll kommune ta hensyn til familiens ønske om å la en kreftsyk mann få ro.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Sverre Østby har kreft med spredning til skjelettet. Han har bodd på Bøn sykehjem i to år, men nå vil kommunen flytte ham til et annet sykehjem. Det frykter familien hans at han rett og slett ikke tåler.

Sverre Østby og kona Olaug Østby på Bøn sykehjem i Eidsvoll

Olaug Østby sier tok lang tid før mannen hennes roet seg ned etter at han kom til Bøn sykehjem for to år siden.

Foto: Lucian Muntean / NRK

Østby har mistet taleevnen, men kona kan se at han er trygg på Bøn sykehjem. Han brukte lang tid på å slå seg til ro, da han kom dit.

Da kommunens folk kom for å hente 83-åringen, sperret kona og datteren døren, slik at ambulansefolkene ikke kom inn på rommet hans.

– Umenneskelig

Både Høyres og Fremskrittspartiets helsepolitiske talsmenn ber Eidsvoll kommune ta menneskelige hensyn i denne saken.

– Her må kommunen la være å skyve systemet foran seg. Pårørende og pasienter skal ikke være nødt til å ta slike kamper på slutten av et liv. Da skal de bruke kreftene til å møte det som kommer, ikke på å slåss mot kommunen, sier Bent Høie i Høyre.

– Undersøkelser viser at de fleste av oss ønsker å tilbringe våre siste dager i kjente omgivelser hvor man føler seg trygg. Det sier nestleder og helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Per Arne Olsen. Han understreker at han ikke kjenner denne saken konkret.

– Men jeg vil likevel oppfordre Eidsvoll til å strekke seg langt i å etterkomme et siste ønske om ro, sier Olsen.

Høie mener Eidsvolls håndtering av denne saken er i strid med verdighetsgarantien, der det blant annet heter at det skal være fokus på innholdet i pleien for eldre.

– Her har familien gjort det Jens Stoltenberg sier de skal gjøre, nemlig å klage. Men en kommune skal ikke behandle folk slik. Jeg mener Østbys familie burde få velge om de skulle bytte sykehjem eller ikke, sier Høie.

– Mange hensyn å ta

Hans Magnus Jonsbu

Fungerende kommunelege i Eidsvoll sier de må balansere hensynet til den enkelte med hensynet overfor alle andre som ønsker en plass.

Foto: Lucian Muntean / NRK

Fungerende kommunelege i Eidsvoll, Hans Magnus Jonsbu, sier 83 år gamle Sverre Østby ikke kan bli værende på Bøn fordi kommunen har vedtatt at alle langtidsplasser skal overflyttes til Vilberg sykehjem. Dermed er det bare korttidspasienter som skal være på Bøn.

– Men er det ikke rom for menneskelige skjønn her?

– Vi tror ikke det er noen risiko å flytte ham. Vi har allerede flyttet åtte andre pasienter. De to som er igjen, har klaget på vedtaket. Disse klagene har fylkesmannen vurdert og gitt kommunen medhold i at de kan flyttes.

Jonsbu legger til at kommunen vet lite om hva samhandlingsreformen bringer og at flyttingen av pasienter er gjort for å ha mest mulig fleksibilitet når det gjelder sykehusplasser.

– Vi mener at vi ikke er kyniske, men vi har mange hensyn å ta. Det er veldig mange som ønsker en sykehjemsplass, det er et veldig trykk for å få, sier Jonsbu.

Får bli - inntil videre

Også tilsynslegen ved sykehjemmet har bedt kommunen om å ta hensyn til helsetilstanden hans.

Kommunen har nå kontaktet familien og bedt om et møte den 12. mars. Frem til da får Sverre Østby bli boende på Bøn.

– Vi kan ikke flytte en pasient mot hans og familiens vilje. Når de stenger døra for oss, må vi vike, sier Hans Magnus Jonsbu.

Kommunelegen håper de blir enige om en ordning, men vil ikke si om kommunen kan tenke seg å omgjøre vedtaket.

– Det er en kjedelig og lei sak. Vi kan ikke flytte denne pasienten med makt, det kan vi ikke gjøre, sier ordfører i Eidsvoll, Terje Teslo (Sp).

Han sier at man nå vil snakke med familien til Østby, for å se om man kan komme til enighet.

– Han vil få bli inntil videre. Vi skal ha et møte med de pårørende 12. mars, og han vil få bli på Bøn sykehjem fram til da. Så får vi se om de kommer til en enighet da, sier Teslo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger