Hopp til innhold

– Bedriftene mister verdifull arbeidskraft

NHO krever at Høyre og Fremskrittspartiet blir mer bedriftsvennlige. – Dagens permitteringsregler gjør at bedriftene mister verdifull arbeidskraft, sier Svein Oppegaard i NHO.

Oljeplattform

Innskrenkningene i oljeindustrien krever nye permitteringsregler, mener NHO.

Foto: Reuters

Oppegaard er direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Han viser til at tidligere betalte bedriften lønn til en permittert ansatt de første ti dagene, men at Høyre/Frp-regjeringen har endret reglene slik bedriften nå må betale lønna de 20 første dagene.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Svein Oppegaard er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Nå krever han endrede permitteringsregler.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Vi synes tiden nå er inne til å reversere disse reglene, slik at vi får tilbake de gamle reglene, som var langt mer bedriftsorienterte, sier Svein Oppegaard til NRK. Han mener perioden der arbeidsgiver betaler lønn burde være noe kortere, og at NHO vil at mulighetene til å permittere ansatte bør utvides fra seks måneder til 12 måneder.

– Velger oppsigelser

NHO-direktøren er bekymret for at blant annet oljeindustrien på Vestlandet nå velger å si opp ansatte i stedet for å permittere, og at de på denne måten mister verdifull kompetanse.

Personaldirektør Hege Nergaard Mikalsen i selskapet Compass Group Norge, som jobber med å holde dagliglivet i gang ute på plattformene, har sagt opp 100 ansatte det siste halvåret.

– Vi valgte å iverksette oppsigelser fordi permitteringsinstituttet ble for kostnadskrevende for oss, sier hun.

– Ingen umiddelbare planer

Mikalsen skulle heller ha permittert ansatte hvis det hadde vært billigere. Men statssekretær Kristian Dalhaug Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet ha ingen umiddelbare planer om å endre regelverket.

– Regjeringen følger nøye med og vi vil komme med tiltak når det blir nødvendig. Det kan være i revidert statsbudsjett eller et senere tidspunkt. På den ene siden skal vi sørge for at kompetansen blir beholdt i bedriftene, men vi skal heller ikke ha en innlåsingseffekt, slik at personer som det er bruk for andre steder, blir holdt i permittering for lenge, sier Hauge til NRK.

LES OGSÅ: – Gamle permitteringsregler kunne hindra oppsigelser i oljeindustrien

LES OGSÅ: Solberg: – Kortsiktig tanke å si opp ansatte

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT