Hopp til innhold

– Barnebrudenes ektemenn kan ikke straffes i Norge

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener ektemennene til barnebrudene må straffeforfølges. Men jusekspert tviler på at det er mulig.

Tone Linn Værstad

KAN IKKE STRAFFES: Tone Linn Wærstad, jusstipendiat ved Universitetet i Oslo, mener at norsk straffelov ikke åpner for at mennene til barnebrudene kan straffes for ekteskap og samleier gjennomført i utlandet.

Foto: Universitetet i Oslo

Minst 10 av jentene som kom til Norge ifølge med sine ektemenn var under den seksuelle lavalder.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det kan være aktuelt å straffe ektemennene.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

– FORKASTELIG: Det mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er godt mulig det er en vei å gå. Selv om dette har skjedd før de har kommet til Norge, er dette uakseptabelt. Vi skal ha nulltoleranse for barneekteskap og tvangsektesap, sa Listhaug.

– Bryter ikke norsk lov i utlandet

Men jusforsker Tone Linn Værstad, som har doktorgrad på menneskerettigheter og norsk lovgivning for muslimske innvandrerkvinner, sår tvil om at det vil bli mulig.

– Så lenge de har giftet seg i utlandet, har de ikke brutt norsk lov. Straffeloven er med noen unntak begrenset til det som skjer i Norge, sier Wærstad.​

Det som skjer når de først er i Norge, kan imidlertid straffeforfølges.

– For hver gang mannen har sex med sin mindreårige kone her i Norge, vil han ha et straffansvar. Det vil være fornuftig av norske myndigheter som håndterer slike saker å informere om dette straffansvaret så tidlig som mulig overfor dem det gjelder, sier hun.

Sex med barn under 14 år kan straffes

Ifølge straffelovens forarbeider kan utlendinger kun straffeforfølges i Norge for forhold som har skjedd i utlandet når de har bodd i Norge i mer enn ett år. Uttaket er sex med barn under 14 år - som i den nye straffeloven fra 1. oktober regnes som voldtekt.

Axel Wilhelm Due

REGNES SOM VOLDTEKT: Å ha sex med barn under 14 år regnes som voldtekt, sier Axel Due.

Foto: KRIPOS

– Det betyr at personer som har hatt sex med barn under 14 år kan straffes i Norge uansett hvor kort tid de har vært her, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Wærstad sier det er barnevernet og politiets oppgave å sørge for at den seksuelle relasjonen mellom en mindreårig og hennes eldre mann ikke fortsetter i Norge - selv om en jente under 16 år skulle ønske det.

– Norsk lov åpner ikke for å godta at overgrepene fortsetter. Politiet kan ikke velge å se bort fra norsk lov. Disse barna har samme rettsvern som norske barn, sier Wærstad.

Barneekteskapssakene er likevel kompliserte, mener hun.

– Vanskelige saker

– Dette er mennesker som flykter til Norge, kanskje uten å være klar over denne problemstillingen overhodet. Og kanskje er mannen den eneste jentene kjenner i denne verden. Det gjør disse sakene vanskelige, og tilsier at de må håndteres med kløkt og varsomhet. Dog er det ikke slik at norsk rett unntar for disse tilfellene, sier Wærstad.

Et ekteskap mellom en mann og en jente på under 16 år vil bli erklært ugyldig i Norge.

– I utgangspunktet anerkjenner norsk lov ekteskap foretatt i utlandet. Unntaket er når dette strider mot norsk rettsfølelse. Et ekteskap med en 14-åring vil gjøre dette, og kan ikke anerkjennes i norsk rett. Ekteskap med en 14-åring er brudd på menneskerettighetene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger