– Barna kan få alvorlige senskader

Barnehusene manglende oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep, kan være svært skadelige, advarer professor Anna Luise Kirkengen.

Venterom på barnehuset

På barnehuset i Stavanger opplever de en stor økning i antall saker i høst. De klarer ikke å følge opp alle barn som trenger hjelp.

Foto: Anders Fehn / NRK

I dag kan NRK fortelle at pågangen av barn, som har blitt utsatt for vold og misbruk, er så stor at Statens barnehus ikke er i stand til å følge opp alle barna som trenger hjelp.

Slik situasjonen er nå må barnehusene prioritere avhør av barna, og på grunn av ressursmangel har de hverken tid til å kartlegge barnets psykiske helse eller å tilby ulike former for terapi – noe de er pålagt å gjøre.

Anna Luise Kirkengen

Professor Anna Luise Kirkengen sier det er viktig å komme i gang med hjelpen tidlig.

Foto: Johannes Jansson / norden.org

Professor i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen sier dette kan føre til alvorlige senskader for de barna det gjelder.

– Det er veldig problematisk. Selv om det er positivt at mange flere saker avdekkes, må ikke sakstilfanget gå på bekostning av barna som trenger hjelp.

Hun mener barn som har blitt utsatt for overgrep, bør få hjelp umiddelbart.

– Man kan ikke la være å følge opp på grunn av kapasitetshensyn, sier Kirkengen.

Alvorlig for barna

Ved barnehuset i Stavanger har de kuttet oppfølgingen av barn med nesten 70 prosent det siste året, viser tall Unicef har hentet inn.

– Det ene går på bekostning av det andre. Det er lite tilfredsstillende fordi en av hovedoppgavene våre er å holde barnets interesser i fokus, sier leder ved barnehuset i Stavanger, Marianne Haas.

Kirkengen mener den manglende oppfølgingen kan føre til flere typer skader senere i livet. Hun sier det finnes omfattende studier som viser at barn som utsettes for krenkelser, vil få både psykiske og fysiske reaksjoner senere i livet.

– Det berører hele mennesket, og kan munne ut i mentale lidelser, men også kroppslige som vi tidligere ikke har mistenkt for å være foranlediget av traumatiserende erfaring, sier hun.

Kirkengen viser til en studie fra USA som startet i 1993 hvor 18.000 mennesker var involvert. Der kom det frem at de som hadde opplevd krenkelser i barndommen, hadde større sannsynlighet for å utvikle en rekke sykdommer som diabetes, kroniske lungesykdommer, kroniske leversykdommer, lungekreft, sykelig overvekt, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

Unicef: Undergraver barnehusene

Ivar Stokkereit

Ivar Stokkereit i Unicef mener man er i ferd med å undergrave intensjonen med barnehusene.

Foto: Privat

Juridisk rådgiver i Unicef, Ivar Stokkereit, mener kuttene i behandlingen av overgrepsutsatte barn er uakseptable.

– Det viser at vi ikke har tatt inn over oss det store omfanget med barn som utsettes for vold og overgrep årlig. År etter år ser vi at vi dimensjonerer tilbudet lavere enn det reelle behovet de har, sier Stokkereit.

Han mener noe av intensjonen med barnehusene er i ferd med å undergraves slik situasjonen er nå.

– Barnehusene skulle være et sted hvor barna skulle avhøres, men også sørge for at de fikk oppfølging og behandling dersom de hadde behov for det.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger