– Barna har ikke tid til å vente

Redd Barna ber politikerne få på plass tiltak rettet direkte mot barna for å få bukt med den økende barnefattigdommen. – Vi kan tape nok en generasjon mens vi venter på at myndighetene skal få foreldrene i arbeid, sier Janne Raanes i Redd Barna.

Janne Raanes

– Arbeidslinja er viktig, men barna har ikke tid til å vente på at foreldrene skal komme seg i jobb, sier Janne Raanes i Redd Barna og etterlyser sosiale stønader som treffer barna direkte. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning, under en protest mot tvangsutsendelse av asylbarn i 2012.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Vi må jobbe for at foreldrene skal kunne forsørge barna sine selv, men vi vet at barna ikke har tid til å vente på at foreldrene skal komme i jobb, det kan ta mange år. På kort sikt er det tiltak rettet konkret mot barna som må til, sier Raanes, som er leder av Norgesprogrammet i Redd Barna.

NRK fortalte i dag at det har vært en kraftig økning av fattige barn i Norge. Nye tall viser at det er over 78.000 barn og unge under 18 år som lever i fattigdom i det norske samfunnet. Det er en klar økning fra tidligere år.

– Dette går jo skikkelig feil vei, selv om man de siste årene har sagt at man skal utrydde fattigdommen i Norge. Det er tydelig at man har bommet, sier Raanes.

– En fallitterklæring

Ved Fattighuset i Oslo forteller de frivillige at de merker økt pågang. Flere ganger i uken står folk i kø for å få sjansen til å se etter klær, leker, utstyr eller mat som de ikke har råd til å kjøpe selv.

I tillegg dekker Fattighuset utgifter til fritidsaktiviteter, aktivitetsskole og lignende for flere barn.

– Det er veldig bra at Fattighuset finnes, men det er en fallitterklæring når en familie må gå dit for å kunne ha penger til å betale barnas fotballkontingent. Regjeringen må passe på så de ikke overlater fattigdomsproblematikken til ideelle organisasjoner, sier Raanes.

– Nå trenger vi ikke flere tall på at vi har barnefattigdom i Norge, nå må det mye mer politisk innsats til for å snu utviklingen.

Økt barnetrygd og betalte fritidsaktiviteter

Og Raanes har klare råd til politikerne.

Hun peker på at barnetrygden har stått nominelt stille i mange år, samtidig som utgiftsnivået i Norge har økt.

– Vi må ha sosiale stønader som treffer barn. Man har ikke oppjustert barnetrygden etter kjøpekraften og har ikke en komplett nok politikk, sier Raanes.

I tillegg til sosiale stønader som treffer bedre og står i forhold til utgiftsnivået i Norge, mener Redd Barna vi må ha økonomiske støtteordninger som gjør at alle barn kan være med på sosiale aktiviteter.

– Det må være høye nok pengepotter i kommunene eller i Nav som øremerkes dette, og som faktisk kommer frem til barna. Nav må dokumentere hva som er barnas behov i en familie og gi tiltak deretter – det kan være snakk om å dekke fotballkontingent, korpskontingent og så videre. Det er tiltak som treffer barna og hindrer utenforskap, sier Raanes.

I 2012 var det et landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav og kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn.

Rapporten konkluderte med at funnene var urovekkende:

«Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i 59 av 67 kommuner i dette tilsynet. Disse kommunene har ikke sikret av barnas livssituasjon og behov blir aktivt og systematisk undersøkt. Statens helsetilsyn er derfor ikke trygg for at barns livssituasjon og behov blir godt nok ivaretatt i kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad,» heter det i rapporten.

– Utgifter til fritidsaktiviteter må bli en helt naturlig del av tiltakspakken til familien, sier Raanes.

– En forferdelig hemmelighet

Redd Barna får jevnlig høre historier om barn i Norge som ikke lever med den økonomiske friheten som mange andre i klassen deres gjør.

– Jeg vet at mange foreldre gjør en fantastisk jobb for å skjerme barna fra fattigdommen, men jeg vet også at mange barn dessverre er blitt veldig gode til å forsøke å opprettholde en fasade og fortelle en annen historie enn den som handler om at mamma og pappa ikke har råd. De blir flinke til å dikte opp en annen virkelighet, men det er jo en forferdelig hemmelighet å holde på, forteller Raanes.

– Vi har all verdens muligheter til å være best på barns rettigheter i Norge. Men nå vil jeg påstå at en av de største rettighetsutfordringene vi har, er barnefattigdommen.

Fattige barn bosatt i en av de 15 største kommunene

Kommune

Antall fattige barn

Andel fattige barn

Asker

700

5,6

Bergen

3600

7,4

Bodø

400

4,1

Bærum

1300

5,1

Drammen

1700

14,5

Fredrikstad

1800

12,3

Kristiansand

1500

8,9

Oslo

16.100

15,9

Sandnes

800

5,0

Sarpsborg

1400

13,1

Skedsmo

800

7,4

Skien

1300

12,8

Stavanger

1300

5,4

Tromsø

700

5,0

Trondheim

1900

6,0

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger