Hopp til innhold

– Barn sperres inne unødvendig ofte

Barneombud Anne Lindboe mener at unødvendig mange barn blir sperret inne av politiet i påvente av uttransportering fra Norge. I fjor ble barn holdt innesperret 330 ganger, viser tall fra Politiets utlendingsenhet.

Politiet sperrer barn inne unødvendig ofte, mener barne- og jusseksperter. I fjor ble over 300 utenlandske barn sperret inne før de ble sendt ut fra Norge. Det er 100 flere enn året før.

Det er her på Trandum utlendingsinternat at utlendinger som skal sendes ut av Norge, blir holdt innesperret. Det gjelder også barn.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe er bekymret for økningen av barn som blir holdt innesperret på Trandum.

Foto: Marius Hauge / Barneombudet
André Møkkelgjerd NOAS

André Møkkelgjerd i Noas ønsker en klargjøring i Utlendingsloven om barns situasjon.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Dette er en klar økning i forhold til 2013, da det ble registrert 229 innesperringer. Innesperringene skjer på Trandum utlendingsinternat, der utlendinger som skal transporteres ut av Norge blir plassert.

Internatet ligger like ved Oslo lufthavn Gardermoen og består av noen gule bolighus omringet av fire metter høye gittergjerder med piggtråd og overvåkningskameraer. De som er her, blir plassert her av politiet fordi de er redd for at utlendingene skal stikke av før de blir transportert ut.

– Alvorlig situasjon

Bak disse gittergjerdene på Trandum bor også barn alene eller sammen med foreldrene. De fleste barna bor der ett døgn, men det er ikke uvanlig at de blir der lenger.

– Det å låse inn barn, barn som blir hentet av politiet, barn som blir frihetsberøvet. Det er en alvorlig situasjon for sårbare barn som vi må forsøke å unngå. Barn skal kun frihetsberøves som siste mulighet og for kortest mulig tid, der er Barnekonvensjonen helt klar. Vi synes økningen i frihetsberøvelse av barn øker her i landet er svært bekymringsfullt, sier Anne Lindboe til NRK.

Jurist i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), André Møkkelgjerd, forteller at det lengste oppholdet som er registrert for et barn er 11 uker. Dette var et barn på to år. Han mener en del barn kunne ha sluppet slike opphold, om lovverket var tydeligere.

– I strid med menneskerettighetene

I dag offentliggjør Noas en rapport som viser at loven er så uklar på når og hvordan barn kan sperres inne, at det er i strid med menneskerettighetene.

– Vi mener det skal reguleres direkte i Utlendingsloven når barn kan fengsles. Vi mener at barn bør få en egen kjennelse i domstolen på om det er greit at barn fengsles. Barnevernets rolle i fengslingssakene må klargjøres, og vi mener det bør settes en maksgrense på 72 timer for hvor lenge et barn kan holdes fengslet.

Barneombud Anne Lindboe er enig i at barns rettssikkerhet er altfor dårlig, og at det trengs klare regler for når det er greit å frihetsberøve barn og hvor lenge de kan holdes innesperret.

– Det er først og fremst et politisk ansvar at å sikre at det kommer på plass et regelverk som sikrer barns rettssikkerhet, sier Lindboe til NRK.

– Ivaretar rettssikkerheten

NRK har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet som blant annet har ansvar for driften av utlendingsinternatet Trandum. De svarer i en E-post:

«Barns interesser og rettssikkerhet ivaretas i dag ved at det oppnevnes advokat for dem, dersom de sitter pågrepet utover 12 timer, jf. straffeprosessloven § 98. Dersom politiet finner det tvingende nødvendig å holde de utover 24 timer, skal de fremstilles for tingretten, som prøver vilkårene og lovmessigheten av å holde barna fengslet inntil uttransporten kan gjennomføres. I forkant av fengslingsmøtet kontakter PU den kommunale barneverntjenesten som gir en skriftlig uttalelse. Hvis familien blir sittende i flere dager opprettes en tett dialog og samarbeid med barneverntjenesten, som følger familien opp».

På spørsmål om regelverket kunne vært bedre, henviser de til Justisdepartementet.

LES OGSÅ: Mindreårige asylsøkere sliter psykisk – og blir verre

LES OGSÅ: Traumatiserte flyktninger får endelig hjelp

LES OGSÅ: Sonja (6) ble sendt ut av Norge lørdag

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger