– Barn får med seg mye mer enn vi tror

Eksperter oppfordrer foreldrene til å være ærlige overfor barna om terrortrusselen mot Norge, men også berolige dem med at politiet passer ekstra godt på oss i disse dager.

Væpnet politi, Gardermoen

Bevæpnet politi på Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag formiddag. Politiet har høynet beredskapsnivået etter en trussel om terrorangrep. Eksperter sier at barn får med seg mer av nyhetene enn vi voksne er klar over, og at det er viktig å være ærlig og åpen om situasjonen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

En konkret og tidsavgrenset terrortrussel foreligger mot Norge – men det er uvisst mot hvem eller hva som er målet. Justisdepartementet, politiet og PST ber folk være på vakt. Men hvordan folk konkret skal forholde seg til trusselen og hva de skal være på vakt mot, er foreløpig svært uklart.

Eksperter sier at barn får med seg at noe er annerledes, og at det er viktig å være ærlige om terrortrusselen og forklare barna hva situasjonen er.

Spesialpedagog Jon-Håkon Schultz, som forsker på traumer hos barn, forteller at barn helt ned i barnehagealder får med seg mye mer enn vi tror og at de blir skremt av bruddstykkene.

Spesialpedagog Jon-Håkon Schultz

Spesialpedagog Jon-Håkon Schultz oppfordrer foreldrene til å snakke med barna om terrortrusselen.

Foto: NRK

– Barn får med seg bruddstykker fra media, men mangler ofte kompetanse og livserfaring til å sette all informasjonen inn i en forståelig sammenheng. Uten voksenhjelp lager barna sine egne historier og sammenhenger. Derfor må foreldrene aktivt sjekke hva barna har fått med seg og forklare hva som er situasjonen, sier Schultz til NRK.

– Foreldrene må støtte barna i meningsdannelsen

Jon-Håkon Schultz har doktorgrad i spesialpedagogikk og arbeider som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

Han frykter at barna dikter opp og fantaserer historier som kan bli mer skremmende og alvorlige enn virkeligheten.

– Derfor er det viktig at foreldrene støtter barna aktivt i meningsdannelsen og forklarer hva som skjer. Samtidig er det viktig å fortelle at politiet er synlige i gatene, passer ekstra godt på oss i disse dager og at det gjør situasjonen tryggere, sier han.

Norge kan bli utsatt for et angrep innen få dager

Justis- og beredskapsdepartementet, politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) valgte torsdag formiddag offentliggjøre at de har fått opplysninger som tilsier at Norge kan bli utsatt for et angrep innen få dager.

På en alvorspreget pressekonferanse i regjeringskvartalet redegjorde de for det lille de foreløpig kan gå ut med av informasjon: En eller annen gang de nærmeste dagene vil en gruppe, trolig ekstreme islamister med krigserfaring fra Syria, rette et angrep mot et ukjent mål på et ukjent sted i Norge.

PST-sjefen kan verken bekrefte eller avkrefte at personene bak terrortrusselen allerede er i Norge.

– Vær åpne med barna

Psykolog ved senter for krisepsykologi, Atle Dyregrov, sier at barn merker at noe er annerledes. Han oppfordrer foreldre til å være ærlige overfor barna sine om terrortrusselen.

Atle Dyregrov

Psykolog ved senter for krisepsykologi, Atle Dyregrov, sier barn får med seg mye mer enn vi tror.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Jeg tror man skal være veldig åpne med barna og fortelle dem at dette er noe som vi har fått vite om, sier Dyregrov til NRK.

Samtidig legger Dyregrov vekt på at det er viktig å ikke skremme barna, selv om det er alvorlige trusler det er snakk om.

– Fortell barna at man ikke tror at noe alvorlig kommer til å skje. Forklar for eksempel at årsaken til at man ser mye politi, er for å være på den sikre siden, men at det ikke er grunn til å uroe seg for mye, sier Dyregrov.

– Mer nyhetsorienterte enn tidligere

Dyregrov sier at barn holder seg informert både gjennom Internett og aviser.

– Barn får med seg mer enn vi tror. De er mer nyhetsorienterte enn tidligere. Dette må de voksne ta alvorlig, sier psykologen.

Han legger til at det er viktig å svare barna på det de måtte lure på.

– Nå når denne trusselen har kommet, må man ta den alvorlig. Men se det an i forhold til hvor interessert barnet er i dette temaet. Det er viktig å ikke prøve å skjule noe for barnet. De får med seg hva som skjer uansett, sier Dyregrov.

Her er Unicefs råd til foreldre

UNICEF oppforderer foreldre til å prate med barna om terrortrusselen mot Norge og kommer med flere råd om hvordan praten bør gjennomføres.

 • Snakk med barnet på en hensiktsmessig måte i forhold til alder, gjerne når dere pusler med noe annet
 • Fortell sannheten, spar på detaljene
 • La ikke TVen stå på og pc-skjermer stå åpne på nyhetssider – uten at det er voksne tilstede
 • Sørg for at det er voksne tilstede når barn presenteres for nyhetene.
 • Ta deg god tid til å besvare spørsmål
 • Barn som virker uinteressert, kan også ha behov for å snakke om det de ser og hører
 • De minste barna har ikke glede av nyheter
 • Sårbare barn blir lettere engstelige
PST Pressekonferanse

Oslo 20140724. Politiets sikkerhetstjeneste har fått troverdig informasjon om at ekstreme islamister planlegger et terrorangrep mot Norge. Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik informerte torsdag om tiltakene som iverksettes for å møte trusselen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Risikerer å skape en unødvendig frykt

Informasjonen vi har, er uspesifikk, men troverdig, fastslår PST-sjef Benedicte Bjørnland. Hun ber om forståelse for at kildevernet gjør at PST ikke kan gå ut med hvem som har gitt opplysningene eller hvorfor de tror på dem. PST jobber nå på spreng for å avklare trusselbildet og skaffe seg mer informasjon.

– Det er svært sjelden PST går ut med slike konkrete advarsler om en mulig terroraksjon. Det tyder på at de tar trusselen svært alvorlig, sier forsker Cato Hemmingby ved Politihøyskolen, til NTB.

Samtidig erkjenner Bjørnland at det er et dilemma om slik informasjon skal offentliggjøres, og at man risikerer å skape en unødvendig frykt.

– Vi risikerer dermed også å løpe terroristenes ærend. Men etter 22. juli har vi blitt utfordret på at vi må være mer åpne, sier Bjørnland og peker på at det å gå ut til befolkningen også har til hensikt å avskrekke og forebygge.

Norway Cup

Norway Cup som arrangeres om få dager kan være et mulig terrormål. Beredskap- og justisminister Anders Anundsen opplyste torsdag morgen at politiet har iverksatt flere sikkerhetstiltak for å møte en mulig trussel de nærmeste dagene. Dette bildet er fra fjorårets Norway Cup.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Høyere beredskap

Politidirektoratet (POD) har det overordnede ansvaret for å koordinere beredskapen hos politiet i Norge, og varsler flere tiltak som kan påvirke folks hverdag.

 • Væpnet politi ved flyplasser, togstasjoner og større havneanlegg
 • Samtlige politidistrikt i Norge er varslet og har styrket beredskapen
 • Personer med relevant kompetanse er kalt tilbake fra ferie
 • Skjerpet grensekontroll, særlig for innplassering utenfor Schengen området
 • Rådhuset i Oslo stengt for turister
 • Stortinget stengt for omvisninger
 • Slottet stengt for omvisning

Politiet har også lagt ut en egen liste med råd i forbindelse med trusselen. Politiet opplyser at det på det nåværende tidspunkt ikke er grunn til å ta spesielle forholdsregler, og vil oppdatere listen fortløpende.

Trusselbildet mot Norge og norske interesser har vokst

Ifølge PST har gruppa som antas å stå bak trusselen, tilknytning til islamistiske miljøer i Syria.

I en rapport tidligere i år slo PST fast at trusselbildet mot Norge og norske interesser har vokst, særlig på grunn av den økte strømmen av nordmenn som drar til Syria for å krige.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tror Norge må belage seg på å møte flere terrortrusler i fremtiden. Men fortsatt er slike situasjoner uvanlige, understreker justisministeren.

– I norsk sammenheng er det veldig sjelden at vi gjennomfører denne typen tiltak og informerer befolkningen på den måten vi gjør nå. Men det er viktig å være så åpen som man kan om slike situasjoner, sier Anundsen.

Benedite Bjørnli

Oslo 20140724. Å informere om en terrortrussel er alltid et dilemma mellom ønsket åpenhet og uønsket frykt, erkjenner PST-sjef Benedicte Bjørnland. Men den siste terrortrusselen er såpass bekymringsfull at PST har valgt å informere.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger