– Bare et sjokk kan hindre prisvekst i Oslo

Etter at boligprisene i hovedstaden har steget med 22 prosent det siste året, er det færre boliger til salgs ved inngangen til 2017 enn noensinne. Norges Eiendomsmeglerforbund frykter ny sterk prisvekst i Oslo.

Bolig visning

2016 ble et år hvor utviklingen i boligprisene ble sterkere enn det de fleste ekspertene ventet på forhånd. Ved inngangen til 2017 er spådommene at prisene vil øke videre.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB Scanpix

– Vi tror at prisutviklingen i det norske markedet vil være veldig delt, fra landsdel til landsdel. Vi frykter at prisene i Oslo og Akershusregionen kommer til å øke sterkt også i 2017, så lenge ikke økonomien treffes av eksterne sjokk, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

  • Mens prisene i Oslo har økt med 22 prosent det siste året, så har de falt med nesten fire prosent i Stavanger, og noe mindre i Sandnes.
  • Eiendomsmeglerne spår at også Vestlandet og Stavangerregionen vil få en mer normal prisutvikling i 2017, men mindre positiv enn for landet som helhet.
  • NEF tror at prisene kan øke videre i en god stund, så lenge markedet ikke treffes av et eksternt sjokk, som gjør at kredittilgangen strupes eller at rentene stiger mye

– Så lenge norsk økonomi går bra, at kjøpekraften holder seg og at rentene ikke stiger for mye, så kan det fortsette en god stund til, sier Geving.

Intervju om Eiendom

– Få boliger til salgs inn i 2017

– Mange er i markedet, fordi de ikke har klart å skaffe seg den boligen de ønsker. Samtidig er det veldig få boliger ute, sier Terje Halvorsen, som er daglig leder i DNB Eiendom og styreleder i Eiendom Norge.

Selv om tallene for desember ikke er klare før ut på nyåret, venter han i likhet med november også et uvanlig sterkt boligmarked for desember måned.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

– Det er veldig uheldig at prisene stiger så sterkt, fordi det fører til en større fallhøyde i fremtiden. Vi vet ikke hva som kan treffe boligmarkedet på sikt, sier Carl O. Geving, som er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: CF-Wesenberg

Han karakteriserer prisutviklingen i Oslo som ekstrem. Årsveksten i boligprisene i Oslo er 22 prosent, enda høyere i enkelte bydeler.

Halvorsen sier til NRK at han forventer at boligprisene vil fortsette å stige også i 2017.

– Vi tror at prisene vil stige videre, fordi det er for få boliger til salgs. Når vi nå ser inn i 2017 ser vi at i Oslo har det aldri vært så få boliger for salg som nå. Det er også få boliger til salgs hvis vi ser hele landet under ett, sier Halvorsen.

– Ikke bærekraftig over tid

Årsveksten i prisene for hele Norge har vært over 11 prosent i 2016. DNB Eiendom venter likevel ikke en like høy boligprisvekst i 2017 som inneværende år.

– Men vi vil få en høy boligprisvekst i 2017, spesielt i Oslo, sier han.

Boligprospekter

De fleste ekspertene venter at de lave rentene vil fyre opp boligmarkedet ytterligere i 2017. Av 20 eksperter som ble intervjuet av Finansavisen tidligere i desember, spådde samtlige prisvekst i 2017 for Norge som helhet, med snaue åtte prosent i snitt.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Halvorsen peker på tre faktorer som forklaring på at prisene skal kunne stige videre.

  • Lånerentene er svært lave, som en følge av at styringsrenten fra Norges Bank er historisk lav med 0,5 prosent.
  • Arbeidsledigheten holder seg fortsatt relativt lav
  • Det bygges for få boliger, mener DNB Eiendom
  • Urbaniseringen fortsetter

– De tendensene vi har sett i 2016 fortsetter inn i 2017, sier Halvorsen. Og han mener at det er en utvikling som er mulig til tross for at 2016 er det første året på mer enn tre tiår hvor folks reelle kjøpekraft faller betydelig.

– Men hvordan er det mulig at boligprisene fortsetter å stige når lønningene til folk ikke følger med?

– Det er mulig fordi husholdningene har god økonomi, mange har arvet penger og bygget opp egenkapital over mange år. Men over tid er det ikke bærekraftig at boligprisveksten stiger langt mer enn inntektene, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger