– Asylsøkere kan kreve over 60 mill

Mange asylsøkere som er sendt til Hellas fra Norge, kan ha krav på 200.000 kroner hver i erstatning.

Asylsøker i Hellas

Denne asylsøkeren har søkt ly i et telt i den greske hovedstaden Athen. Norge har de siste to årene tvangsutsendt totalt 394 asylsøkere til Hellas.

Foto: Petros Giannakouris / Ap

I fjor ble til sammen 283 personer tvangsutsendt til Hellas fra Norge. Dermed kan erstatningskravet bare for 2010 komme opp i 56,6 millioner kroner.

Bakgrunnen er en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg fra januar i år, der Belgia ble dømt for å ha sendt en afghansk asylsøker tilbake til Hellas. Dommen slo fast at Hellas' behandling av asylsøkere bryter med menneskerettighetene.

– Dommen omfatter også andre land

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen forteller at EMD-dommen også vil omfatte Norge.

Foto: NRK

– Asylsøkerne blir utsatt for nedverdigende behandling av greske myndigheter. Dommen slår fast at belgiske myndigheter burde ha forstått det, og de har derfor et ansvar, sier advokat og leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, til NRK.no.

Dommen la opp til en erstatning på rundt 200.000 kroner for den enkelte asylsøker.

I Politisk kvarter i morges tok SVs Heikki Holmås til orde for at asylsøkere som er blitt tvangsreturnert fra Norge til Hellas, må få erstatning.

Det mener Humlen de har krav på.

– Norske myndigheter står ikke i en annen stilling enn belgiske, sier han.

– Dommen er helt unik, og den er utformet på en slik måte at den omfatter også andre land, ikke bare Belgia, påpeker han.

Millionerstatning

Ifølge Holmås gjelder erstatningskravet asylsøkere som er tvangsutsendt fra Norge til Hellas fra desember 2008.

Mens det i fjor ble sendt ut 283 personer til Hellas, noe som gir en samlet erstatningssum på 56,6 millioner kroner, ble 111 personer sendt til Hellas i løpet av 2009. Medregnet dem blir totalsummen nesten 80 millioner kroner dersom man regner 200.000 kroner i erstatning til hver av dem.

– Vi vil ta kontakt med Advokatforeningen for å diskutere hvordan dette praktisk kan la seg gjøre, og hvordan dommen skal håndteres, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

– Norge har hatt en praksis gående som har vært i strid med menneskerettighetene. Det bør få konsekvenser, sier hun.

Kan bli vanskelig å finne dem

Greske myndigheter ba i fjor vår Norge slutte å sende asylsøkere tilbake til landet fordi de ikke har råd til å ta i mot dem. Lenge før det hadde FNs høykommissær for flyktninger advart mot å returnere asylsøkere til Hellas.

I oktober i fjor ble det en foreløpig stans på utsendelsene fra Norge til Hellas.

Til tross for at opptil 394 utsendte asylsøkere kan ha krav på erstatning fra Norge, kan det hende at de aldri vil se noe til de pengene. Det er mulig de aldri får vite at de kan ha krav på erstatning - det kan nemlig bli vanskelig å spore dem opp.

– Derfor bør det gjøres av prinsippavgjørelse. I stedet for å forutsette at hver enkelt asylsøker saksøker Norge, bør myndighetene så fort som mulig vurdere om de mener asylsøkerne som ble sendt til Hellas fra Norge i den aktuelle periodem, har krav på erstatning. Deretter bør de gjøre det de kan for å finne dem det gjelder, sier Austenå.

Se Dagsrevy-innslag om asylsøkere i Hellas (fra mai 2010):

Video Hellas har ikke råd til å ta i mot asylsøkere
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger