Hadia Tajik: – Anundsen mangler retning for politiet

I opposisjon var Anders Anundsen (Frp) den fremste kritikeren av de rødgrønnes håndtering av 22. juli. Som justisminister anklages han for å ikke ha klare svar om hvordan han skal reformere politiet.

Anders Anundsen 2012 og 2014 og Hadia Tajik (montasje)

I 2012 holdt Anders Anundsen (Frp) klubba i kontrollkomiteen og krevde svar fra de rødgrønne. Torsdag ble han avkrevd svar i Stortinget av Hadia Tajik (Ap) som justisminister i 2014 om arbeidet med kultur og ledelse i politiet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg opplever at svarene hans er diffuse og mangler retning, sier Hadia Tajik (Ap), leder av Justiskomiteen.

Torsdag ba hun justisminister Anders Anundsen (Frp) svare i Stortinget på hva han konkret gjør for å bedre lederskap og kultur i politiet. Temaer politiet fikk mye kritikk for etter 22. juli.

– Han sa mye som mange er enig i, men han var lite konkret om hvilken retning han vil ta politiet. Jeg kunne tenkt meg en tydeligere avklaring, sier Tajik som ønsker en årlig stortingsdebatt om kultur, holdninger og lederskap i lys av 22.juli-kommisjonen.

Grillet Jens Stoltenberg

Anundsen var selv en av de mest aktive kritikerne av både politiet og justisminister Knut Storberget i den rødgrønne regjeringen i tiden etter 22. juli 2011.

I 22. juli-kommisjonens rapport kom det fram at det var store utfordringer med lederskap og kultur i politiet og andre offentlige etater.

Bevæpnet politi på Oslo S under terrortrusselen sommeren 2014

Politiet fikk testet seg i beredskap da de økte tilstedeværelsen i sommer på grunn av terrortrusselen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kommisjonen mente at slike forhold var med på å skille «det som gikk godt fra det som gikk dårlig» den 22. juli 2011.

Les også: Dette gikk galt for politiet 22. juli
Les også: Tøffe spørsmål til Killengreen

Dette var et av poengene Anundsen trakk frem da han som daværende leder av kontrollkomiteen grillet statsminister Jens Stoltenberg om kommisjonens rapport.

– Vi må drøfte dette i komiteen, men jeg mener det er relativt naturlig at statsministeren er et brennhett navn for å bli invitert til en slik kontrollhøring, sa Anders Anundsen (Frp) til NRK den gangen.

Anundsen trakk i 2012 fram følgende hovedspørsmål:

  • Hva kan statsministeren si om ukulturen og den manglende risikoforståelsen 22. juli-kommisjonen mener preger ledelsen i staten?

Les også: Kontrollkomiteen skal grille statsministeren om 22. juli

2014: Anundsen, hva gjør du nå?

Siden den gang har Fremskrittspartiet selv kommet i regjering og ansvaret for å endre politiet har Anundsen på sitt bord.

I interpellasjonen fra Tajik får Anundsen følgende spørsmål:

– Gjørv-kommisjonen skriver at det som skilte «det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt» (..) Jeg vil invitere statsråden til å redegjøre for hvordan han vil arbeide med dette.

Se klipp fra debatten i Stortinget:

Debatt om lederskap og kultur i politiet

Les hele interpellasjonen: Stortinget 16. oktober 2014

– Dere hadde mange punkt, men ingen om ledelse

Anders Anundsen svarer på utfordringen fra Hadia Tajik ved å starte med ros.

– Det er viktig å løfte diskusjonen om ledelse og kultur, og jeg vil takke Hadia Tajik for å ta opp debatten her i parlamentet, sier Anundsen fra talerstolen i Stortinget.

Men fortsetter med ris til Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

Justisministeren sier at de rødgrønne hadde 44 mål og delmål for politiet i siste stortingsmelding fra den forrige regjeringen.

Anders Anundsen legger fram statsbudsjettet 2015

Anders Anundsen la fram sitt første helt egne justisbudsjett tidligere i høst.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Men ikke ett av dem nevnte ledelse. Ledelse er ikke noe vi kan bygge ovenfra og ned, det må gjelde i alle ledd, og det er ikke noe vi blir ferdige med. Det er noe man alltid må jobbe med, sier Anundsen.

Han påpeker at politimålene nå er redusert til 10, og at ni av dem handler om ledelse.

Skjønner ikke kritikken

Justisministeren sier han vil være «politiets kritiske venn» framover. For han mener at han både skal støtte de som jobber i det norske politiet, men samtidig skal tørre å si fra når noe kan gjøres bedre.

Til kritikken om at han ikke kommer med konkrete tiltak sier han følgende:

– Jeg fatter ikke hva kritikken går ut på. jeg kommer med en rekke konkrete tiltak, og det kan Tajik selv se om hun leser referatet fra mitt innlegg.

Statsråden lister opp mange ulike tiltak som regjeringen har satt i gang, og arbeid som gjøres i Politidirektoratet, og ute i politi- og lensmannsetaten.

Blant annet forteller han om mer utdanning i beredskap og stabsarbeid, og at det gjennomføres flere øvelser.

– Politiet er i gang med en av de største endringene i etatens historie. I de neste årene skal vi bygge et bedre politi som skaper trygghet der folk bor og ferdes, sier Anundsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger