Hopp til innhold

– Ansatte overser ettåringer under måltidene i barnehagen

Norske forskere har for første gang undersøkt hvordan de minste barna har det under måltider i barnehagen, og funnene bekymrer dem.

Lunsj i barnehagen

Forskning viser at de minste barna blir oversett under måltider i barnehagen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Det mest alvorlige er mangel på samtaler mellom de minste barna og de ansatte, og høy grad alvor og ensomhet blant barna, sier forsker ved Diakonova, Trine Klette.

Trine Klette, forsker Diakonova

Bekymret: Forsker Trine Klette ser mye alvor og ensomhet blant de minste ved lunsjbordet.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Hun har sammen med to andre forskere gjort videoanalyser av måltider i 11 barnehager.

– Videoene viser blant annet en gruppe barn som sitter og spiser i 40 minutter uten at de voksne snakker til dem. De ansatte snakker over hodene på barna, ikke til dem, sier hun.

– Bekymringsfullt

– Hva synes du om det?

– Jeg tenker at det er bekymringsfullt fordi ett og et halvt år gamle barn har et ekstra stort behov for å bli sett og få hjelp til å utvikle språket sitt. Det er alvorlig at de minste må tilpasse seg en virkelighet som ikke er på deres premisser. De voksne styrer med sitt, og de ser ikke de minstes behov.

Selv om undersøkelsen kun omfatter et mindre utvalg, mener hun resultatene har betydning.

– Barnehagene var et ganske representativt utvalg. Det var for mange av dem vi undersøkte der barna ble plassert ved bordet, og der satt de stort sett alene under hele måltidet.

Borgerlig splid om kontantstøtten

Kunnskapsministerens råd: – Senk skuldrene før barnehagestart

Også i utlandet

Ifølge Klette viser forskning fra andre land noe av det samme, og folk fra fagmiljøet her hjemme har langt på vei bekreftet funnene.

Torbjørn Røe Isaksen i Dr. Brandts barnehage

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram ny rammeplan i Dr. Brandts barnehage forrige uke.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener forskningen viser at det er store forskjeller mellom barnehagene:

– Det har lenge vært sånn at vi har vært bekymret for om vi er flinke nok med de aller minste barna. I den nye rammeplanen er det tydeligere enn tidligere at man må tilpasse opplegget etter aldersnivået. Så er vi også veldig opptatt av måltidet som en mulighet til å gjøre noe mer enn bare å spise.

Forskerne ønsker en diskusjon om hvordan vi tar var på ettåringene i barnehagen. Både med tanke på bemanning, kompetanse og ikke minst det å tilrettelegge måltidene for de minste barna.

Ti gode trasstips

– Ro og trygghet

Hege Hjersing, pedagogisk leder.

Hege Hjersing er pedagogisk leder i Lilleaker barnehage i Oslo.

Foto: NRK

Hege Gjersing er pedagogisk leder i Lilleaker barnehage. Hun synes det er bra at det blir fokus på dette problemet.

– Det er synd at det er slik, men flott at det blir belyst. Det viktigste er å få ro og trygghet rundt måltidet, sier hun.

Hun mener at de ved Lilleaker barnehage har greid å få dette til, og forteller at de prøver å være minst tre voksne ved bordet under måltidene.

– Vi skal sitte stille og ikke løpe rundt. Det er veldig viktig at ettåringene blir sett og hørt, at vi ser det enkelte barnet, legger hun til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger