Økokrim reagerer på Lunder–advokatens faktabeskrivelse

Advokat Cato Schiøtz refset i dag Økokrims håndtering i saken mot tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder. Økokrim svarer at advokaten er «omtrentlig» i sin faktabeskrivelse.

Marianne Djupesland

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland ved Økokrim mener at siktelsen mot Jo Lunder ikke skal prosederes i media, men at advokat Cato Schiøtz er «omtrentlig» i sin faktabeskrivelse.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi er sterkt kritiske til hvordan Økokrim har gjennomført dette og argumentert i retten, sa Jo Lunders advokat, Cato Schiøtz, på en pressekonferanse i dag.

Han serverte deretter en halvtime med kritikk av Økokrim, som altså ikke fikk medhold i sitt krav til varetektsfengsling av Lunder, verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

– Omtrentlig faktabeskrivelse

– Faktabeskrivelsen til advokat Cato Schiøtz er noe omtrentlig, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland ved Økokrim til NRK, etter å ha hørt pressekonferansen.

Økokrim mener Lunder var delaktig i en overføring fra Vimpelcom til Takilant på 30 millioner dollar, som de mener er bestikkelser for å få 4G-lisens i Usbekistan.

Schiøtz mener at Økokrim ikke har klart å legge frem noen som helst håndfaste bevis som støtter korrupsjonssiktelsen mot Jo Lunder.

Videre mener han at Økokrim bevisst har unnlatt å legge frem fakta som viser at hans klient ikke kan klandres.

Advokat Cato Schiøtz

Advokat Cato Schiøtz mener at Økokrim har svekket tilliten de har bygget opp i rettssystemet.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– At man skal unnlate å gi fullstendige opplysninger og at man skal insinuere ting med hensyn til arten av undersøkelser som er i strid med dokumentgrunnlaget. Det hadde jeg ikke ventet av Økokrim, sier Schiøtz.

Han mener at Økokrim – i støtteskrivet til anken til lagmannsretten – har forlist noe av den tilliten Økokrim har bygget opp i korrupsjonssaker.

– Det er dårlig etterforskning, og det holdt på å gå ut over Jo Lunder, sier Schiøtz.

Djupesland svarer at Økokrim ikke vil prosedere denne saken i media, men at Lunder er uskyldig til det motsatte er bevist.

– Det Økokrim prøver er å finne ut hva som skjedde, hvorfor, og hvem som visste hva, sier Djupesland

Får ikke se sentral rapport

Lunder har forklart at han fikk et advokatfirma til å sjekke pengeoverføringen, og at de mente den var i orden.

Det er altså helt sentralt hva som kom fram i denne dialogen, men det er dokumenter Økokrim ikke får se.

– Selve rapporten fra advokatfirmaet har ikke etterforskerne tilgang til, og det er fordi den er underlagt taushetsplikt i advokat-klient-priviliegiet, sier Djupesland.

– Så dere kan ikke se hva Lunder gjorde for å komme til bunns i saken?

– Myndighetene har ikke tilgang til den rapporten, med mindre Vimpelcom løfter taushetsplikten. Det har ikke Vimpelcom gjort. Vi ønsker å se rapporten, men det er å det rene at de ikke har plikt til å gi den informasjonen, sier Djupesland.

Cato Schiøtz om Jo Lunder

Markeringsbehov

På pressekonferansen stilte også advokat Cato Schiøtz spørsmål om Økokrim i denne saken har et markeringsbehov, og om det kan ha gått på bekostning av en «vanlig etterrettelig gjennomgang av faktum» i denne saken.

– Er Økokrim opptatt av å sende nok et signal til norske næringslivsledere om at «dere må skjerpe dere – ellers havner dere på glattcelle»?

Djupesland svarer altså at det eneste formålet med etterforskningen er å finne ut hva som har skjedd.

Hun sier også at pågripelsen ikke var foranlediget av presseoppslagene.

Opplysningene fra Cato Schiøtz om at Jo Lunder har vært gjennom en periode med intensiv telefonovervåkning kunne Økokrim ikke gå inn på.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger