– «Snokevarsel» kan gjøre det vanskeligere å avdekke økonomisk kriminalitet

Innskjerpingene i skattesøket kan føre til færre tips om skattesnusk fra privatpersoner, mener Norsk Øko-forum. – Det legges ikke ut NAV-lister selv om noen misbruker systemet, kontrer advokat Jon Wessel-Aas.

Skattelistesøk i 2009

Eksperter mener det kan bli verre å avdekke økonomisk kriminalitet, ettersom begrensningene på å søke i skattelistene har blitt flere. I 2009, da skattelistene lå tilgjengelig hos de fleste av landets nettaviser, ble det blant annet utviklet en app som kunne lokalisere personene med høyest inntekt i det geografiske området man befant seg i.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Inger Coll i Norsk Øko-forum

Inger Coll i Norsk Øko-forum er bekymret over de nye innskjerpingene i skatteliste-søket.

Foto: Presse / Norsk Øko-Forum

Fredag ble skattelistene offentlige på nett. Nytt av året er en begrensning som raskt har fått navnet «snokevarsel». Dette innebærer at man via skatteetaten kan sjekke hvem som har søkt etter dine tall.

Datatilsynet ønsker innskjerpingene velkommen, og viser til at man hver høst har fått en mengde illsinte telefoner fra personer som mener skattelistene ikke bør være offentlig tilgjengelig.

Denne begeistringen deles ikke av Norsk Øko-forum. Interesseorganisasjonen jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet, og har medlemmer innen blant annet politi, påtalemyndighet, skatteetaten og tollvesenet.

Leder i Norsk Øko-forum, Inger Coll, sier til NRK at åpenhet rundt skattelistene er viktig. Hun frykter nå konsekvensene av de skjerpede reglene for søk i skattelister.

– Muligheten for å gjøre "anonyme" søk er en viktig forutsetning for å avdekke skattekriminalitet, men også annen økonomisk motivert kriminalitet, som ellers ville gått "under radaren", sier Coll.

– Alvorlige straffbare handlinger

Coll, som også jobber med skattekrim i Skatt Øst, påpeker av mulig skattesvik ikke er sladring, men noe man gjør til fellesskapets beste. Ifølge Coll starter mange saker som gjelder økonomisk kriminalitet med tips fra privatpersoner.

– Disse søkene og tipsene skatteetaten har mottatt tidligere har avdekket alvorlige straffbare handlinger, som det er i allmennhetens interesse at blir avdekket, sier Coll.

Øko-forum skrev i sitt høringssvar til innskjerpingene at offentlige skattelister har lange tradisjoner i Norge, i hvert fall siden 1863. «Argumentene har vært at dette skal virke forebyggende på svart arbeid, skatteunndragelser, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet».

– Høyt forbruk indikasjon

– Hvis man ser en person som har et høyt forbruk, luksusbiler, dyre vaner, eller lignende, men som ved søk i skattelistene viser seg å ha liten eller ingen inntekt, kan dette klart være en indikasjon på skattesvik, forklarer Coll.

Coll frykter færre nå vil seg skaffe informasjon som kan viderebringes til politi og skattemyndigheter, nå som terskelen er høyere.

– Vi tror at mange nå vil unnlate å søke i skattelistene, nettopp fordi det vil være synlig hvem som har gjort søket, noe som viser hvem som eventuelt har tipset skattemyndighetene om saken, sier Coll.

Da forslaget om innskrenkninger i skatteliste-søk ble lagt fram, var det andre ting finansminister Siv Jensen var opptatt av.

– Mange opplever utlegging av opplysningene som ubehagelig og som et inngrep i sitt privatliv, sa Jensen i en pressemelding i januar i år.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Nå kan du se hvem som søker på deg i Skattelistene. Datatilsynet er fornøyd og informasjonsdirektør Ove Skåra tror dette vil gi færre søk av ren nysgjerrighet og underholdning.

Informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra, er fornøyd med innskrenkningene i skatteliste-søket.

Langt færre søk

Foreløpig er det liten tvil om at i alle fall omfanget av søk begrenses av den nye «snokesperren», der den du har søkt på får tilgang til informasjon om navn, fødselsår og postnummer og søket ble gjort.

Kommunikasjonsmedarbeider i Skattedirektoratet, Ole Ekhaugen opplyser til NRK at det per 09.00 i fjor var registrert 726.661 søk i skattelistene.

Klokken 09.00 i år var antallet søk 80.177.

For skattedirektør Hans Kristian Holte var nedgangen ventet.

– Nå tror jeg man vil være litt mer bevisst på hvorfor man går inn og søker, nettopp fordi man blir identifisert som søker, sa Holte til NRK tidligere fredag.

– I strid med personvern

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas mener det av personvernhensyn er riktig med innskjerpinger i skatteliste-søkene.

Foto: Presse / BingHodneland

20. mars i år sendte Advokatforeningen ut sin høringsuttalelse til forslaget om å skjerpe søkereglene. Jon Wessel-Aas, som sitter i lovutvalget for IKT og personvern i Advokatforeningen, sier han er positiv til innskjerpingene, og viser til høringsuttalelsen.

I denne heter det at hensynet til personvernet har gjort det nødvendig med de innstramminger som er gjort i skatteliste-søket de siste år.

I uttalelsen vises det også til en Wessel-Aas-artikkel, der det heter at «tilgjengeliggjøringen av søkbare skattelister for allmennheten, selv med krav om innlogging, antakelig er i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon».

– Ikke lister fra NAV

Av denne grunn er de ytterligere innskjerpingene som er gjort positive, gitt at pressen fortsatt får den tilgangen de får, skriver Wessel-Aas i en sms til NRK.

Til tross for årets innskjerpingene får fortsatt mediene adgang til skattelistedataene og til å publisere topplister ut fra journalistiske vurderinger.

Når det gjelder spørsmålet om økonomisk kriminalitet, etterspør Wessel-Aas konkrete saker der tips har kommet som følge av videre tilgang til skattelister.

– Uansett; det er et mulig mothensyn, men ikke et som er tungt nok til å endre dagens ordning, skriver Wessel-Aas, og legger til:

– Det legges ikke ut offentlige lister, overhodet, over hva den enkelte mottar fra NAV, selv om vi vet at det finnes noen som misbruker systemet. Det er personvernhensyn som er årsaken.

Skattedirektør Hans Christian Holter tror det blir færre søk i skattelistene når du i år ikke lenger kan gjøre det helt anonymt.

Skattedirektør Hans Christian Holter tror det blir færre søk i skattelistene når du i år ikke lenger kan gjøre det helt anonymt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger