Hopp til innhold

– ​Flertall for å innføre alkolås

Etter dagens møte i Transportkomiteen er det flertall for å stemme frem KrF-forslaget om alkolås i buss og taxi på Stortinget til høsten, ifølge KrF. Dermed kan et påbud være på plass allerede neste år.

Alkolås i buss

Alkolåsen skal hindre at sjåfører med promille kan starte motoren på kjøretøyet.

Foto: Volvo Buses

 Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier påbudet om alkolås vil være på plass i 2016.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I løpet av høsten vil Stortinget be regjeringen fremme forslag om innføring av alkolås i busser, drosjer og alle kjøretøy som driver persontransport mot vederlag.

KrFs representant i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, kaller det en seier for trafikksikkerhetsarbeidet at Stortinget går inn for obligatorisk alkolås i buss og taxi.

– Forslaget fra regjeringen kan ventes til Stortinget i løpet av høsten. Påbudet om alkolås kan dermed komme på plass allerede tidlig neste år, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Han mener alkolås er et godt trafikksikringstiltak fordi det reduserer risikoen for alkoholpåvirket kjøring, og at det gir sjåføren tid til å tenke igjennom handlingen som er i ferd med å skje.

Stortinget vil også be regjeringen se på overgangsordninger eller statlige insentivordninger for å sikre en så rask og smidig innfasing av alkolås som mulig.

Det er viktig at staten stiller opp med økonomisk støtte slik at de kjøretøyene som blir omfattet av regelendringene ikke får en uforholdsmessig stor kostnad, sier Grøvan.

AKTUELT NÅ