Forsvarskilder: – 42 av 57 kampfly på bakken

De norske F-16-kampflyene sliter med å holde seg på vingene. Situasjonen gjør at mange norske jagerflypiloter får så lite flytid at de ikke tilfredsstiller NATOs minimumskrav.

De norske F-16-kampflyene sliter med å holde seg på vingene. Situasjonen gjør at mange norske jagerflypiloter får så lite flytid at de ikke tilfredsstiller NATOs minimumskrav.

VIDEO: Se reportasjen fra Dagsrevyen.

I flere perioder har bare 15 av totalt 57 norske kampfly vært operative, viser en kartlegging frilansjournalist Kjetil Stormark har gjort for bladet Vi Menn. NRK har også fått bekreftet dette fra kilder i Forsvaret.

F-16-flyene er nesten 40 år gamle. Det fører til stor slitasje, og at flyene er dyre og tidkrevende å vedlikeholde.

Situasjonen gjør også at mange norske jagerflypiloter får så lite flytid at de ikke tilfredsstiller NATOs minimumskrav på 180 timer per år.

Egil André Aas

Forbundsleder Egil André Aas i Norges Offiserforbund mener man må ta grep umiddelbart.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Forbundsleder Egil André Aas i Norges Offiserforbund mener noe må gjøres umiddelbart.

– Hvis man ikke gjør noen grep på dette området nå, vil vi ha et kampflyvåpen som ikke vil være operativt i fremtiden, sier Aas til NRK.

– Meget alvorlig

Aas kan ikke bekrefte tallene som legges frem i Vi Menn, men forteller at han har fått flere tilbakemeldinger om at Luftforsvaret sliter med å levere nok flytimer.

– Det er flere ting som gjør at vi havner i den situasjonen, men det er to spesifikke ting jeg vil nevne. Det ene er den store teknikerflukten vi har fått med bakgrunn i omstillingen av Luftforsvaret. Det andre er økonomien, som slår inn i det nye flykjøpet av F-35, sier han.

Luftforsvaret er nå inne i den største omstillingen noen sinne, med flytting av flybaser og kjøp av nye kampfly til flere titalls milliarder kroner.

Forbundet har anbefalt at F-16 videreføres i Bodø ut levetiden, og Aas mener det ikke er noen vei utenom dersom man skal beholde den tekniske kompetansen.

– Dette er meget alvorlig. Norges Offisersforbund har over en lengre periode signalisert at vi mister dyktig kompetent personell på teknikersiden som ikke ønsker å være med på flyttingen fra Bodø til Ørlandet, men heller søker seg ut i det sivile markedet. Dette er personell vi har brukt mange år på å bygge opp, og dette er ikke noen hyllevare vi kan gå ut og kjøpe hvor som helst, sier Aas.

Les også: Blir rådet til å beholde F-16-flyene i Bodø

– Svært foruroligende

Nils Holme

Nils Holme, tidligere direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Aas får støtte av Nils Holme, tidligere direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt.

Holme mener Forsvaret kun er i stand til å levere tilfredsstillende i fredstid.

– Der hvor de alvorlige spørsmålene kommer er hvilken kapasitet, om noen, Forsvaret faktisk har til å møte kriser eller krig hjemme. Der er jeg meget i tvil, sier Holme.

Home mener andelen tilgjengelige fly er tilfredsstillende for fredsoperasjoner, men stiller seg tvilende til om nivået er høyt nok.

– Det vi har fått høre offentlig er at vi på en vanlig dag har 15-16 kampfly teknisk tilgjengelig. Videre er det opplyst at dette kan anses som tilfredsstillende, antall tilgjengelige kampflygere tatt i betraktning. Det er en veldig liten andel sett i forhold til den store investeringen i kampfly totalt, sier Holme.

– Jeg synes dette er svært foruroligende, sier han.

Les også: For dyrt å fly nye F-35

– Blant de beste i NATO

Per Egil Rygg

Per Egil Rygg mener Forsvaret har kontroll på situasjonen.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Generalinspektør Per Egil Rygg i Luftforsvaret mener problemene er utbedret.

– Kampflyvåpenet vårt er kapabelt, og blant de beste i NATO i dag. Selv om vi hadde litt problemer i fjor med å opprettholde produksjonen vår, av forskjellige årsaker, har vi kontroll på det. I år er vi tilbake på det produksjonstempoet vi skal ha. Målene vi har satt oss, vil vi nå, sier Rygg.

Rygg mener Forsvaret har kontroll på situasjonen.

– Vi har hatt noen utfordringer i forbindelse med å beholde kompetanse, og det knytter seg til omstillingen vår. Men vi har iverksatt en rekke tiltak for å kompensere for det, og det har vi kontroll på. Vi gjør hele tiden tiltak for å holde kampflyvåpenet vårt på et godt og solid nivå, sier han.

Rygg vil ikke kommentere hvor mange fly som er operative nå, fordi det er gradert informasjon, men mener Luftforsvaret har nok operative fly til å gjennomføre den treningen de trenger.

Les også: Forventer mer av Norge med nye fly

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger