NRK Meny
Normal

– Ikke fornuftig å skrote BSU-ordningen

– Forslagene fra Scheel-utvalget vil kunne gjøre det enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Nettsending om skatteforslag

Tirsdag la Scheel-utvalget frem sin rapport om endringer av skattesystemet. I rapporten foreslår utvalget flere endringer som vil ha store konsekvenser for boligmarkedet.

Blant annet vil de droppe Boligsparing for ungdom (BSU) fordi det er lite fornuftig å subsidiere boligsparing.

«Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt» skriver utvalget i rapporten som finansminister Siv Jensen fikk overlevert.

Utvalget mener ordningen i liten grad treffer de med lavest inntekt.
BSU-ordningen gir personer under 33 år et skattefradrag på 20 prosent av innskudd på inntil 25.000 kroner per år. Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig.

– Gunstig virkemiddel

Christian Dreyer

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Christian Dreyer mener derimot at BSU-ordningen er et gunstig virkemiddel for førstegangskjøperne.

– Forslaget vil gjøre det vanskeligere for dem å komme inn på markedet, sier Dreyer og legger til at det er bred enighet, også blant økonomer, om at ordningen fungerer.

Han er også overrasket over forslaget om skatt på leieinntekter.

– Det kom overraskende på mange, og vil medføre høyere leiepriser og færre leieobjekter, sier han.

Scheel-utvalget går også inn for høyere ligningsverdi av boliger og lavere skattefritak for utleie av bolig, noe som kan gjøre det dyrere å eie egen bolig.

Dreyer mener effekten av å beskatte leieinntekter også vil føre til dyrere leieboliger.

– Dette vil kunne bety at en del kommer til å la være å leie ut boliger, noe som igjen kan presse prisene opp på de små leilighetene, sier han.

– En gavepakke til de unge

Agnes Bergbo fra Pengedoktoren mener Scheel-utvalget kommer med en gavepakke til de unge som vil inn på boligmarkedet.

Agnes Bergo fra Pengedoktoren deler ikke Dreyers spådommer, og mener Scheel-utvalget kommer med en gavepakke til de unge som vil inn på boligmarkedet.

– Det har vært så dyrt å komme inn på boligmarkedet nå at de aller fleste unge har vært avhengig av hjelp fra foreldrene, og det fører til et klasseskille i Norge, sier hun.

Bergo tror skattleggingen av eiendom vil føre til at prisene kan falle mer enn hva de unge tjener på BSU-ordningen.

– Prisene vil kunne gå såpass mye ned at det vil gagne de unge som skal inn på boligmarkedet selv om de ikke har en BSU-konto, sier hun.

Vil styrke BSU-ordningen

Mudassar Kapur

Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Høyre Mudassar Kapur.

Foto: Kjersti Aastad

Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Høyre, Mudassar Kapur, tviler på at det er fornuftig å skrote BSU-ordningen. Han tror også en utleie-skatt vil kunne føre til at regningen sendes rett til leietageren, og at leieprisene vil gå opp.

– Dermed gjør vi situasjonen enda verre for dem som har det vanskeligst fra før. Det er ofte snakk om studenter og flyktninger, sier han.

– Disse leieenhetene eies ikke av rike «bolighaier» som skal tjene store summer på å leie en liten del av sin eksisterende bolig. Det kan være nyetablerte som trenger den lille ekstrainntekten i startfasen, sier Kapur.

Han sier regjeringen ikke kommer til å jobbe for å vrake BSU-ordningene, men at de ønsker å styrke den.

– Det står i regjeringserklæringen at vi skal styrke BSU ordningen. Noe vi også har gjort. Den er en viktig sparemåte for mange unge mennesker og ofte det viktigste verktøyet de har for å komme inn i boligmarkedet. Vi må fortsette å stimulere til mer sparing, sier han.

Rammer de rikeste

Sjeføkonom Skaeb Syed i Sparebank 1 Markets sier de rikeste vil måtte betale mer skatt fordi en større andel av eiendommene deres vil gå med i formuesbeskatningen dersom man følger anbefalingene fra Scheel-utvalget.

Utvalget går også inn for å heve ligningsverdien på bolig til 80 prosent av dagens verdi og øke bunnfradraget til 2.130.000 kroner.

Sjeføkonom Skaeb Syed i Sparebank 1 Markets sier de rikeste vil måtte betale mer skatt fordi en større andel av eiendommene deres vil gå med i formuesbeskatningen.

– Det mener jeg er rett og rimelig. Det har vært en ekstrem favorisering av å ta opp lån for å investere i bolig fordi formuesbeskatningen på det er mye lavere enn formuebeskatningen på aksjeutbytte.

Han mener favoriseringen har gjort at det har vært en dreining over flere år inn mot bolig, og at de må stoppes.

SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen, mener det er for tidlig å gå inn i detaljene i forslaget.

– Men generelt sett er vi positive til et skattesystem der de som har mye formue bidrar mer enn de med vanlig inntekt, og det er ut til at forslagene fra Scheel-utvalget går i den retningen, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger