NRK Norge - Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

NRK Meny
Laster kart, vennligst vent...

FORELØPIG KART: Slik kan flystøyen fra Oslo Lufthavn bre seg utover naboområdene etter bygging av en tredje rullebane. Det røde feltet viser hvor støyen kan bli aller verst. Det lyserøde feltet viser støysonen ved endring i flytraseene. Kartet er laget av NRK basert på kartdata fra Avinor. Dette er et utkast til støysonekart, og endelige kart skal komme før sommeren 2018.

– Mange flyplassnaboer må flytte fra støyen

Bygging av ny rullebane ved Oslo Lufthavn betyr at flystøyen vil ramme nye områder. Over 500 hus må fraflyttes, mener ordføreren i Ullensaker.

Siste meldinger