Hopp til innhold

99 prosent skal slippe formuesskatt – bunnfradrag på 25 millioner

Høyre vil at bare bedrifter og personer med over 20–25 millioner i formue skal måtte betale formuesskatt. 99 prosent av dagens betalere vil dermed slippe skatten.

Solberg og Sanner

Erna Solberg og Jan Tore Sanner presenterte i dag Høyres plan for hvordan de på sikt skal fjerne formuesskatten.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

På en pressekonferanse i dag presenterer Høyre-leder Erna Solberg hvordan hun skal trappe ned formuesskatten i neste fireårsperiode, dersom Høyre kommer til makten.

– Høyres forslag til nedtrapping av formuesskatten vil gjøre at gründere og eiere av små- og mellomstore bedrifter slipper å betale formuesskatt. Småsparere som i dag må betale formuesskatt på bolig og banksparing vil også slippe formuesskatt, sier Erna Solberg.

99 prosent slipper

Før 2017 vil Høyre trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget til 20–25 millioner kroner. partiet vil også redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent.

Samtidig skal verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer.

Med Høyres opplegg vil om lag 99 prosent av de som betaler formuesskatt i dag slippe dette.

Vil fjerne skatten helt

Og Høyre har ikke skrinlagt sitt endelige mål; å fjerne skatten helt.

– Høyres mål er fremdeles å fjerne formuesskatten, men vi gjør ikke dette før vi sikrer at også de som har mest må betale personskatt, sier Erna Solberg.

Derfor ønsker Høyre at det nedsettes et ekspertutvalg som skal utrede løsninger som sikrer at de aller rikeste ikke blir nullskattytere når formuesskatten fjernes. Dersom dette viser seg å ikke være mulig, vil formuesskatten bestå for denne gruppen.

Vanskelig å skattlegge de rikeste

Guttorm Schjelderup

Professor ved senter for skatteforskning ved NHH, Guttorm Schjelderup, sier fjerning av formuesskatten nesten uansett vil skape nullskattytere.

Foto: NHH

Professor ved senter for skatteforskning ved NHH, Guttorm Schjelderup, sier til Politisk Kvarter tror utvalget vil få en vanskelig jobb med å finne andre måter å hente inn skatt fra de rikeste.

I dag finnes det 32.000 nordmenn som ikke står oppført med inntekt, og derfor betaler bare formuesskatt.

– Vil Høyres forslag skape flere nullskattytere?

– Høyes forslag gjør at de fleste av oss ikke kommer i formuesskatteposisjon og at de aller rikeste får en mer enn halvering av formuesskattesatsen. Slik sett har de gått langt i å tone ned de fordelingspolitiske ambisjonene. Jeg er også overrasket over at Høyre ikke gjør noe med skjevhetene i verdsettelsesreglene, sier Schjelderup til NRK.no.

I dag verdsettes primærbolig til 25 prosent av markedsverdien, noe som gjøre det skattemessig lukrativt å eie bolig.

Overrasket

I dag betales formuesskatt av alle med en formue på over 870.000 kr. Høyre foreslår nå å øke denne grensen til 20–25 millioner de neste fire årene.

Schjelderup er overrasket over at Høyre hever grensen så mye som de gjør. Han viser til at 98 prosent av alle som betalte formuesskatt i 2011 hadde under 10 millioner i ligningsformue.

– Spesielt når de kombinerer det med å senke satsen med så mye. Veldig få - og kun de aller rikeste - vil betale formuesskatt med et så stort bunnfradrag. Satsreduksjonen er i realiteten mer enn en halvering av formuesskatten til de 1-2 prosentene som har størst formue, sier Schjelderup.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger