NRK Meny
Normal

En av fire ordførere dropper Kristins mobbe-nei

I fjor inviterte Kristin Halvorsen alle landets kommuner med på en stordugnad mot mobbing. 15 måneder senere har 98 ordførere droppet signaturen – og i dag kom tallene som viser hvorfor det er et problem.

halvorsen

FINNER IKKE LØSNINGEN: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sliter med å finne løsningen på mobbeprobelemet i den norske skolen. I snitt opplever et par elever i hver klasse å bli mobbet minst én gang i måneden.

Foto: NTB Scanpix

Mobbeproblemet i den norske skolen er nemlig ikke i ferd med å løse seg. Tvert i mot – omfanget er tilsynelatende urokkelig, ifølge Elevundersøkelsen 2012, som Utdanningsdirektoratet kom med i dag.

– Pinlig for de som ikke er med

380.000 elever svart på Elevundersøkelsen, som viser at 6,8 prosent av elevene opplever å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Denne andelen er uendret sammenlignet med tidligere år. 2,8 prosent av elevene svarer at de mobber andre to til tre ganger i måneden eller oftere.Guttene er overrepresentert blant både mobbere og mobbeofre, og mobbingen skjer som oftest mellom klasseelever, og i neste rekke fra andre elever på skolen. Grunnskolen er verst.

Tross et ukjent antall milliarder til ulike antimobbeprosjekter og forskning på området, klarer ikke Norge å få bukt med mobbingen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sliter med å forklare hvorfor.

HAR DU TIPS ELLER INNSPILL OM DETTE TEMAET? Kontakt NRKs journalist!

Mobbing

MOBBES: Et par elever i hver klasse opplever å bli mobbet minst én gang i måneden, ifølge Elevundersøkelsen 2012.

Foto: SCANPIX

– Vi har hatt en omfattende innsats for å bedre læringsmiljøet over flere år, vi har hatt tilsyn med en rekke skoler og kommuner i forhold til hvordan de jobber med læringsmiljøfor at elever ikke skal utsettes for mobbing. Jeg vet det foregår mye bra der ute, men like vel er mobbetallene stabile. Det er klart at jeg ikke er fornøyd med det, sier Halvorsen til NRK.no.

I februar i fjor inviterte hun alle landets kommuner med på et kampanjen «Manifest mot mobbing 2011-2014». Her ble samtlige 429 ordførere utfordret til å signere et løfte som forplikter kommunen til å jobbe aktivt og systematisk for å forebygge mobbing.

Men 15 måneder senere er det fremdeles 98 kommuner, altså en snau fjerdedel, som ikke har signert – til tross for at Halvorsen i fjor gjorde det klart at hun ikke ville gi seg før hun hadde samtlige underskrifter på bordet. Det viser departementets egen oversikt.

– Til de som ikke har signert, har jeg én ting å si: De får se å forte seg. Jeg vil gå gjennom listen over hvem som har signert og ikke, og ta opp med dem hvorfor de bør gjøre dette. Jeg er opptatt av at alle må være med på dette arbeidet mot mobbing, sier kunnskapsministeren.

– Lite troverdighet

– Er manglende underskrifter et uttrykk for at arbeidet mot mobbing ikke tas på alvor?

– Det er helt sikkert kommuner som ikke har signert som likevel jobber godt mot mobbing. Men det er pinlig for de som ikke er med. Så må jeg også snu på det: Det holder ikke bare å signere, man må også følge opp.

Axel Fjeldavli, politisk nestleder i Elevorganisasjonen, mener at kommunene som ikke har signert blir stående igjen med lite troverdighet i arbeidet mot mobbing.

– Det burde være den minste forutsetning at kommuner som sier de skal jobbe mot mobbing, signerer et løfte om å jobbe aktivt mot det. Og så handler det om å forplikte disse godt nok, og slik jeg ser det, har man ikke klart å etterse at de kommunene som faktisk har signert har fulgt dette opp. Det er ikke tydelige nok sanksjoner på brudd på opplæringsloven, sier han til NRK.no.

Kristin Halvorsen oppfordrer alle landets ordførere og rektorer å studere den ferske elevundersøkelsen i detalj, for å se hvordan deres egne skoler kommer ut. Mange skoler har ikke klare nok rutiner for hvordan de skal opptre når mobbing av elever blir tema. At dette ansvaret først og fremst er lokalt, er hun klar på.

10. mai meldte NRK at av de 364 skolene som deltok i en landsomfattende undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, har 94,5 prosent brutt kravene opplæringsloven stiller for å bekjempe mobbing i skolen.

– Har det vært for mye skippertaksarbeid på dette området?

– Det er store forskjeller mellom skoler for hvordan man jobber, og jeg er helt sikker på at en del skoler mangler den systematikken. Jeg vil fremheve Kristiansand kommune som et eksempel: Etter at en lokal skole fikk en mobbedom mot seg, gikk kommunen igjennom alle skolene arbeid med læringsmiljøet. Når en kommune går systematisk til verks, er det med på å skjerpe oppmerksomheten til alle involverte, sier hun.

– Elevene må være med

Ifølge direktør i Utdanningsdirektoratet, Anne Berit Kavli, er en systematisk antimobbe-innsats lokalt i kommuner og på hver enkelt skole helt avgjørende dersom fremtidens elevundersøkelser skal presentere lystigere tall enn dagens.

– Det er forferdelig viktig at skoler opprettholder innsats for å motvirke mobbing. Skoler som jobber aktivt med læringsmiljø og mobbeprogrammer, kan også bidra til å senke mobbing på sine skoler. En kontinuerlig innsats er nødvendig. Vi ser at noen skoler har hatt høyt fokus en periode, så er problemet tilbake, sier Kavli til NRK.no.

– Har ikke skolene tatt sitt ansvar godt nok?

– Det vil jeg ikke si, mange skoler jobber godt mot dette. Den innsatsen må fortsette. Men det er fortsatt utfordringer her, og det nytter ikke med en voldsom innsats over kort tid, sier hun.

Fjeldavli i Elevorganisasjonen, mener elevene burde fått være mer delaktig i arbeidet mot mobbing.

– Vi opplever at de tiltakene som settes inn ikke når ut i klasserommene. Det handler om to ting: At handlingsplanene mot mobbing ikke blir iverksatt på hver enkelte skole, og elevene ikke tas med i arbeidet mot mobbing. Det er som regel elevene som vet best hvorfor det mobbes på deres skole. I tillegg må det skapes tryggere rammer for å snakke om mobbing på skolen, sier Fjelavli til NRK.no.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger