Hopp til innhold

91 norsksomaliere var innlagt for korona – nå er smitten nesten null

8,4 prosent av alle innlagte på norske sykehus for korona var født i Somalia. Det er en stor overrepresentasjon. Nå er smitten nesten borte i det norsk-somaliske miljøet, som berømmes av Folkehelseinstituttet.

Abdirashid A. Warsame

Abdirashid Warsame er en av legene som i egne videoer på somalisk har forklart hvor farlig koronaviruset er. Han jobber på OUS som forsker.

Foto: privat

Så langt under koronapandemien i Norge har 1084 personer vært innlagte på sykehus. Av disse viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at 91 personer har hatt Somalia som fødeland. Det utgjør 8,4 prosent av alle som har vært innlagt.

Dette er en stor overrepresentasjon. Siden 1990 har det kommet om lag 34.000 personer til Norge fra Somalia, enten på familiegjenforening og etablering, eller som flyktninger. I tillegg er det mange med norsk-somalisk bakgrunn som er født i Norge, men de har da ikke Somalia som fødeland.

– Vi visste fra før av at en femtedel av de med påvist smitte med fødeland utenfor Norge var norsksomaliere, så vi ante det var en stor overrepresentasjon. Men det gledelige nå er at vi har hatt en veldig tydelig nedgang blant norsksomaliere de siste ukene, nå er det kun noen få det er snakk om.

Det sier Thor Indseth i Folkehelseinstituttet. Han er avdelingsdirektør med ansvar for migrasjonshelse, det vil si helsen til innvandrerbefolkningen i Norge.

Norsksomaliere tok kontakt

Så hva skjedde?

– Nøkkelordet er tilpasset informasjon, sier Indseth, som berømmer det norsk-somaliske miljøet.

– Deler av det norsk-somaliske miljøet tok kontakt og var bekymret. Så ble det igangsatt tiltak overfor denne gruppen, i samarbeid med Helsedirektoratet og Oslo kommune, og blant annet nettstedet NorSom news, sier Indseth.

Thor Indseth, avd. dir, FHI

Thor Indseth berømmer det norsk-somaliske miljøet for å klare å få ned smitten fra et høyt nivå.

Foto: FHI

Norsk-somaliske leger og sykepleiere

NorSom News er den største mediekilden for norsksomaliere, de oppgir at de har en Facebook-side som har 70 tusen følgere. NorSom News inngikk en avtale med Helsedirektoratet, der målet var å lage informasjonsvideoer med somaliske ressurspersoner, leger og sykepleiere, som skulle informere gruppen om farene ved viruset.

– Mest av alt skyldes nedgangen i smittetilfeller at somaliere selv har tatt ansvar. Somaliere har samlet seg mot et felles mål om få ned spredningen, og alle har bidratt med noe. Leger som informerer om helse, advokater som gir råd om hva folk har krav på med tanke på dagpenger og permitteringer og ellers frivillige studenter som har vært ute og delt informasjon, sier en av grunnleggerne av NorSom News, Said Mahamud Ali.

Han mener det er summen av alt dette som har ført til gode resultater til slutt.

Var redd for stigmatisering

Han forteller at FHIs foreløpige tall om fødeland på dem som var smittet kan ha ført til at norsksomaliere gjorde en ekstra innsats for å få ned smitten.

– Mange norsksomaliere mente det var feil av FHI å gå ut med fødeland, at det ville føre til stigmatisering av somaliere, og det kan til en viss grad være sant. Men jeg tror alt i alt at det har hatt en positiv effekt og ført til at norsksomaliere har tatt seg sammen, for å unngå diskriminering på grunn av korona, sier Said Mahamud Ali.

Men hvorfor trengte norsksomaliere egne videoer for å skjønne alvoret?

– Jeg tror det kan være sammensatt. Det har med kulturelle og sosioøkonomiske årsaker å gjøre. Og språklige barrierer. Det er vanskelig å peke kun på en ting uten å se helheten i situasjonen vi befant oss i. Tillit kan også være en av forklaringene, og at norsksomaliere har større tillit når leger med somalisk bakgrunn framfører budskapet, sier Said Mahamud Ali til NRK.

Han understreker at dette ikke er spesielt for somaliere, men gjelder også for mange andre innvandrergrupper.

Said Mohamud, en av grunnleggerne av Nor-Som News

– Mest av alt skyldes det at vi har fått ned smitten at somaliere selv har tatt ansvar., sier en av grunnleggerne av NorSom News, Said Mahamud Ali.

Foto: privat

Dårlig språk og ikke-norske nyhetskilder

Hva som var grunnen til at norsksomaliere har vært overrepresentert når det gjelder innleggelser på sykehus, er det ingen som vet med sikkerhet. Politiet måtte blant annet gå inn i enkelte somaliske kafeer og be eierne om å stenge fordi avstandsregler ikke ble overholdt.

– Språkutfordringer er sannsynligvis en del av forklaringen, og at mange ikke leser norske nyheter. Vi ser at mange norsksomaliere kan ha tilegnet seg informasjonen med en viss forsinkelse, sier Indseth i FHI.

Han nevner trangboddhet, og at noen somaliere har yrker der de lettere kan få smitte som for eksempel bussjåfører og renholdere, kan være forklaringer. Men vi vet lite om dette, sier Indseth.

Kommer det en ny bølge, så vet i hvert fall norske myndigheter og det norsk-somaliske miljøet at det nytter.

– Norsksomaliere er de beste til å informere norsksomaliere, det er erfaringen som vi må bygge videre på, sier Said Mahamud Ali.

AKTUELT NÅ