Hopp til innhold

90 prosent vet ikke at det er en sammenheng mellom alkohol og brystkreft

Kun én av ti nordmenn sier at de kjenner til at det er en sammenheng mellom alkoholinntak og brystkreft. Det er til tross for at selv moderat alkoholforbruk øker kreftrisikoen, ifølge forsker.

Kari Randen, leder i Av-og-til, blir intervjuet foran en grønn vegg

BEKYMRET: Kari Randen, leder i alkovettorganisasjonen Av-og-til, er særlig overrasket over at så få kvinner vet at økt alkoholinntak øker risikoen for brystkreft.

Foto: Per Onsheim / NRK

– At så mange ikke kjenner til at alkohol øker faren for brystkreft er svært alvorlig, sier Kari Randen, leder i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

I en ny undersøkelse som er gjennomført for organisasjonen av Respons Analyse, sier kun 11 prosent av de kjenner til at det er en sammenheng mellom alkoholinntaket og brystkreft.

Mange kvinner og unge voksne vet ikke om risikoen

– Vi kjenner godt til sammenhengen mellom for eksempel soling og kreftfare, eller mellom røyking og kreftfare. Men når det gjelder alkohol, tenker vi ikke så mye over det eller kjenner ikke til det, sier Randen.

Ser man på kvinnene som har svart i undersøkelsen, er det hele 85 prosent av dem som ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol og brystkreft. Det bekymrer Randen spesielt.

– Jeg ble overrasket over at det er så mange kvinner som ikke vet dette. Det er et veldig, veldig høyt tall, sier hun.

Det er minst kunnskap om at alkohol øker kreftfaren i aldersgruppen 25–34 år.

Kjenner du til om det er en sammenheng mellom alkoholinntak og brystkreft?

Totalt

Mann

Kvinne

16-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55 år og eldre

Ja, jeg kjenner til at det er en sammenheng.

11%

7%

15%

7%

4%

8%

8%

19%

Ja, jeg kjenner til at det ikke er en sammenheng.

2%

2%

2%

5%

-

1%

2%

2%

Nei, jeg kjenner ikke til om det er en sammenheng eller ikke.

87%

91%

83%

88%

96%

91%

90%

79%

– Én enhet øker faren med ti prosent

Det er ikke slått fast noen sikker nedre grense for alkoholbruk som ikke øker kreftfaren.

Overlege Kristina Kjærheim blir intervjuet foran en bokhylle

– VIL IKKE VITE: – Det er en ubehagelig sannhet, vi vil helst ikke vite om den, sier overlege Kristina Kjærheim om at så få kjenner sammenhengen mellom alkohol og brystkreft, til tross for at det er godt dokumentert.

Foto: Per Onsheim / NRK

Ifølge overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret er det derimot dokumentert at selv et moderat alkoholinntak gir økt kreftrisiko.

– Det er godt etablert at et økt alkoholkonsum gir økt risiko for brystkreft. Det har vi visst lenge, sier Kjærheim, som har forsket på alkoholforbruk og kreft i mange år.

– Man regner med at hvis du øker gjennomsnittskonsumet ditt med én enhet, for eksempel ett glass vin, om dagen, øker risikoen for brystkreft med ti prosent, sier hun.

– En ubehagelig sannhet

Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får, med over 3000 nye tilfeller hvert år.

– Man kan regne seg til at i størrelsesorden 250 tilfeller kunne ha vært unngått hvis det ikke hadde vært for alkohol, sier Kjærheim.

Hvor overrasket ble du fikk lese tallene fra undersøkelsen?

– Jeg ble ikke så veldig overrasket. Men jeg synes det er leit, for det sier noe om at vi ikke ønsker å ta inn ubehagelige sannheter, for dette har vært formidlet gjennom et par tiår, sier Kjærheim.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ