8 av 10 kjører for fort på «Dødsmila»

NRK har gjennomgått to millioner passeringer ved ti ulykkesstrekninger. Farten er svært høy. På «Dødsmila» i Akershus kjører åtte av ti for fort.

Fartsmålinger og omkomne i området. Kart. Grafikk.

OMKOMNE SIDEN 1990: Av to millioner passeringer forbi de ti trafikkstasjonene til Statens vegvesen i april, kjørte 1,1 millioner for fort.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Fartoverskridelser og ulykker i området. Grafikk.

Passeringer i april. Døde siden 1990.

Foto: MARI GRAFSRØNNINGEN

NRK har fått tilgang til alle passeringer i april på ti strekninger med flere alvorlige ulykker.

Tallene viser at 1.101.495 av 2.032.596 kjørte for fort på ti strekninger der 99 mennesker har omkommet siden 1978. Halvparten av dem har omkommet her siden tusenårsskiftet.

Ukjente fartsmålere

Du kjenner kanskje ikke til dem, men du passerer ofte en slik fartsmåler når du er på veien: Statens vegvesen har 5700 fartsmålere i Norge som de bruker for å beregne trafikk og til å bygge bedre veier. Farten på de ulykkesutsatte veiene overrasker også Vegvesenet, når NRK presenterer dem for tallene.

Fartsboks i Oslo sentrum

Trafikkstasjonen til Statens vegvesen mellom Middelalderparken og Barcode i Oslo måler farten til alle kjøretøy som passerer.

Guro Ranes

Direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen. Her foran fartsmåleren ved Kompveien.

– Vi vet at rundt 45 prosent kjører over fartsgrensen. På de mest ulykkesutsatte veiene er andelen som kjører fort enda høyere, og det gir grunn til bekymring, sier direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen.

Langs «Dødsmila» på Kompveien er farten ekstra høy. Den 5700 meter lange strekningen i Fet og Sørum i Akershus, har fått tilnavnet etter at 11 mennesker har omkommet her siden tusenårsskiftet.

Saken fortsetter under grafikken

Fart og ulykker. Hanekampen. Grafikk.
Laster kart, vennligst vent...

Siden 1990 har 13 personer omkommet i trafikkulykker nær fartsmåleren i Kompvegen på rv. 170 i Akershus. Fartsmålinger gjort i april 2015 viser at 82 % av de som passerste kjørte for fort.

– Blåser i fartsgrensen

Bilister som ofte ferdes på Kompveien opplever ofte farlige situasjoner:

– Det forundrer meg ikke. Her tuter folk hvis du kjører på fartsgrensen. Jeg synes alle blåser i fartsgrensen, mer eller mindre. Det skremmer meg, sier Anne-Kristin Smedsrud (50).

Anne-Kristin Smedsrud

Anne-Kristin Smedsrud bor på Romerike.

Trygg Trafikk-direktør Johansen kjører langs Kompveien i Akershus hver dag, til og fra jobb. Mens NRK intervjuer ham dundrer to biler forbi, selv om han ligger på fartsgrensen.

– Dette er ikke unormalt. Jeg opplever farlige situasjoner hver dag, sier han.

Jan Johansen

– Nå er vi i en sesong hvor ulykkene vil øke, slår direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk fast.

Trygg Trafikk er klare på at det haster med tiltak:

– Politiet gjør et fantastisk arbeid, men de må ha mer penger for å være mer på veiene. Og vi må gjøre strakstiltak på ulykkesutsatte veier. Et vesentlig og viktig strakstiltak er både strekningsmålinger og punktmålinger, inntil vi får bygget flere midtdelere, sier Johansen.

På de ti ulykkesstrekningene kjørte 9441 mer enn 30 kilometer i timen over fartsgrensen i april. Det er så fort at førerkortet ville stått i fare for å ryke.

18 omkommet

På E 39 i Søgne, vest for Kristiansand, kom det i 2011 opp et 570 meter langt midtrekkverk etter en trafikkulykke hvor fire unge mennesker mistet livet. På seks kilometer har 18 omkommet siden 1990, og fartsregistreringene viser hvordan mer enn en av tre kjører for fort.

Saken fortsetter under grafikken

På E39 ved Lindeli holdt 168000 fartgrensen, mens 96288 kjørte over. 65 kjørte mer enn 30 kmt/t over

Laster kart, vennligst vent...

Siden 1990 har 18 personer omkommet i trafikkulykker nær fartsmåleren ved Lindeli på E39 i Vest-Agder. Fartsmålinger gjort i april 2015 viser at 36 % av de som passerste kjørte for fort.

Ni av ti bryter fartsgrensen

Av de ti ulykkesstrekningene, er det forbi Hanestad på Riksvei 3 langs Glomma, at andelen som bryter fartsgrensen er aller høyest (se oversikten under).

Det har vært flere ulykker her de siste årene. Blant annet døde en fører av en bobil i juni 2008 da han kolliderte med en trailer.

Fartsmåler. Hanekampen. Grafikk.
Laster kart, vennligst vent...

Siden 1990 har fem personer omkommet i trafikkulykker nær fartsmåleren på Hanekampen på rv. 3 i Hedmark. Fartsmålinger gjort i april 2015 viser at 86 % av de som passerste kjørte for fort.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger