773 millioner ubrukt til eldreomsorg

Regjeringen makter ikke å bruke opp pengene som skal gå til å følge opp et av de viktigste valgløftene om en bedre eldreomsorg. 773 millioner kroner stod ubrukt på konto ved årsskiftet.

Johan Alnes

Ordfører i Ås i Akershus, Johan Alnes (Ap), på Moer Sykehjem. Kommunen søker ikke om investeringstilskudd fordi de ikke har råd til driften.

Foto: Peter von Tangen Jordan / NRK

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) satset tungt i valgkampen 2009. På et sykehjem i Lørenskog hadde han tatt med landsmoder Gro Harlem Brundtland for å kaste glans over partiets eldreplan mot 2015.

Blant flere løfter lanserte han det som skulle bli felles rødgrønn politikk og sikre gjenvalg: 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.

– Alle som trenger det skal sikres en sykehjemsplass. Det skal vi gjøre gjennom ny lov og forskrift. Jeg kan garantere at jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å få det til, sa Stoltenberg til NRK den ettermiddagen i august 2009.

For budsjettåret 2011 økte Regjeringen bevilgningen til det viktige formålet. Totalt 1,59 milliarder kroner kunne kommunene søke om å få tildelt som investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Husbanken bekrefter foreløpige tall fra statsregnskapet til NRK.

Tall som viser at 773 millioner kroner stod ubrukt på konto ved årsskiftet. Dette tilsvarer godt over 1000 plasser.

Regjeringen budsjetterte med 2000 tilsagn om tilskudd til kommunene i fjor. Fasiten viser 1 230 tilsagn.

Kommunene: Ikke råd til drift

I en hvit og mørkegul korridor på Moer sykehjem i Ås kommune i Akershus får vi noe av forklaringen på hvorfor kommunene ikke søker på statens pengegaver.

– Det hjelper ikke bare med investeringsmidler når kommunene må dekke en egenandel og ikke minst stå for driften med det de får i rammetilskudd. Det er et press de aller fleste kommunene opplever, sier Ordfører Johan Alnes (Ap).

Han viser oss et rom som dagen etter skal bli et nytt hjem, gi trygghet og nødvendig helsehjelp til en ny innbygger.

Han vet godt at vekstkommunen kort vei fra Oslo om få år vil trenge flere enn de 90 plassene som finnes på dette sykehjemmet.

(Saken fortsetter under bildet)

Moer sykehjem

Moer sykehjem i Ås kommune i Akershus.

Foto: Peter von Tangen Jordan / NRK

Søker ikke

Likevel søker han altså ikke om investeringstilskuddet hans egen statsminister har tilbytt i flere år. Fordi kommunen ikke har råd til driften.

– Vi har en anstrengt kommuneøkonomi som de fleste andre. Vi har et stort etterslep på vedlikehold og investeringer. Vi får stadig økte pensjonsutgifter og utgifter til skolesektoren, sier Alnes.

Kommunenes interesseorganisasjon KS bekrefter til NRK at flere kommuner tenker helt likt.

Det er derfor regjeringen ikke klarer å gi bort nok penger; det søkes ikke nok. I 2010 stod rett over 300 millioner kroner ubrukt.

I 2011 ble beløpet mer enn doblet til 773 millioner kroner.

Riksrevisjonen kritiserte

Allerede i sin gjennomgang av 2010-regnskapet fikk Regjeringen kritikk av Riksrevisjonen for eldreomsorgspengene: For lite penger ble brukt og for få plasser fikk tilsagn.

«Dette indikerer at måloppnåelsen er lavere enn planlagt», konkluderte Riksrevisjonen.

Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foto: Peter von Tangen Jordan / NRK

Regjeringen lovet forbedring, men de samme problemene er altså et faktum også når 2011-regnskapet skal gjøres opp: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) får fortsatt ikke brukt nok penger til partiets valgløfte.

– Selvsagt ønsker jeg at kommunene skal bygge ut så fort som mulig, men det aller viktigste for oss er at vi ligger godt an i utbyggingsplanene, sier Strøm-Erichsen når NRK konfronterer henne med tallene.

– Vi skal samarbeide med kommunene både om tilskudd og styrking av kommuneøkonomien, slik at de er i stand til å utføre denne viktige oppgaven, sier hun.

Hun viser til at det så langt er gitt til sammen 5 632 tilsagn om tilskudd pr. 31. mars, og at Regjeringen dermed ligger godt an til å nå målet om 12 000 plasser i 2015.

Uansett kunne godt over tusen flere plasser vært på plass for de ubrukte 773 millioner kronene fra fjorårsbudsjettet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger