723 millioner ekstra på statsbudsjettet etter 22. juli

Det blir bevilget 772,9 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for at departementene skal kunne dekke noe av de enorme utgiftene etter 22. juli.

Høyblokka like etter eksplosjonen i regjeringskvartalet

De ulike departementene får bevilget til sammen nesten 723 millioner kroner på årets statsbudsjett for å dekke utgifter etter 22. juli. Her fra Regjeringskvartalet, der åtte mennesker ble drept i en eksplosjon.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Samtidig varsles det enda mer penger, og utgiftene på neste års budsjett blir betydelige.

– Kongen i statsråd har muligheten til å overstyre budsjettet når det skjer uforutsette ting. I dag skjer det med flere kongelige proposisjoner. Samlet sett fremmes det kongelige proposisjoner for ulike departementsområder på 722,9 millioner kroner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til NTB.

Bevilgningen skal dekke ekstraordinære utgifter som vil påløpe fram til 1. november i år som følge av angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli, melder Finansdepartementet på sine hjemmesider.

Men dette beløpet kommer til å vokse mye. Pengene skal kun dekke inn alle ekstrautgifter som til sammen tolv departementer har hatt og vil ha fra 22. juli og fram til 31. oktober, skriver NTB.

Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen varsler at det kommer mer penger om 14 dager.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

«Umulig å dekke dem i sin helhet»

Finansdepartementet varsler at nye tiltak vil også bli satt i verk i tiden framover.

«Utgiftene er av et slikt omfang at det ikke er mulig å dekke dem i sin helhet innenfor gjeldende bevilgninger», ifølge Finansdepartementet.

Fredag 30. september blir nye enorme pengebeløp for resten av året godkjent av kong Harald i vanlig statsråd.

– Dette er ganske omfattende, og det har ikke vært mulig for de enkelte departementene å dekke inn utgiftene innenfor egne rammer. Det påløper mer etter 1. november, så totalbeløpet for 2011 får vi først om 14 dager, sier finansminister Johnsen.

Nye lokaler

Justisdepartementet får 195 millioner kroner og dermed den suverent største delen av ekstrabevilgningene.

Pengene skal blant annet brukes til nye lokaler, nytt utstyr, i tillegg til å betale for innsats fra politi og sivilforsvar i forbindelse med 22. juli.

På andreplass kommer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som får 150,2 millioner kroner. Også disse pengene skal blant annet brukes til nye lokaler og nytt utstyr.

Kommunal- og regionaldepartementet får 105 millioner kroner, som blant annet skal brukes til psykososial oppfølging i kommunene.

Johnsen er hemmelighetsfull når det gjelder beløpet på neste års statsbudsjett. Beløpet er bestemt, men legges ikke frem før 6. oktober, i forbindelse med forslaget til nytt statsbudsjett.

Det er ikke første gang at Kongen i statsråd godkjenner overskridelser i statsbudsjettet. Det samme skjedde i forbindelse med Libya-aksjonen tidligere i år samt etter tsunamikatastrofen i Asia i 2004.

Fredagens statsråd ble holdt i den 750 år gamle steinhallen Håkonshallen i Bergen, det første statsråd siden krigen som er blitt holdt utenfor Oslo, melder NTB.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger