Hopp til innhold

7 spørsmål og svar om Baneheia-saken

Riksadvokaten ba fredag om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen. Hvorfor skjer det nå? Hva skjer videre? Og hva slags straff risikerer Andersen å få?

Baneheia

BADEPLASSEN: Stedet i Baneheia der Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) hadde badet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hvorfor anbefaler riksadvokaten gjenopptakelse nå?

Riksadvokaten viser til drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt for drapet. Jan Helge Andersen ble frikjent for dette drapet, men dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Da Kristiansen ble frifunnet for drap og voldtekt i desember i fjor, satt derfor politiet igjen med at drapet på Sløgedal Paulsen var uoppklart.

– Påtalemyndigheten har lagt vekt på de nye DNA-analysene i saken, som man mener knytter Andersen til begge drapsofrene, forklarer NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Samtidig har man lagt vekt på Andersens noe usammenhengende forklaringer, preget av dårlig hukommelse og manglende svar på sentrale spørsmål, utdyper han.

Hva må Gjenopptakelseskommisjonen vurdere nå?

Kommisjonen må ta stilling til om det foreligger nye opplysninger eller bevis som gjør at det «må antas at han (Andersen, red.) er skyldig i den straffbare handling».

Deretter må de fatte en beslutning basert på ren sannsynlighetsovervekt.

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, sier de har sitt neste møte i mai.

– Det vil uansett ta noen måneder før saken er behandlet ferdig, for nå skal Jan Helge Andersen få komme med sine innspill og vurderinger, sier Silseth til NRK.

Kommisjonen har flere ganger tidligere gjenåpnet saker som har ledet til omgjøring av frifinnelser og domfellelser.

Hva blir Jan Helge Andersen tiltalt for dersom saken gjenåpnes?

Jan Helge Andersen sto i 2001 tiltalt for å ha drept Stine Sofie Sørstrønen (8), og for å ha medvirket til drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen tilsto drapet på Sørstrønen, men hevdet at han forsøkte å stoppe Kristiansen fra å drepe Sløgedal Paulsen. Kristiansen ble dømt for dette drapet, men ble til slutt frifunnet i desember i fjor.

Dermed er det styrket mistanke mot Jan Helge Andersen. Nye beviser kom frem i saken til Kristiansen, som kan være viktige i en ny sak mot Andersen.

Andersen kan derfor bli tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Hva risikerer Jan Helge Andersen?

Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for drapet på Stine Sofie Sørstrønen.

I Norge er lovens strengeste straff 21 års fengsel.

Han risikerer altså inntil to års fengsel i tilleggsstraff dersom han blir dømt for drapet på Sløgedal Paulsen.

Viggo Kristiansen har anmeldt Andersen for falsk forklaring. Kristiansens forsvarsadvokater mener at han også kan bli dømt for dette. Grov, uriktig anklage kan straffes med fengsel inntil 10 år.

– Antagelig vil dette regnes som en egen sak, slik at man ikke stanger i taket på 21 år, sier professor Morten Holmboe til NRK.

Han legger til at dette er upløyd mark.

I så fall kan Andersen få en straff for grov, uriktig anklage som kommer i tillegg til de to årene han risikere om han blir dømt for drapet på Sløgedal Paulsen.

Det er usannsynlig at Andersen kan bli dømt til forvaring, siden han har vært ute av fengsel i flere år.

Kan Andersen bli frikjent igjen?

Dersom saken blir gjenåpnet, kan retten fremdeles vurdere at det ikke foreligger nok bevis i saken for å dømme Andersen for drapet på Sløgedal Paulsen.

Samtidig er det et strengt krav til riksadvokaten for å sende en slik begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen.

Riksadvokaten skal være overbevist om Andersens skyld, og han skal være overbevist om at Andersens skyld kan bevises. Det har resultert i den avgjørelsen som har kommet nå, forklarer krimkommentator Rønneberg.

Jan Helge Andersen forsvarer Svein Holden sier klienten hans nekter for å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

– Jeg hadde nettopp en samtale med han, og han fastholder først og fremst at han ikke er skyldig i den anklagen om drap. Men nå får vi bare ta påtalemyndighetens vurderinger til etterretning så vil vår oppgave være å belyse saken best mulig, sa Holden til NRK rett etter avgjørelsen fra Riksadvokaten fredag.

Hvorfor er han ikke pågrepet?

Statsadvokat Johan Øverberg, som har vært ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken, sier at påtalemyndigheten har diskutert og vurdert om de skal pågripe Jan Helge Andersen.

– Spørsmål om en eventuell pågripelse har vært diskutert og vurdert, men vi har ikke funnet at det er noe grunnlag. Vi har valgt å ikke gjøre det, sier Øverberg til NRK.

Kommer Viggo Kristiansen til å vitne i retten?

Dersom Viggo Kristiansen blir stevnet som vitne i saken, har han i utgangspunktet plikt til å forklare seg i retten.

Det er ventet at dette vitnemålet blir viktig for forsvarerne til Jan Helge Andersen for å så tvil om Andersen var alene om drapene. Kristiansen har blant annet skiftet forklaring på hvor han befant seg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger