Hopp til innhold

Her ringer hun i børsbjella – nesten ingen kvinner gjør det samme

Da toppsjef Hilde Storhaug ringte i børsbjella, ble Norcod et av åtte selskaper på «minibørsen» Merkur Market med kvinnelig sjef. Seks av selskapene ble notert i år.

Hilde Storhaug i Norcod ringer i børsbjellen 15. oktober.

BØRSNOTERT: Hilde Storhaug i Norcod ringer i børsbjella 15. oktober. Hun ble dermed en av åtte kvinnelige ledere på markedsplassen Merkur Market.

Foto: Thomas Brun / NTB

– Menn og kvinner i ledergruppene kan ha veldig godt utbytte av hverandre. Det at det skal være så ensidig når det gjelder kjønn, det tror jeg ikke er bra på lang sikt. Jeg tenker at verdiskapningen blir høyere når man har en mer jevn fordeling, sier Norcod-sjef Hilde Storhaug til NRK.

Da Norcod ble børsnotert, ble Storhaug en av åtte kvinner i sjefsstolen blant selskapene notert på Merkur-børsen – av totalt 57. Det viser en gjennomgang NRK har gjort.

Når Oslo Børs åpner klokka 9 på onsdag, noteres ytterligere to selskaper. Men kvinneandelen på markedsplassen kommer ikke til å øke ytterligere.

Merkur Market ble etablert på Oslo Børs i 2016 som et tilskudd til de to eksisterende markedsplassene Oslo Axess, og hovedlista Oslo Børs.

8 av 57 har kvinnelig sjef

Her er det færre krav til selskapene som søker notering, blant annet når det kommer til markedsverdi, antall eiere og omsetningsvolum.

Dermed er det ofte selskaper i en tidligere fase av virksomheten, som noteres der.

– Jeg tenker at det er altfor få kvinnelige toppledere, også generelt, hvis man sammenligner Merkur med resten av næringslivet. Vi trenger ulike type ledere i forskjellige faser, og riktig kompetanse og erfaring kan man like godt finne hos en kvinne som hos en mann, sier Storhaug.

Seks av selskapene med kvinnelig toppleder ble notert i 2020.

Det er Aker Solutions to grønne satsinger Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, teknologiselskapene Elop, Ayfie og Elliptic Labs, samt torskeoppdretteren Norcod. Fra før var det to kvinnelige toppledere på markedsplassen.

Ikke siden 2007 har flere selskaper blitt notert på Oslo Børs, og majoriteten av nynoteringene dette året har foregått nettopp på Merkur.

Hilde Storhaug i Norcod.

Hilde Storhaug i Norcod.

Foto: Privat

En av tre gründere er kvinner

Sjefanalytiker i Oxford Research, Elisabet Sørfjorddal Hauge, sier at det generelt er få norske selskaper som har vekstambisjonene som må til, skal man lykkes på børsen.

– Men ser man på de av selskapene som har ambisjon og forutsetninger for å gå på børs, så finner man betydelig færre kvinner i lederposisjoner. Her møter kvinner ofte de samme hindringene som kvinnelige gründere. Vi snakker betydningen av barn, tilknytningen til arbeidsmarkedet, færre kvinnelige forbilder, risikovilje, og dårligere tilgang til kapital, sier Hauge til NRK.

Daglig leder Kristin Skaug i interesseorganisasjonen AksjeNorge sier det er trist at det ikke er flere selskaper på Merkur Market med kvinnelig sjef.

Også Skaug trekker frem at det er færre kvinner enn menn som er gründere – en av tre, ifølge handlingsplanen for kvinnelige gründere som Næringsdepartementet presenterte i 2019.

20 prosent av aksjeselskap etablert av kvinner

– Så handler dette om at dette er jo selskaper som er i vekst, dette er selskaper med relativt lav historikk, og selskapene har kanskje inntil nå vært ledet av gründeren i selskapet. Og vi vet at det er betydelig færre kvinner enn menn som er gründere, sier Skaug til NRK.

Kristin Skaug, AkjeNorge

Kristin Skaug i AksjeNorge.

Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Tall fra SSB viser at kvinner i 2018 sto for rett under 20 prosent av nyetablerte aksjeselskap.

Hauge mener det er viktig for samfunnet at kvinner er representert i næringslivet:

– Vi bygger velferdssamfunnet vårt på en modell der demokratisering og like muligheter er en av grunnsteinene. Når kvinnene utgjør halvparten av befolkningen vår, er det selvsagt at kvinner også skal være med på å ta del i utviklingen av velferdsstaten, sier Hauge.

Menn velger mer risiko når de investerer

Skaug sier mye av grunnen til dette har å gjøre med at gründertilværelsen innebærer stor risiko. Hun peker på at kvinnelige privatinvestorer oftere velger tryggere selskaper å investere i enn menn.

– Generelt så ser vi at når vi tar bare Oslo Børs så velger menn ofte litt mer utsatte selskaper, som svinger mye mer. Kvinner har en tendens til å velge mer lavrisikoaksjer, sier Skaug.

Ifølge AksjeNorges rapport for tredje kvartal står kvinner for rundt 29 prosent av privatinvestorene på Oslo Børs. På Merkur Market er forskjellen mellom kvinner og menn enda større, ifølge Skaug.

– Det er ulike faktorer, og det ene handler om at Merkur Market er forbundet med høyere risiko, i den forstand at dette er selskaper som er i en vekstfase. Det andre handler om at det er ikke sikkert at det er like mange kvinner som er kjent med disse selskapene, sier Skaug.

4 kvinnelige toppledere på hovedlista

På hovedlista er det enda lenger mellom kvinnene. Av de 50 selskapene som har blitt notert på Oslo Børs siden 2016, og som ikke har blitt tatt av hovedlista siden noteringen, er fire ledet av kvinner.

Dessuten har ingen av selskapene som er blitt notert på Oslo Axess siden 2016 kvinnelig sjef.

Hauge understreker at næringslivet allerede gjør mye for å «styrke underskogen av kvinnelige ledertalenter».

Både staten og næringslivet har ansvar, mener hun. Hun peker på kravet om 40 prosent kvinner i styrene i selskapene som er notert på hovedlista som et viktig virkemiddel for likestilling i næringslivet.

– Og det vi ser er at med flere kvinner i styrene så blir kvinners vei til lederposisjoner i næringslivet kortere. For da ser vi at den gjengen med lite fremtidsorienterte menn, som velger menn til å lede næringslivet inn i fremtiden, stadig blir mindre.

I den første versjonen av saken skrev NRK at syv av 57 selskaper på Merkur har kvinnelig sjef. I ettertid har NRK blitt oppmerksom på at ytterligere ett selskap, Ayfie, har kvinnelig sjef. Saken er nå oppdatert med riktig tall.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ