Hopp til innhold

Opp mot 65.000 våpen på avveie: – Haster med ny våpenlov

Nær 65.000 våpen er på avveie som følge av feil og mangler i politiets våpenregister. Norges Skytterforbund reagerer, og mener arbeidet med å få på plass en ny våpenlov går altfor tregt.

Våpenlov

LOVLIG: Om lag 500.000 nordmenn eier i dag om lag 1,2 millioner våpen lovlig. Dette er primært våpen som brukes til jakt og konkurranseskyting.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Om lag 500.000 nordmenn er registrert som eiere av om lag 1,2 millioner våpen.

Et utvalg foreslo for tre år siden å styrke politiets muligheter til å kontrollere våpeneiere, men lovforslaget er ennå ikke lagt fram for Stortinget.

Generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund mener det er viktig å bedre sikkerheten i forvaltningen. Han mener at man i Norge i utgangspunktet har hatt en god våpenkultur gjennom mange år, og peker på at Norges Skytterforbund, med sine 30.000 medlemmer, er en «stor organisasjon, i en stor våpennasjon».

Samtidig mener Groven det er rom for forbedring når det gjelder våpenkontroll, og etterlyser en sterkere hånd fra politiet.

– For oss er det viktig at dette blir fulgt opp på andre måter, og at politiet til enhver tid hvilke personer som har hvilke våpen, sier Groven til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arild Groven

UTÅLMODIG: Arild Groven reagerer på at forslagene fra Våpenlovutvalget, som kom i 2011, fortsatt ikke har trådt i kraft.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Har ventet siden 2011

Norges Skytterforbund organiserer konkurranseskyttere i hele Norge. Siden desember 2011 har de ventet tålmodig på at en ny våpenlov skal tre i kraft.

Det daværende våpenlovutvalget, som altså begynte sitt arbeid før 22. juli 2011, leverte den gang sin utredning. Hensikten var ifølge utvalget selv å «sikre samfunnet mot uønskede hendelser med våpen».

Våpenlovutvalget konkluderte med at Norge trengte en ny, og strengere våpenlov, som skulle sikre bedre kontroll med hvem som har lov til å skaffe og ha våpen i Norge.

«Offentlige myndigheter må derfor gis hjemmel til tilstrekkelig kontroll med våpen i sivilt eie», het det i utvalgets egen pressemelding om utredningen.

Blant tiltakene som ble foreslått var blant annet meldeplikt for helsepersonell om helsemessige forhold som gjør personer uegnet til å ha våpen. I tillegg ble det foreslått meldeplikt for skytterorganisasjonene, dersom de oppdaget urovekkende oppførsel hos medlemmer.

65.000 våpen på avveie

Inntil utvalgets forslag trer i kraft, er nesten 65.000 våpen på avveie i Norge, på grunn av feil, mangler og begrensninger i våpenregisteret. Det bekymrer Groven i Norges Skytterforbund.

– Det er en del punkter her (i forslaget til ny våpenlov, journ.anm.) som vi mener haster. Dette gjelder spesielt det som gjelder å få på plass ressurser til politiet, slik at de kan få et oppegående våpenregister, sier Groven.

Han påpeker at dette er våpen som har blitt skaffet på lovlig vis, men som likevel har havnet utenfor kontroll.

– Som følge av dødsfall og arv, også videre, har man ikke kontroll på disse våpnene, sier Groven.

I våpenlovutvalgets forslag heter det også at det bør være «bedre oppfølging av skytevåpen i dødsbo og konkursbo».

– Vil lette politiets arbeid

Steinar Talgø

NYTTIG: Seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø sier det blir lettere å kontrollere hvem som har hvilke våpen med ny våpenlov.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I dag er det opp til det enkelte politidistrikt å undersøke at opplysningene om de rundt 1,2 millioner våpnene fordelt på rundt 500.000 norske hender stemmer.

En ny våpenlov vil bedre politiets muligheter til å utføre kontroller, sier seksjonssjef i politidirektoratet, Steinar Talgø. Han peker blant annet på forslaget om meldeplikt for skytterklubbene som vesentlig.

– Det er helt vesentlig at dette er opplysninger som går videre til politiet, slik at vi får en mulighet til å tilbakekalle våpenkortet.

Talgø sier dette blant annet gjelder skyttere som opptrer på en måte som skaper utrygghet for andre. I tillegg gjelder det også plikt til å melde om skyttere som ikke lenger er aktive i klubben.

– En del av disse endringene vil lette politiets kontroll med å sørge for at det ikke er flere våpen i samfunnet enn det skal være, sier Talgø, som selv satt i Våpenlovutvalget.

Talgø peker blant annet på at en meldeplikt for skytterklubbene innebærer at politiet slipper på undersøke den enkelte skytter, men heller få en samlet oversikt fra klubbene.

– Det vil også lette politiets kontroll med at de som ikke er skikket til å ha våpen, heller ikke har det, sier Talgø.

Legger frem forslag neste år

Det var daværende justisminister Knut Storberget (Ap), som i 2010 ba om at dagens våpenlov skulle gjennomgås.

Da våpenlovutvalgets utredning ble lagt frem i 2011, fikk NRK opplyst at det ikke var satt et tidspunkt for et når et konkret lovforslag skal stå ferdig.

Justisdepartementet sier til NRK at de fortsatt jobber med oppfølgingen av våpenloven, og at regjeringen tar sikte på å legge fram et forslag for Stortinget i løpet av vårsesjonen neste år.

Groven i Norges Skytterforbund mener det er på tide at forslagene fra Våpenlovutvalget gir seg utslag i en ny våpenlov.

– Her har man gjort et godt stykke arbeid, og da bør det ikke ta så lang tid å få loven landet i Stortinget, sier Groven.

Våpenlov

LOVLIG: Om lag 500.000 nordmenn eier i dag om lag 1,2 millioner våpen lovlig. Dette er primært våpen som brukes til jakt og konkurranseskyting.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger