Hopp til innhold

6100 flere barn ble fattige i Norge

Antall barn som lever i fattigdom i Norge, fortsetter å øke. Nye tall viser at det er 84.300 av de minste blant oss som er fattige.

Liten jente hviler hodet på knærne

ØKNING: Det blir bare flere og flere fattige barn i Norge. De siste tallene viser at det i 2013 var 84.300 fattige barn, en økning på over 6000 barn fra året før.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det har vært en klar økning og en sterkere vekst enn vi har sett tidligere, sier Jon Epland i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NRK.

– Vi har en lavinntektsgrense som er basert på den typiske inntekten i Norge. Den har økt de siste årene, men det er en stor – og stadig større – gruppe som ikke klarer å henge med, sier Epland.

Det har gjort at det blant de aller yngste av oss, barn og unge under 18 år, er 84.300 som lever under den definerte fattigdomsgrensen i Norge. (Se faktaboksen.)

Det er 6100 flere enn året før.

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

84.300

Størst økning

Samtidig har folketallet i Norge gått opp, men det endrer ikke bildet. 8,6 prosent av alle barn i Norge under 18 år tilhører fattige familier. Det er en oppgang på nær 8 prosent fra året før.

Det er den største økningen som har vært de siste årene.

– Det har vært flere nedskjæringer på støtteordningene til barnefamiliene på 2000-tallet, som at småbarnstillegget i barnetrygden ble fjernet, og søskentilleggene ble redusert. I tillegg har barnetrygdsatsene stått stille siden 1990-tallet. Det gir gradvis utslag for de mest utsatte. På 2000-tallet var det også en forverring i arbeidsmarkedet. Når det i tillegg har vært en økning i innvandrerbefolkningen, gir det utslag på denne statistikken, sier Epland.

Andelen fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,0

7,3

7,6

7,7

7,7

7,6

8,0

8,6

Innvandrerbarn sterkt overrepresentert

Det er barn med innvandrerbakgrunn som står for det meste av økningen.

De er sterkt overrepresentert. Selv om de utgjør 12 prosent av alle barna i Norge, er barn med innvandrerbakgrunn nå for første gang i flertall, og utgjør 50,2 prosent, blant barn i lavinntektsgruppen.

– Årsaken er i hovedsak at foreldrene har svak yrkestilknytning, samt at familiene er relativt store. Det er en uheldig kombinasjon: Inntektene er relativt lave, og de inntektene de har, skal forsørge ganske mange personer, sier Epland.

Å være fattig i Norge handler sjelden om å ikke ha til mat, men om at man ikke kan delta i samfunnet på samme måte som andre.

– Barn i familier med lavinntekt har noe større risiko for psykososiale problemer. De deltar også mindre i fritidsaktiviteter og er litt mindre sammen med venner, sier Fafo-forsker Tone Fløtten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger