Hopp til innhold

60.000 barn utsatt for grov vold fra foreldrene

Hver uke tar helsesøster Elisabeth Wold imot skolebarn som forteller at de blir utsatt for vold hjemme. En fersk kartlegging fra NOVA slår fast at titusener av barn opplever marerittet.

Elisabeth Wold

SNAKKER MED BARNA: Avdelingshelsesøster Elisabeth Wold har mye erfaring med å snakke med barn som er utsatt for vold hjemme. Hun syns det er bra at flere barn velger å være åpne om de vonde erfaringene.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

– Barna forteller at de blir slått med flat hånd eller knyttneve. Det kan også være slag med gjenstander som for eksempel sko og belter. Barna blir sparket og dyttet - vi hører egentlig det meste, forteller Elisabeth Wold.

Hun er avdelingshelsesøster for flere skoler i en bydel i Oslo, og opplever ukentlig at elever kommer innom for å snakke om ubehagelige hendelser som har skjedd hjemme.

Forskningsinstituttet NOVA har kartlagt hvor mange barn og unge dette gjelder ved å spørre 4.500 18- og 19-åringer om deres egne erfaringer. En femtedel av de spurte fortalte at de hadde opplevd fysisk vold fra minst én forelder i løpet av oppveksten.

Like mye grov vold

Seks prosent av ungdommene fortalte at foreldrene hadde utsatt dem for grov vold som juling, slag med knyttneve eller gjenstander. Dette tilsvarer inntil 60.000 norske barn.

Svein Mossige

FORSKER: Svein Mossige hos NOVA har sett på hvordan vold mot barn har utviklet seg fra 2007 til 2015.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Denne typen vold er det like mye av som før, hvis man sammenligner funnene fra rapporten med en lik undersøkelse fra 2007. Og enkelte grupper er spesielt utsatt.

– Den kan for eksempel være knyttet til rus hos foreldrene, den økonomiske situasjonen hos familien eller der familiene har innvandrerbakgrunn, sier Svein Mossige som er forsker ved NOVA.

Mindre oppdragervold

For de fleste barna som opplever voldsbruk, handler det om såkalt mild oppdragervold. Dette kan være lugging, klyping og slag med flat hånd.

Sammenlignet med tidligere er det færre foreldre som skader barna på denne måten nå, og dette har med holdningsendringer å gjøre, ifølge forskeren.

– Holdningskampanjer rundt vold har nådd igjennom til foreldrene, sier Mossige.

Så mange har opplevd fysisk vold fra foreldre (tall i prosent)

Mor har..

Far har..

Minst én forelder har..

Dyttet deg eller ristet deg voldsomt

8

8

13

Lugget eller kløpet deg

7

5

10

Slått deg med flat hånd

6

4

9

Slått deg med knyttneven

1

1

2

Slått deg med en gjenstand

2

1

3

Gitt deg bank eller juling

1

1

2

Gjort noe annet voldelig mot deg

2

3

4

Minst én form for fysisk vold

14

12

21

Tallene er basert på svar fra 4.500 ungdommer. Kilde: NOVA

Vanskelig å endre holdninger

Ifølge Svein Mossige fungerer ikke holdningskampanjer mot vold på de fattige familiene eller det rus er inne i bildet fordi der er det helt andre årsaker som ligger til grunn for slagene enn dårlige holdninger. Men han tror spesiallagde holdningskampanjer kan fungere for foreldre med innvandrerbakgrunn.

– Hvis vi når noen av foreldrene gjennom kampanjer som sier noe om oppdragelsesmåter og hva som er akseptabelt innenfor vår kultur, så tror jeg det kan bidra med å redusere volden i denne gruppa.

Verken forskeren eller helstesøstera tror det er mulig å bli helt kvitt problemet. Men Elisabeth Wold har stor tro på det systematiske arbeidet som skjer i skolen, i tillegg til at barn og unge er mer åpne om hva som skjer med dem.

– Barna er mer bevisste på at de ikke skal bli slått, i tillegg til at foreldrene lærer mer selv. Så jeg tror det vil endre seg og bli bedre, sier hun.

AKTUELT NÅ