Hopp til innhold

Slutter i politiet og går kraftig opp i lønn

I fire år har Anja Gamst jobbet i politiet. Nå legger hun politikarrieren på hyllen grunnet lav lønn og høy arbeidsbelastning.

Anja Gamst

SLUTTER: Anja Gamst har sett seg lei den høye arbeidsbelastningen og lønnen som ikke samsvarer med arbeidet i Politiet.

Foto: Trygve Heide / NRK

– Den økte arbeidsbelastningen, arbeidsmengden og lite folk har gjort at jeg kom frem til at det her er en jobb jeg ikke kan stå i over tid, sier politibetjent Anja Gamst til NRK.

Hun slutter nå i politiet, og går kraftig opp i lønn i sin nye jobb i Forsvaret.

Denne uka kunne Politiforum fortelle at 1500 politiansatte har vurdert å slutte i etaten i løpet av de siste to årene, blant annet grunnet lav lønn og høy arbeidsbelastning.

Altså vurderer 6 av 10 ansatte, eller 57 prosent, å slutte i politiet.

– Hovedsakelig så slutter jeg fordi jeg ønsker meg en bedre arbeidshverdag, og jeg ønsker en jobb hvor jeg kjenner at jeg strekker til. Det gjør jeg ikke per nå, sier Gamst.

Her vurderer flest ansatte i politiet å slutte:

Grafen viser prosentandel politiansatte som svarer ja på spørsmålet om de har vurdert å slutte i politiet i løpet av de to siste årene, eller vurderer å gjøre det nå.

Økt arbeidsmengde

I Politiforums spørreundersøkelse gjenspeiles dette gjennom at hele 72 prosent av de spurte svarer at arbeidsbelastningen har blitt større de siste fem årene.

Undersøkelsen ble sendt til over 14.500 politiansatte, og ble besvart av nærmere 3000 politiansatte fra både politidistrikter, særorganer og andre enheter i politiet.

Gamst jobber som etterforsker ved Geografisk driftsenhet (GDE) Vestfold, som er i Sør-Øst politidistrikt.

Hun trekker frem at jobben som etterforsker er givende, men at lønnen ikke har vært forenlig med det arbeidet hun legger ned «hver eneste dag».

Anja Gamst

ARBEIDSBELASTNING: Politibetjent Anja Gamst syns ikke lønnen i politiet er forenelig med arbeidsbelastningen.

Foto: Trygve Heide / NRK

Gamst sier at hun i lang tid har kjent på ubehaget ved å måtte kutte gjøremål.

– Det må gjøres hver eneste dag når man kommer på jobb, sier Gamst.

Konsekvensen er ifølge Gamst at man blant annet får lengre saksbehandling.

– Det er ingen tjent med. Verken jeg som etterforsker eller de som er involvert i sakene.

De over 3000 nye politiansatte de siste ti årene utgjør liten forskjell, forteller Gamst. Som etterforsker kjenner hun først og fremst på nedbemanningen som har vært.

Frykter for rettssikkerheten

Lavere bemanning og høyere arbeidspress får konsekvenser, spesielt for de ansatte i politidistriktene, viser undersøkelsen fra Politiforum.

Frykter du for rettssikkerheten?

– Min største frykt er å bli ringt opp om 20 år, og bli stilt til veggs om en sak som ikke har vært godt nok etterforsket. Eller at det er funn som tilsier at det ikke har vært god nok rettssikkerhet, sier Gamst.

I løpet av de snaue to årene etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten, har det blitt 255 færre politiårsverk i politidistriktene. Det går fram av Politidirektoratets offisielle bemanningsstatistikk.

Les også Nærare 170 politiårsverk i distrikta er borte

Trygve Slagsvold Vedum, partileder for Senterpartiet og finansminister. I prat med politibetjenter i Alta 010823.

Ole B. Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt, forklarer til NRK at arbeidet i politiet har blitt tyngre det siste året grunnet den økonomiske utviklingen.

– Vi har mindre penger i år enn vi hadde i fjor, det gjelder jo egentlig alle. Alt har blitt dyrere med høy inflasjon, så vi prioriterer knallhardt hver dag, sier Sæverud.

– Jeg tror det er viktig å si at det som beskrives av Anja, det er sånn det er. Men det er ikke så lett å gjøre noe med det.

Politimester Ole B. Sæverud leder Sør-Øst politidistrikt

MINDRE PENGER: Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, sier at politiet har mindre penger å rutte med i år enn tidligere.

Foto: John-Andre Samuelsen

Går kraftig opp i lønn

For Gamst har det å kunne avdekke lovbrudd, og kunne jobbe mot et rettferdighetssamfunn stått øverst. Men hun legger til at lønn også er viktig.

Anja Gamst

ØKT LØNN: Gamst legger ikke skjul på at lønn er viktig, men det er ikke hovedårsaken til at hun nå skifter yrke.

Foto: Trygve Heide / NRK

Da Gamst begynte i politiet i 2019, var startlønnen 390.000 kroner. I dag tjener hun 460.000 kroner. Til sammenligning var årslønnen i Norge i snitt 638.000 kroner i fjor, ifølge SSB.

De lave lønningene i politiet er en grunnen til at Gamst nå legger politikarrieren på hyllen.

– Det er klart at lønn det har noe å si, sier Gamst.

Nå går turen som seniorrådgiver til Forsvarets internrevisjon, hvor Gamst går kraftig opp i lønn.

– Jeg går kraftig opp, det gjør jeg. Men det er viktig for meg å presisere forskjellen med den stillingen jeg sitter i nå som etterforsker, og den stillingen jeg skal tre inn i nå som er en sivil stilling med goder som seniorrådgiver.

NRK har prøvd å få tak i Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet som ikke hadde anledning til å stille til intervju i helga.

Les også Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat

ringkjoeb

AKTUELT NÅ