– Ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning

Meklingen på overtid mellom sykepleierne og NHO førte ikke fram. Dermed er sykepleiere i seks fylker tatt ut i streik.

Haukeland hotell

RAMMES: Pasienthotellet ved Haukeland Sykehus i Bergen er en av de sju institusjonene som rammes av streiken i første omgang.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Eli Gunhild By

STREIK: Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund krever at sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber.

Foto: NRK

– Vi har i årets oppgjør blitt enige med alle andre arbeidsgivere. Det er viktig for NSF at NHO ikke blir et sted for arbeidsgivere som tilbyr billigere avtaler enn det som er inngått andre steder, på bekostning av de ansatte og bedrifter som ønsker å tilby sykepleiere gode vilkår, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

I første omgang er 55 sykepleiere ved sju institusjoner tatt ut i streik.

Forbundet hevder de har eksempler på bedrifter i NHO Service og Handel der sykepleierne tjener i snitt 30.000 kroner mindre enn garantert minstelønn i KS for tilsvarende ansiennitet og erfaring.

– Ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning, sier By.

Forbundet krevde blant annet følgende i meklingen:

 • En lengre lønnsstige med 10– og 16-årstrinn tilsvarende det KS har.
 • Minimum 500.000 kr etter 10 år gjeldende fra 2019.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier By.

– Strakk oss langt

Sigbjørn S. Mygland

SKUFFET: Direktør Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel sier det er vanskelig å forstå hvorfor Norsk Sykepleierforbund sa nei til tilbudet forbundet fikk.

Foto: Moment Studio

NHO skriver i en melding på sine nettsider at Sykepleierforbundet sa nei til et bedre tilbud enn det privat sektor for øvrig har fått.

– Til tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå, sier direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Han trekker fram at flere av bedriftene som rammes av streiken driver tverrfaglig rehabilitering av mennesker som er i en sårbar situasjon.

– NSF skyver nå syke og behandlingstrengende foran seg i et forsøk på å oppnå betydelig mer enn det alle andre grupper har sagt ja til i årets lønnsoppgjør. Dette er noe vi ser på som uansvarlig, og vi beklager sterkt overfor de uskyldige som rammes, sier Mygland.

Ifølge NHO Service og Handel sa sykepleierne nei til følgende tilbud:

 • Et like godt økonomisk oppgjør som NHO tidligere i år ble enige om med LO og YS.
 • Alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst 10 års ansiennitet skal løftes til samme nivå som sykepleiere det er naturlig å sammenlikne seg med.
 • Et nytt trinn på ansiennitetsstigen på 10 år der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør.

Rammer seks fylker

I første omgang er det pasienthoteller og rehabiliteringsinstitusjoner som rammes av streiken. Disse stedene blir rammet:

 • Åstveit Helsesenter AS i Hordaland

 • Eurest Haukeland pasienthotell AS i Hordaland

 • Eurest Zefyr pasienthotell AS i Nordland

 • Eurest Ullevål pasienthotell AS i Oslo

 • Godthaab Helse- og rehabilitering i Akershus

 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS i Troms

 • Ringen Rehabiliteringssenter AS i Hedmark

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier Eli Gunhild By i pressemeldingen.

SISTE NYTT

Siste meldinger