5113 personer i mottak venter på bosetting

Kommunene har vedtatt bosetting for 10.792 personer. Til tross for at kommunene aldri har bosatt flere, vokser køene på mottakene.

Asylsøkere fra Somalia utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen, torsdag.

FLERE KOMMER: En gruppe asylsøkere fra Somalia utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen forrige uke. Så langt i år er det registrert 8336 asylsøkere.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Valglogo

Tallene ved inngangen til september viser at 5113 sitter på mottak med lovlig opphold i landet, men uten noe sted å bo.

Solveig Horne (Frp)

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sier regjeringen sliter med en kø som har blitt skapt under den forrige regjeringen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er ikke godt for dem det gjelder. Jeg håper at de skal få seg en kommune å bo i. Men vi går mot en utfordrende tid og kan være at ventetiden vil øke fremover, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Horne påpeker at kommunene i fjor bosatte rekordmange flyktninger. I 2014 bosatte kommunene 20 prosent flere enn i 2013.

– Kommunene har gjort god innsats, men køen i mottakene øker. Køen i mottakene vokste med 3500 personer mellom 2011 og 2013, under den rødgrønne regjeringen. Det er et mål for meg å løse dette, og jeg håper kommunene ser at de må bosette flere, sier Horne.

Bosetter flere

Kommunene er blitt oppfordret til å bosette 11.100 flyktninger i 2015, og har vedtatt bosetting for 10.792 personer.

Mohamed Abud

Mohamed Abud brukte fire måneder på å finne seg en leilighet på egen hånd- uten hjelp fra kommunen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Selv om kommunene ligger godt an i år, vokser køene på mottakene.

– Det er frivillig for kommunene hvor mange de tar imot. Det er en ordning jeg er stolt av. Det er kommunene som skal gjøre jobben, og da må vi lytte til dem, sier Horne.

Flyktningen Mohamed Abud var lei av å vente på at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skulle finne en kommune for ham, så han fant en privat utleier og bosatte seg selv i Steinkjer kommune. Ikke alle kommunene åpner for denne muligheten.

KS vil ha mer penger

Kommunenes sentralforbund sier de trenger mer penger.

Helge Eide

– Dersom finansieringsproblemet blir løst, blir bosettingsproblemet løst, mener Helge Eide i KS.

Foto: Johnny Syversen

– Noen ganger får kommunene tilbud om å bosette noen som man vet at man ikke har råd til å bosette på en god måte i kommunen. Det kan være snakk om personer som vil kreve betydelig tjenesteoppfølgning. Det kan koste mye og det vil gå utover andre tjenester som kommunen må tilby til andre innbyggere. Da må kommunene si nei til enkelte, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

– Dersom finansieringsproblemet blir løst, blir bosettingsproblemet løst, mener Eide.

– Regjeringen har allerede økt integreringstilskuddet så det dekker cirka 90 prosent av kostnadene kommunene har. Vi har også økt tilskuddet for dem med store helseutfordringer og vi har økt tilskuddet til husbanken, slik at det skal bli enklere å skaffe bolig, svarer Horne.

Syrerne kommer først i køen

De 8000 kvoteflyktningene som flertallet på Stortinget har besluttet å ta imot de neste tre årene, kommer foran i bosettingskøen.

– Jeg har ikke lagt skjul på at det kommer til å bli utfordrende, sier Horne.

2313 mennesker søkte asyl i Norge i august, mer enn en dobling fra samme måned i 2014, viser den siste oversikten fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tallet for august er det høyeste for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 1990-tallet, opplyser UDI-direktør Frode Forfang.

Så langt i år er det registrert 8336 asylsøkere. UDÌ anslår at det totale antallet i år kan bli 14.000 og 16.000.

SISTE NYTT

Siste meldinger