Hopp til innhold

Nye tilfelle av sørafrikansk virusvariant i Bodø: – Vi blei ikkje veldig begeistra

Om lag 350 personar er i karantene etter fleire tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten i Bodø. Kommuneoverlege Tor Claudi meiner det ikkje er grunn til å sette i verk ekstra tiltak.

Ordfører Ida Pinnerød og kommunelege Tor Claudi orienterer om smittesituasjonen i Bodø kommune.

MUTANTVIRUS: Ordførar Ida Pinnerud og kommuneoverlege Tor Claudi held pressekonferanse om koronasituasjonen i Bodø. Claudi meiner kommunen har kontroll på utbrotet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er registrert fem nye smittetilfelle i Bodø siste døgn. Alle tilfella gjeld truleg den sørafrikanske varianten av koronaviruset.

Tor Claudi, spesialist i indremedisin.

Tor Claudi, kommuneoverlege i Bodø.

Foto: Erik M. Sundt

Alle er nærkontaktar av tidlegare kjente smittetilfelle, opplyser helseleiar Stian Wik Rasmussen i ei pressemelding.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø seier tilfella mest sannsynleg skuldast reiseverksemd.

– No har vi ikkje ugjendrivelege bevis for det, men mest sannsynleg er det reiseverksemd frå utlandet som gjer at det er komme hit, seier Hagen til NRK laurdag morgon.

– Ikkje spesielt begeistra

Fredag sa kommuneoverlege Tor Claudi alle de nye smittetilfella kan knytast til den sørafrikanske virusvarianten. FHI har tidlegare sagt at varianten ikkje ser ut til å gi meir alvorleg sjukdom, men han kan vere meir smittsam.

– For det første blei vi ikkje spesielt begeistra då vi fekk greie på at det var den sørafrikanske varianten. På den andre sida var vi veldig tidleg ute med smittesporinga. Så vi har ei viss kjensle av at vi har oversikt, og kanskje nærmar oss ei viss kontroll, seier kommuneoverlege Claudi til NRK laurdag.

– De siste seks nye tilfella er folk vi kjenner frå før, som vi har kartlagt, og som vi har i karantene. Erfaringa frå tidlegare er at det ofte er et godt teikn når vi kjenner dei nye smittetilfella, seier Claudi.

Totalt er over personar smitta i utbrotet, og 350 personar var i karantene. Likevel har ikkje kommunen sett i verk nokon spesielle tiltak.

Claudi seier grunnen til at Bodø ikkje har innført strengare tiltak så langt, er at ein sit med ei kjensle av å ha kontroll.

– Vi trur ikkje det er nødvendig med nokon generell nedstenging, for å følgje dette. Men det vurderer vi heile tida.

Etterregistrering gav hopp

Smittetrenden i Noreg er flat.

Det siste døgnet er det registrert 425 smittetilfelle i Noreg. Det er 161 fleire enn torsdag, og 154 fleire enn same dag i førre veke.

Talet er over dobbelt så høgt som snittet den siste veka, og tilsynelatande det høgste døgntalet på tre veker.

Dette skuldast ei etterregistrering på omtrent 100 tilfelle frå Oslo kommune tysdag og onsdag. FHI skriv i ei e-post til VG at det har vore tekniske problem med å få inn tal frå Oslo.

Dette har ført til at både Oslo og Noreg har hatt for lave tal denne veka, og dermed et kunstig høgt tal fredag.

Oslo kommune melder sjølv om 90 nye smittetilfelle for fredagen.

Samtidig seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet at den britiske koronavarianten kan stå for opptil 10 prosent av nyare smittetilfelle i Noreg.

Hold 1 meter avstand - PLAKAT SOM MINNER OM AVSTANDSREGElEN I SKIBAKKE I HEMSEDAL

Ved Hemsedal skisenter er det strenge koronatiltak i køane til skiheisane.

Foto: Halvard Alvik / NTB

Fleire mindre mutantutbrot

Fredag skreiv Fredriksstad Blad at deira utrekning viser at fire utbrot av mutert koronavirus har gitt 103 smittetilfelle på kort tid i Fredrikstad.

I Halden er det oppdaga ei ny smitteklynge på fire menneske der smittevegen er ukjent, opplyser kommunen. Dei andre fem smitta er nærkontaktar til tidlegare smitta. Ein av disse kan sporast tilbake til utbrotet i Ishallen, skriv kommunen.

Det er nå 433 personar heimehøyrande i Halden som har testa positivt for koronavirus sidan pandemien starta i mars i fjor.

I Fredrikstad er alle dei seks nye smittetilfella som blei påvist fredag, nærkontaktar til kjente smittetilfelle.

– Det er lov å vere optimistisk no og tenke at vi er i ferd med å slå ned smitteutbrotet som kom i kjølvatnet av Comet-utbrotet. Vi ser likevel at det er fleire mindre utbrot med mutert virus hos oss og i våre nabokommunar, så vi må framleis vere skjerpa, seier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

13 smittetilfelle i Bergen

Det er registrert 13 nye smittetilfelle i Bergen siste døgn. Ti av tilfella er nærkontaktar.

Førebels har tre personar ukjent eller usikker smitteveg, skriv Bergens Tidende.

Samstundes er det påvist tre nye tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten og to av den britiske. Totalt er det registrert 24 tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen og 23 av den britiske i fylket.

222.000 vaksinerte

221.819 personar har fått den første dosen med koronavaksinane, og 66.178 har fått dose nummer to.

80 pasientar var fredag innlagt på sjukehus med covid-19-sjukdom – to færre enn dagen før.

Til saman har 592 koronasmitta mist livet i Noreg sidan mars. Der ikkje alltid mogleg å slå fast om pasientane har døydd av eller med covid-19-sjukdom.

64 prosent av alle døde var 80 år eller eldre. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ