Flere enn 400 har fått influensa de siste to ukene

I løpet av 2012s to siste uker, ble det påvist 415 tilfeller av svineinfluensa og vanlig sesonginfluensa. De foreløpige resultatene viser 34 ganger så mange tilfeller av svineinfluensa som vanlig influensa.

Syk jente

Folkehelseinstituttet slår fast at nesten hele landet nå er rammet av influensautbrudd. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Igor Borodin / Colourbox

Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet blir flere og flere smittet av influensa, og antallet fortsetter å øke.

Folkehelseinstituttet slår fast at nesten hele landet nå er rammet av influensautbrudd.

I løpet av de siste to ukene ble det påvist 415 influensavirus A og 101 influensavirus B. Influensavirus A omfatter både vanlig sesonginfluensa (H3N2) og den såkalte svineinfluensaen (H1N1).

De foreløpige resultatene viser at av de 415 tilfellene av influensa A, er 137 påvist å være svineinfluensa. Bare 4 tilfeller er foreløpig påvist å være vanlig influensa.

Folkehelseinstituttet mener noe av årsaken til dette er at det er mange laboratorier som tester for svineinfluensa, mens det bare er prøver som kommer til Folkehelseinstituttet, som testes for den vanlige sesonginfluensaen.

Det påpekes imidlertid også at det er klart at det er forekomsten av svineinfluensa som har økt mest den siste tiden.

De resterende 274 av de 415 tilfellene er foreløpig ikke klassifisert som annet enn influensavirus A.

Vet ikke hvor mange som er innlagt

Ved mange av landets sykehus har det den siste tiden vært en kraftig økning i antall pasienter med svineinfluensa.

I romjulen døde en 11 år gammel gutt som var innlagt på Rikshospitalet med svineinfluensa.

– Dette er årets sesonginfluensa. For de aller fleste er den ikke farligere enn en vanlig influensa, men for noen kan den altså gi en alvorlig sykdom, som for denne gutten, sa kommuneoverlege Bjørnar Nyen da.

Siden har flere hundre personer fått påvist svineinfluensa, og mange er innlagt på sykehus.

Folkehelseinstituttet har imidlertid ikke oversikt over hvor mange som er innlagt på sykehus med influensasykdom per i dag.

Godt over grensen for utbrudd

Ifølge den ferske rapporten fikk 2,4 prosent av alle som gikk til legen i forrige uke, diagnosen «influensalignende sykdom». Det er godt over grensen for det som regnes som et utbrudd, som er 1,4 prosent.

Folkehelseinstituttet påpeker imidlertid at tallene ikke viser unormalt høy aktivitet, men legger til at tallene er basert på et lavere antall rapporter enn vanlig og kan derfor bli endret ettersom flere rapporter kommer inn.

Rapporten viser at det er flest som er influensasmittet i øst og sør, og antall tilfeller av svineinfluensaen har særlig økt på Østlandet.

Tror toppen kommer om 2 til 4 uker

Siri Helene Hauge

Lege ved FHi, Siri Helene Hauge, sier det er ingenting som så langt tyder på at influensautbruddet blir spesielt ille i år.

Foto: Folkehelseinstituttet

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det ingen grunn til bekymring så langt. Utbruddet er ikke mye høyere enn det som er vanlig for sesonginfluensa. FHI tror antallet influensasyke vil øke noen uker, og nå toppen om to til fire uker, før utbruddet avtar.

– Foreløpig, så er dette ikke uventet eller spesielt høyt, så situasjonen er ikke alarmerende, sier lege Siri Helen Hauge ved Folkehelseinstitittet til NRK.

Hauge sier de forventer store variasjoner lokalt.

– Dette er tilfeldige variasjoner, så nøyaktig hvorfor ett virus forekommer mer et sted enn et annet det vet vi ikke, forteller legen.

– Tror du influensautbruddet vil bli høyere enn i høsten 2009?

– Vi har ingen indikasjoner på at dette skal bli et spesielt ille år, men hvor stort utbruddet blir vet vi egentlig ikke før det er over, sier Hauge.

Tre influensatyper i Norge nå

Det er konstatert en epidemi med tre ulike influensatyper i Norge nå. Én av dem er H1N1, den såkalte svineinfluensaen.

Folkehelseinstituttet har opplyst at epidemien bare er i en tidlig fase, og ventet at omfanget ville øke etter nyttår.

Influensasenteret har oppfordret folk i risikogruppene til å skynde seg til legen for å bli vaksinert.

– Nå er det viktig at alle i risikogruppene tar vaksine med en gang. Det tar nemlig én til to uker før man oppnår beskyttelse, sier Rebecca J. Cox, leder ved Influensasenteret og professor ved Universitetet i Bergen.

Har du hjerte- og karsykdommer, kroniske sykdommer, diabetes eller er over 65 år, er du i det myndighetene definerer som risikogruppene. Også gravide i andre og tredje trimester bør ta vaksinen, ifølge myndighetene.

For andre kan god hygiene være den mest effektive løsningen, mener smittevernlege Dagfinn Haarr.

– Det er forbausende effektivt med smitteverntiltak. Host i ermet, vask hendene dine og hold avstand til folk når du vet at du er smittsom. Disse tiltakene er så effektive at vaksinen ikke kan hamle opp med den effektiviteten, mener Haarr.

SISTE NYTT

Siste meldinger