Hopp til innhold

40 000 får sosialhjelp for lenge

Sosialhjelp er ment som korttidshjelp, men 40 000 mennesker mottar hjelpen i mer enn seks måneder. - Det er for mange, sier forsker.

Forsker Geir Møller

Forsker Geir Møller ved Telemarksforskning

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

- Det er alt for lenge, og det betyr at 35 prosent av dem som får sosialhjelp lever under fattigdomsgrensen, sier forsker Geir Møller i Telemarksforskning.

- Sosialhjelpen er ment som en hjelp i korte perioder, sier direktør for levekår og sosiale tjenester i Nav, Anne Lieungh . Hun sier det gjelder en gruppe mennesker som har store og utfordrende problemer på mange av livets områder.

Sikkerhetsnett

Sosialhjelpen er et sikkerhetsnett til de som ikke har krav på andre ytelser gjennom folketrygden. Nav jobber for å få folk bort fra sosialhjelp.

Et hjelpemiddel er kvalifiseringsprogrammet, som ble startet i 2007. Her kan de være i 1-2 år før de kommer ut i jobb eller over på andre former for hjelp og støtte.

- Når vi begynner å følge opp, ser vi at mange har krav på andre ytelser. Vi har hatt en for stor gruppe mennesker som har gått på sosialhjelp over for lang tid, sier Anne Lieungh.


AKTUELT NÅ