Hopp til innhold

4 av 10 i Oslo møter ikke opp til brystkreft-undersøkelse

Kvinner i Utkant-Norge er mye flinkere til å møte opp til mammografi-time enn kvinner i Oslo.

Mammografiundersøkelse

MAMMOGRAFI: Tre av fire kvinner møter opp når de blir innkalt til mammografi, men det er store fylkesvise forskjeller.

Foto: Remi WAFFLART / PHOTOPQR/L'UNION DE REIMS

Alle kvinner i alderen 50–69 år som er bosatt i Norge, blir invitert til mammografi annethvert år. Mammografiundersøkelsen har til hensikt å avdekke tidlige tegn på brystkreft, og målet er å reduserte dødeligheten.

Mammografi

MASSEUNDERSØKELSE: Hvert bryst blir fotografert fra minst to vinkler i et spesialbygget røntgenapparat.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. 3324 kvinner fikk brystkreft i 2014.

Ifølge en evaluering fra Norges forskningsråd er dødeligheten 20 prosent lavere hos de kvinnene som er invitert til screeningprogrammet.

Under radaren

Likevel er det en stor andel av de innkalte kvinnene som ikke svarer på invitasjonen og som uteblir fra kontrollen. Det betyr at noen krefttilfeller går under radaren og kapasiteten blir dårlig utnyttet.

MAMMOGRAFI

TYDER BILDENE: To radiologer tolke røntgenbildene uavhengig av hverandre. Kvinner med suspekte funn blir innkalt til videre undersøkelser

Foto: ERIC GAILLARD / Reuters Creative

I gjennomsnitt møter 3 av 4 av de innkalte kvinnene opp. Tallene samsvarer godt med oppmøtet i tilsvarende programmer i andre europeiske land, skriver Tidsskriftet til Den norske legeforening.

I Rogaland, Nordland og Sogn og Fjordane møtte over 80 prosent, mens det var 62 prosent som møtte i Oslo. Høyest oppmøte ble registrert hos kvinner i alderen 62–67 år.

Oppmøte til mammografi, geografisk fordeling 2007-2014

Fylke

Inviterte

Oppmøteprosent

Rogaland

175.203

84,1

Hordaland

196.752

78,4

Oslo

209.555

61,6

Akershus (hele fylket, før 2007)

26.485

71,2

Telemark

84.007

73,9

Agder

124.115

78,2

Troms og Finnmark

110.344

78,4

Østfold

128.798

74,3

Nordland

104.652

80,7

Buskerud (før 2011)

61.216

76,6

Trøndelag

190.611

76,8

Oppland

90.640

73,9

Møre og Romsdal

108.527

71,9

Sogn og Fjordane

48.588

81,8

Vestfold

110.095

74,3

Hedmark

96.779

70,4

Akershus Øst (etter 2007)

145.700

72,9

Akershus Vest (2007-2011)

27.414

71,5

Vestre Viken (Akershus Vest og Buskerud etter 2011)

102.888

73,8

Totalt

2142.369

74,7

Kilde: Kreftregisteret

– Det er ikke uvanlig at screeningprogrammer har problemer med lavt oppmøte i storbyene, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Solveig Hofvind

Solveig Hofvind i Mammografiprogrammet sier mange kvinner møter opp når Mammografibussen kommer.

Foto: George Eustice / NRK

Hun tror årsakene kan være sammensatte.

– Både bruk av privat screening og det at andelen innvandrere gjerne er større i store byer, kan spille inn. Vi antar at innvandrerkvinner i mindre grad deltar.

Nabogjenger på tur

Kreftregisteret og Mammografiprogrammet i Oslo har samarbeidet om ulike tiltak for å øke oppmøtet i minoritetsgrupper, men effekten av dette er ikke målt.

Mammografibussen som reiser rundt, får noe av æren for den høye deltakelsen i distriktene. Mangelen på alternativer utenfor byene, kan også gjøre at flere derfra benytter tilbudet

– I distriktene er tilbudet fra private begrenset. En del av kvinnene har lang reisevei, men de møter likevel. Nabogjenger kjører sammen, og gjør hele screeningen til en hyggelig opplevelse, sier Hofvind.

– Avsløres tidlig

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen ønsker å utvide mammografiordningen til kvinne ned til 45 år.

Foto: Jorun Hatling / NRK

Kreftforeningen mener flere bør møte opp til mammografi:

– Mammografi kan avsløre forandringer i brystene som er for små til at kvinnen selv kan kjenne dem. Tidlig diagnose bidrar til økt overlevelse og mer skånsom behandling, og dermed bedre livskvalitet, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Kreftforeningen vil utvide ordningen.

– Vi mener dokumentasjonen er så god at ordningen bør utvides til kvinner mellom 45 og 75 år.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ