320 millioner ekstra til bosetting av flyktninger

Regjeringen bevilger 320 millioner kroner i ekstratilskudd til kommunene til bosetting av flyktninger i 2017. I løpet av 2016 skal 16.000 nye flyktninger bosettes i kommunene.

Sylvi Listhaug

– VIL SKAPE SKATTEBETALERE: – Vårt mål er å skape skattebetalere som står på egne bein, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Foto: Montgomery, Henrik / NTB scanpix

Det opplyser innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse fredag.

KS

KS-leder Gunn Marit Helgesen

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Dette er en svært gledelig melding og vitner om anerkjennelse av den jobben kommunene har gjort. Vi står foran enorme utfordringer fremover. Med dette bidraget vil jobben være mulig å gjøre, sier leder i Kommunenes Sentralforbund (KS), Gunn Marit Helgesen.

– Historisk lav tilstrømning

Ifølge Listhaug bor det nå anslagsvis 26.000 personer på asylmottak i Norge.

– Tilstrømningen av nye asylsøkere til Norge er nå historisk lav, og det kommer veldig få enslige mindreårige asylsøkere til landet. Vi opplever nå den laveste tilstrømningen siden 1993, sier Sylvi Listhaug.

Får 100.000 for enslige mindreårige

Kommuner som tar imot flere enn de blir spurt om vil få 50.000 kroner ekstra per person, og 100.000 kroner for hver enslige mindreårige de bosetter.

– Enslige mindreårige asylsøkere er de vanskeligste for kommunene å bosette. De ønsker seg helst barnefamilier og enslige voksne, opplyser Listhaug.

Hun understreker at bosetting er utrolig viktig for å lykkes med integreringen.

Vårt mål er å skape skattebetalere som står på egne bein, og gjøre kommunene rustet til oppgavene, sier Listhaug.

KS

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) og KS-leder Gunn Marit Helgesen (t.v) orienterte om ekstratilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Bosetter 10.000 flere flyktninger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) gir kommunene skryt for innsatsen så langt. Han sier målet er å gjøre flyktninger til samfunnsborgere.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

– Integrering starter med å få en kommune å bo i. Her har kommunene gjort en fantastisk innsats. I 2013 tok kommunene imot 6500 flyktninger. I fjor bosatte de 11.300 flyktninger. I 2016 skal det bosettes 16.000 flyktninger i kommunene. Det tilsvarer en oppgang i antall bosettinger på nærmere 10.000 flyktninger i løpet av tre år, sier Sanner.

Vil få kontroll på tilstrømningen

Ekstratilskuddene som er innført i år for å stimulere kommunene til å ta imot flere flyktninger, vil bli videreført neste år, opplyser Listhaug.

– Vi er villige til å stille opp med penger slik at norske kommuner kan begynne å planlegge for framtida. Vi håper nå på å få tilstrømningen under kontroll slik at vi får mer normale antall, sier Sylvi Listhaug.

SISTE NYTT

Siste meldinger