31 nye trygde-saker

31 nye trygde-saker sendt til Riksadvokaten for vurdering, ifølge Domstoladministrasjonen. Fra før er det kjent at minst 48 trygdemottakere kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil.

SISTE NYTT

Siste meldinger