3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

Nesten 500 skoler oppfyller ikke kravene om godt inneklima, gode sanitære forhold og tilfredsstillende rengjøring og vedlikehold.

Marienlyst skole

Marienlyst skole i Oslo er en av skolene som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, gjengitt i Utdanningsnytt .

Leder Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen

Foto: Det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen

– Vi synes det er beklagelig at det tar så lang tid før man gjør noe med de fysiske forholdene på de ulike skolene i Norge, sier Loveleen Rihel Brenna, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen, til NRK.

Direktoratet har fått undersøkt om grunnskoler og videregående skoler er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. I tillegg til at 493 skoler er uten godkjenning, driver 328 skoler med midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår.

– Hadde dette vært arbeidssituasjonen til voksne ville man ha satt i gang tiltak med en gang. Det er veldig alvorlig for de barna som sliter med astma, allergier og andre sykdommer. Det er veldig mange barn som ikke makter å gå på skolen på grunn av fysiske forhold, påpeker Brenna.

Les undersøkelsen: "Status for godkjenning av skoler i Norge"

Dårligst i Oslo og Finnmark

Knut Myhrer, hovedverneombud for Oslo-skolen

Knut Myhrer, hovedverneombud for Oslo-skolen

Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Oslo og Finnmark kommer dårligst ut i undersøkelsen. Knut Myhrer, hovedverneombud for Oslo-skolen, mener det mangler politisk vilje til å satse på det fysiske klimaet i skolene.

– Vi får gjort veldig lite hvis ikke politikerne bevilger penger til dette. Så lange politikerne gjør det stikk motsatte, nemlig å sette sperrer for at det skal brukes penger til dette, er det klart at skolene ikke kan bli godkjent, påpeker Myhrer.

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, føler seg ikke truffet av kritikken:

– Vi har brukt milliarder av kroner på å forbedre inneklimaet i Osloskolen, forbedre skolenes fysiske læringsmiljø. Men det viktigste som skjer i skolen, i forhold til elevenes læringsutbytte, er møtet mellom lærer og elev, mener Røsland.

Les også: Utdaterte skolebrakker
Les også: Ber om gransking av skulane

Ministrene ikke bekymret

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland, Byrådsleder i Oslo

Foto: Aftenposten

Undersøkelsen bekymrer verken kunnskapsminister Kristin Halvorsen eller helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Vi er glade for at vi har kommet videre i arbeidet med et godt skolemiljø for flere elever, og at stadig flere skoler har godkjent skolemiljø for elevene, skriver ministrene i en felles uttalelse på Kunnskapsdepartementets nettside.

Kunnskapsdepartementet sier at skolene som ikke er godkjent ikke bryter opplæringsloven, og mener rapporten er viktigere for helsemyndighetene. De presiserer at det er kommunene, ikke skolene, som har forsømt sine oppgaver.

Mange har ikke svart

Utdanningsnytt skriver at bakgrunnen for lista er et oppdrag Utdanningsdirektoratet fikk i 2007. Direktoratet skulle undersøke om grunnskoler og videregående skoler var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler eller ikke.

Alle norske kommuner ble bedt om å svare for totalt 3682 grunn- og videregående skoler. 70 prosent av kommunene svarte den gang, men fortsatt har 61 kommuner unnlatt å svare i det hele tatt.

EKSTERN LENKE: Oppdatert liste over skolene som ikke har godkjenning, eller som har midlertidig godkjenning/godkjenning på vilkår

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger