Hopp til innhold

25.000 uføre i ventekø hos Nav

Uføresaker er komplekse og krever kompetente saksbehandlere. Det er vanskelig å sette inn folk på disse sakene, og det gjør at uføre må vente aller lengst på svar fra etaten. Og utsiktene er ikke lyse.

Nav kølapp
Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Jeg har måttet kjempe meg frem til min uføretrygd, sier Sigurd Seim, som selv har jobbet 30 år i helsevesenet.

Et fall i 2003 førte til at han knuste halebeinet og fikk påført prolaps i både rygg og nakke, og han var ikke i stand til å fortsette i jobben som sykepleier.

Og det er de uføre som kommer dårligst ut hos Nav. Navs egen tidsfrist for behandling av søknader om uføreytelser er på fire måneder, men den gjennomsnittlige behandlingstiden på landsbasis er på nesten et halvt år, 5,7 måneder.

«Angst påført av møtet med Nav»

Sigurd Seim

Sigurd Seim måtte vente lenge på svar på uføresøknaden sin.

Foto: Privat

Seim ble en av dem som måtte vente lenge. For etter å ha gått tre år på rehabiliteringspenger, søkte han om midlertidig uføretrygd.

Til tross for at Nav har gitt seg selv fire måneder på å svare på søknader om uføreytelser, måtte Seim vente i sju måneder før han fikk svar.

– Jeg ble veldig deprimert og ble faktisk sykere av kampen med Nav. Jeg fikk angstanfall, og i journalen min står det at de er påført meg av møtet med Nav, sier han til nrk.no.

Han er nå leder i Foreningen For Kroniske Smertepasienter og har vært i kontakt med flere andre uføre som har måttet vente i opptil et år på svar fra Nav.

Nav har i lang tid fått kritikk for lange saksbehandlingstider.

I februar i år uttalte daværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) at den lange ventetiden var uakseptabel, og i fjor sa den gang statssekretær Laila Gustavsen (Ap) at departementet ikke var fornøyd med situasjonen.

– Særlig uførepensjon og barnebidrag tar det for lang tid å få ut, og det er vi ikke tilfreds med, sa Gustavsen da.

Uføre må vente lengst

Men situasjonen er ikke nevneverdig forbedret. Den gjennomsnittlige behandlingstiden på landsbasis nesten to måneder lenger enn grensen Nav har satt for seg selv.

I Hordaland, som er Sigurd Seims hjemfylke, er saksbehandlingstiden i snitt 7,4 måneder.

Og det er lite som tyder på at uføre kan regne med raskere svar fra Nav med det første.

I august i år, som er den foreløpig siste måneden Nav har tall fra, var det 24.999 uføresøknader som Nav ikke hadde fattet et vedtak i, som defineres som restanser.

Til sammenligning fikk Nav inn like i underkant av 6500 uføresøknader i august.

– Dette krever kompetente saksbehandlere

Tallene viser at denne "ventebunken" er langt høyere for uføreytelser enn andre ytelser.

Nav direktør for arbeid og aktivitet Erik Oftedal.

Erik Oftedal i Nav sier de ikke er fornøyd med dagens situasjon for uføre.

Foto: Apeland Informasjon

– Uføresakene er komplekse, og dette krever kompetente saksbehandlere. Det er vanskelig å sette inn folk på disse sakene på grunn av at de er så komplekse, forklarer direktør for arbeid og aktivitet i Nav, Erik Oftedal, og peker på at saksbehandlerne også må innhente tilleggsinformasjon.

– Dessuten har vi et etterslep fra tidligere, og som kjent har vi slitt med høye restansetall fra tidligere år, legger han til.

I tillegg til alle de nær 25.000 søknadene som Nav ennå ikke hadde avgitt et svar på, kommer søknadene som det er fattet vedtak i, men som Nav brukte for lang tid på å behandle.

Også i denne kategorien er tallet på uføre høyest. I august var det totalt 2925 søknader om uføreytelser som Nav brukte for lang tid på å behandle.

– Vi ser på andre måter å løse de lange saksbehandlingstidene på, for vi er ikke fornøyde med dagens situasjon, sier Oftedal.

Ventet på svar i et år

Nrk.no skrev tidligere i år om sterkt hørselssvekkede Solfrid som i juni i fjor søkte om 50 prosent uføretrygd.

Først et år etter fikk hun svar fra Nav og fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad.

– Legen min måtte til slutt slå i bordet. Først da fikk jeg svar, skriver hun i en sms til nrk.no.

– Det har vært en kamp. Men jeg ville ikke gi opp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ