Hopp til innhold

23 døde på grunn av veiarbeid

Ti år gamle Thomas ble påkjørt og drept av en betongbil på gang- og sykkelveien i Arendal i 2007. På fem år omkom minst 23 trafikanter i Norge i trafikkulykker som skyldtes veiarbeid. Disse kunne ha vært unngått, innrømmer Statens vegvesen.

Thomas Trulsvik

I 2007 ble Thomas Trulsvik i Arendal påkjørt av en betongbil på gang- og sykkelveien på vei hjem fra SFO. Han døde på stedet, 10 år gammel.

Foto: Privat

– Hvis de hadde tenkt på sikkerheten først, så hadde Thomas levd i dag, og det gjør meg forbanna, skriver moren Elisabeth Trulsvik i en e-post til NRK.

Den 6. juni 2007 var fjerdeklassingen Thomas på vei hjem fra SFO. Gang- og sykkelveien han syklet på, ble regnet som trygg for barn fordi den hadde få kryss og avkjørsler. Men noen hundre meter før han kom hjem, måtte han passere et anleggsområde der en midlertidig avkjørsel krysset gang- og sykkelveien.

Ifølge rapporten fra Vegvesenet var dette ikke skiltet, og det var ingen sikring mellom anleggsområdet og gang- og sykkelveien. Avkjørselen var utflytende og dårlig utformet, og Vegvesenet hadde ikke stilt krav om manuell dirigering av trafikken.

Her ble Thomas påkjørt av en betongbil som krysset gang- og sykkelveien. Tiåringen døde på stedet.

Video Vegarbeidsulykker tok 23 liv

Video: Vegarbeidsulykker tok 23 liv.

Ekstra utsatt

Mens mange i disse dager henter fram sykkelen, viser en rapport fra Statens vegvesen, at nettopp syklister og fotgjengere er ekstra utsatt når det pågår anleggsarbeid på veien eller like ved.

Minst 23 mennesker omkom i det som blir kalt vegarbeidsulykker fra og med 2005 til og med 2009. Over halvparten var myke trafikanter – sju fotgjengere og fem syklister. Fem av de drepte var barn, en langt større andel enn i trafikkulykker ellers.

– Vi har tradisjonelt sikret gående og syklende dårligere enn bilene. Det er mer komplisert å sikre dem fordi vi ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelvei. Barn går dessuten mye på gammel vane og har vanskeligere for å tilpasse seg et nytt mønster, sier Ann Karin Midtgaard.

– Det er spesielt alvorlig at mange av ulykkene skjer på gang- og sykkelveier. Der burde vi trygt kunne sende barna våre av gårde, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Ulykke

Ulykken her skjedde like før åpningen av en vei som ble utvidet fra 2 til 4 kjørefelt. Fører kan ha misforstått kjøremønsteret og trodd at alle fire felt var i bruk, ifølge Statens Vegvesen.

Lastebilsjåføren får skylda

I 60 prosent av sakene som er undersøkt, førte ulykken til politianmeldelse, og halvparten av sakene havnet i retten. Som regel er det en lastebilsjåfør eller en fører av et annet anleggskjøretøy som får skylda.

«Dette står i kontrast til vår vurdering om at det ikke er grove feil som utløser ulykkene. Vi tolker det slik at all skyld forulykken blir lagt på «operatøren» som direkte forvolder skaden (i de fleste tilfeller lastebilsjåføren), uten at man leter etter systemfeil eller årsakene til at operatøren gjorde feil», står det i rapporten fra Statens vegvesen.

Bare i ett kjent tilfelle ble skylden fordelt mellom sjåfør og oppdragsgiveren, som fikk foretaksstraff.

– I mange saker burde nok flere ha blitt stilt til ansvar. Det er entreprenøren, altså arbeidsgiveren til lastebilsjåføren, og i siste instans byggherren som har ansvar for å legge til rette for at arbeidet kan gjøres sikkert, sier seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør.

Betongbilsjåføren Asgeir Lundstrøm sier til NRK at han aldri så den ti år gamle gutten på gang- og sykkelveien.

– For meg hadde det vært til stor hjelp om en annen hadde stått ute på gang- og sykkelveien og fulgt med og dirigert trafikken. Da kunne han sett det jeg ikke så, og da hadde ikke dette hendt, sier Asgeir Lundstrøm.

Han ble til slutt dømt for uaktsomt drap, men på grunn av omstendighetene ble han straffet med 75 timers samfunnstjeneste. Han var i tillegg uten førerkort i ett og et halvt år.

– Jeg har inntrykk av at sikringen i forbindelse med anleggsarbeid er blitt bedre senere, sier Lundstrøm.

Ulykke

Syklist som krysset vegen påkjørt av personbil i anleggsområde. Ulykken skjedde da en syklist skulle krysse vegen i et anleggsområde hvor det pågikk bygging av rundkjøring. Manglende sikt fra vegen syklisten kom fra.

Foto: Statens Vegvesen

Dårlig skilting

I de fleste av tilfellene var Statens vegvesen byggherre, men også Jernbaneverket, kommuner og private utbyggere har hatt prosjekter som har ført til dødelige trafikkulykker. Vegvesenet har et overordnet ansvar for veiene, og skal godkjenne skiltplaner og øvrig sikkerhetsopplegg før arbeidet starter.

En annen rapport påviste i 2009 at Statens vegvesen som skiltmyndighet ikke har tatt ansvar for denne oppgaven og derfor godkjent altfor dårlige planer for skilting og sikring ved anleggsarbeid.

Opptatt av arbeiderne

Der ulykkene skjedde var det gjort mye for å sikre anleggsarbeiderne, mindre for å sikre trafikantene. Ofte var veilysene koblet ut, og skilting og sikring var dårlig.

– Vegvesenet må bli flinkere til å se et anleggsområde med trafikantenes øyne. Vi må kjøre, gå og sykle forbi et anleggsområde som vanlige trafikanter for å se hvordan det oppleves, og vi må særlig sikre de myke trafikantene bedre, sier Midtgaard.

Utforkjøring

Lastebilsjåfør drept da bilen kjørte utfor veien og i vannet ved et veiarbeidsområde. Ulykken skjedde ved innsnevring av vegbanen. Lastebilen kjørte på anleggsmaskin og utfor vegen på motsatt side.

Foto: Statens Vegvesen

Lite ble gjort

I Arendal husker Thomas mor, Elisabeth Trulsvik at hun og mannen reagerte på forholdene ved avkjørselen til anleggsområdet.

«Anleggsbiler ble parkert på sykkelstien, det ble parkert biler slik at sikten fra plassen og ut mot sykkelstien ble vanskelig. Her skulle det absolutt blitt gjort noe før anleggsarbeidet begynte. Så gikk det dessverre veldig galt 6 juni 2007», skriver Trulsvik i en e-post til NRK.

Men det som provoserte foreldrene mest, var at lite ble gjort – selv etter ulykken:

«Lenge, lenge så det helt likt ut bortsett fra at de sprengte vekk en fjellknaus. Biler parkerte, tung trafikk ut og inn uten sikkerhet og gangstien fortsatt ubrukelig.»

AKTUELT NÅ