22. juli-ofre får nesten dobbelt så mye i erstatning

Erstatningen pårørende, etterlatte og skadde etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya blir nesten doblet i forhold til statens første tilbud.

Minnesmarkeringen

En som ble livstruende skadd på Utøya vil få 600.000 kroner i erstatning. Det forrige tilbudet var 350.000 kroner.

Foto: Nelly Rasmussen

Det er lagt vekt på at terrorsaken står i en særstilling i norsk rettspleie under behandlingen av klagene på beløpene som først ble gitt i oppreisningserstatning, ifølge advokat Nadia Hall. Hun representerer omtrent halvparten av dem som trolig vil ha krav på oppreisning for fysiske og psykiske skader.

– Klagenemnda har lagt vekt på at terrorhandlingene var drap og drapsforsøk av en helt ekstraordinær karakter og har derfor økt nivået på beløpene betydelig, sier Hall til NTB.

I flere tilfeller blir det opprinnelige beløpet som Kontoret for voldsoffererstatning utmålte, nesten fordoblet. I andre tilfeller, der det opprinnelige beløpet var relativt lavt, er økningen enda høyere.

– De av klientene som jeg har snakket med, er naturligvis glade. Dette er kompensasjon for det de har vært igjennom, sier Hall.

600.000 for livstruende skader

Ingen ved Erstatningsnemnda for voldsofre vil informere om innholdet i, eller kommentere andre sider ved, de enkelte vedtakene. Men NTB får bekreftet at vedtakene etter klagebehandlingen på de opprinnelige utmålingene til Kontoret for voldsoffererstatning, ble sendt til de aktuelle mottakerne tirsdag

– Hver og en må få lov til å sette seg inn i og fordøye dette før vi kommenterer vedtakene, får NTB opplyst.

Nadia Hall

Advokat Nadia Hall er godt fornøyd med resultatet.

Foto: Marit Kolberg / NRK

En person som ble livstruende skadd på Utøya vil nå få 600.000 kroner i erstatning, tilbudet var 350.000. Alvorlig skadde vil få 450.000 kroner, sammenlignet med tidligere tilbud på 250.000 kroner.

– De som kom fysisk uskadd fra Utøya er tilkjent 300.000. Dette er en økning fra mellom 150.00 og 200.000. Her ønsket vi også en større form for likebehandling, det har vi nå oppnådd, sier Nadia Hall til NRK.

Også de som ble skadd ved regjeringskvartalet, får høyere erstatninger.
Erstatningsbeløpet til de som ble livstruende skadd øker fra 300.000 til 500.000 kroner og alvorlig skadde får 350.000 kroner i stedet for 100.000.

– Vi er veldig glade for økningen, men det er for tidlig å si at nå stopper saken. Vi har ennå ikke diskutert dette med våre klienter, det må vi gjøre før vi bestemmer oss for veien videre. Det er heller ikke alle grupper som har fått en stor økning. AUF-ere på landsiden har for eksempel ikke blitt tilkjent erstatning, sier Hall.

Dagsrevyen sak om erstatning til 22. juli-ofre

VIDEO: 22.juli-ofre får doblet erstatning

Mal for 2.000-3.000 søkere

Etter at Kontoret for voldsoffererstatning fattet vedtak i 28 såkalte pilotsaker, som skal være førende for utmåling av erstatning og oppreisning til andre fornærmede etter terrorhandlingene 22. juli i fjor, har klagenemnda behandlet 14 saker. Disse representerer bredden blant ulike berørte etter angrepene.

Det er ventet at mellom 2.000 og 3.000 personer kan komme til å søke oppreisning etter terrorangrepene.

Det er første gang man har valgt muntlige forhandlinger i en sak med et så stort omfang. Dette ble mulig etter at reglene ble endret etter 22. juli.

Ukjent for støttegruppe

Lederen for Støttegruppen etter 22. juli, Trond Blattmann, sier til NRK at de har overlatt til denne jobben bistandsadvokatene.

– Vi må bare ha tillit til at de utfører oppgaven på vegne av oss. Så langt har vi denne informasjonen bare via media, så da blir det vanskelig for oss å gi noen ytterligere kommentarer, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger