Mistet Isabella en måned før termin, nå etterlyser hun mer forskning

Hvert år opplever 200 norske kvinner at barnet deres dør mot slutten av svangerskapet. Cecile Nome som selv mistet et barn, var i sjokk.

Video 400245c4-1644-4f6e-bbbe-25ea086399c4.jpg

Cecilie Nome mistet barnet sitt i 2006, som en del av sorgarbeidet tok hun mange bilder av Isabella.

I 2006 mistet Cecilie Nome barnet hun hadde i magen, kun en måned før termin. Hun fikk aldri noen forvarsel før hun mistet barnet.

Nome mener det er riktig og viktig at det forskes på ulike risikofaktorer som kan føre til dødfødsel.

– Det er viktig at det blir formidlet kunnskap om dette, men også viktig at det blir formidlet på en ikke fordømmende måte ovenfor mødrene, sier Nome.

Selv har hun vært gjennom mange faser, blant annet en fase med skyldsfølelse.

– Jeg stilte alle spørsmålene: Hva har jeg gjort galt? Hvorfor skjer dette? Hvordan kan det skje? Det var et sjokk, sier Nome.

Det hjalp at legene forsikret henne om at hun ikke hadde gjort noe galt.

– For meg var det viktig at legene tidlig sa at det ikke er min feil. Dette skjer dessverre, sa de og at det i utgangspunktet kan skje alle.

Internasjonal undersøkelse

Årsaker til at barn dør mot slutten av svangerskapet er ofte kompliserte og sammensatte.

I dag presenteres en stor, internasjonal undersøkelse om dødfødsler i det prestisjetunge medisintidsskriftet The Lancet. I spissen for undersøkelsen står lege og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Frederik Frøen.

– Det vi har fått til i denne serien er å se på dødsårsakene i en rekke land, og slå de sammen slik at vi kan studere de i en større sammenheng, sier Frøen.

I forbindelse med rapporten har han også for første gang utarbeidet tall på ulike risikofaktorer, for å finne ut hvor mange dødsfall som kan knyttes til røyking, overvekt og høy alder.

Overvekt, røyk og høy alder

Rapporten konkluderes med at rundt 50 av 200 dødfødsler kan knyttes til røyking, overvekt og høy alder.

Frøen mener dette viser tydelig at de klassiske risikofaktorene som høyt blodtrykk og diabetes, blir godt ivaretatt av helsetjenesten dersom de blir oppdaget.

– De nye store utfordringene i forhold til dødfødsel er kvinner som er overvektige, kvinner som er eldre enn 35 år og kvinner som røyker under svangerskapet, sier han.

Frøen understreker at røyking og overvekt aldri blir brukt som en enkeltårsak når det skjer en dødfødsel. Men i en større sammenheng, med et større utvalg, kan forskerne peke på ulike risikofaktorer og regne ut hvor mange dødsfall det utgjør.

Få dødsfall i landet

På verdensbasis skjer det over 2,6 millioner dødfødsler hvert år.

I internasjonal sammenheng er det få dødfødsler i Norge. Likevel dør 1 av 300 barn i Norge i siste del av svangerskapet.

Når 1 av 4 dødsfall nå kan knyttes til fra før kjente risikofaktorer, mener Frøen dette er et høyt tall og en stor andel.

– Dette er forhold som kvinnene selv kan gjøre noe med og hvor helsetjenesten kan bidra til bedre omsorg, sier Frøen.

Han mener at kvinnene selv kan bidra ved at de ikke røyker i svangerskapet, ved at de er bevisst på overvekt og fedme og at de har kunnskap om at risikoen øker etter 35 år.

Får hjelp

Ved OUS Rikshospitalet har overlege Guttorm Haugen møtt mange kvinner han forsøker å hjelpe.

– Vi kan hjelpe der vi ser et forvarsel, som for eksempel at magen vokser for lite. Problemet er tilfellene hvor det ikke oppdages på forhånd, sier Haugen.

En av de vanligste årsaken til dødfødsel er at barnet får for lite næring fra morkaken. Rent medisinsk oppstår faren når blodstrømmen i navlestrengen er for dårlig.

Dersom problemene blir oppdaget, oppstår neste dilemma: Å ta stilling til om barnet skal forløses, med de komplikasjonene det kan medføre.

– For mor og far er det helt klart et stort traume å miste et barn på denne måten. Du mister et barn du forventer å få, sier Haugen.

Som lege er han også bevisst på hvordan han omtaler ulike risikofaktorer overfor pasientene.

– Jeg tar opp faktorer man kan gjøre noe med, som røyking for eksempel. Jeg går ikke inn på problematikk rundt fedme under et svangerskap. Men det kan være aktuelt å ta opp på et senere tidspunkt, sier Haugen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger