Hopp til innhold

17-åring med hjemmelaget bombe dømt til ni måneder i fengsel

Den russiske 17-åringen som ble pågrepet med en hjemmelaget, bombelignende gjenstand på Grønland er dømt til ni måneder i fengsel.

Politiets bombegruppe på plass på Grønland i Oslo

STOR AKSJON: Politiets bombegruppe måtte 8. april rykke ut til bydelen Grønland i Oslo, etter at en parkeringsvakt observerte en gutt han mente oppførte seg mistenkelig. Den hjemmelagde sprengladningen 17-åringen hadde med seg ble uskadeliggjort på stedet.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Rekonstruksjon av bombelignende gjenstand på Grønland

Politiet gjennomførte en rekonstruksjon av den bombelignende gjenstanden, og kom til at den hadde et begrenset skadepotensial. 17-åringen har sagt at han fikk ideen til hvordan han skulle lage innretningen på YouTube.

Foto: Politiet / NRK

Den nå 17 år gamle gutten, som er russisk statsborger, ble pågrepet på Grønland i Oslo på kvelden lørdag 8. april i år. 17-åringen hadde med seg en hjemmelaget bombe, laget av blant annet lightergass og splinter fra et nettinggjerde.

Politiets sikkerhetstjeneste mener 17-åringen hadde tenkt til å detonere den hjemmelagde bomben på Grønland, noe gutten selv bestrider.

Ifølge 17-åringens forsvarer Javeed Shah har 17-åringen helt siden han ble pågrepet hevdet at han var på vei til et skogsområde ved Grefsenkollen i Oslo, der han skulle teste bomben, da han ble pågrepet.

– Han er skuffet over rettens vurdering rundt skyldspørsmålet, men samtidig fornøyd med at retten har gitt ham en straff som er betydelig lavere enn det påtalemyndigheten tok til orde for, sier Shah.

Rettssak mot russisk 17-åring

Aktor Marit Bakkevig og 17-åringens forsvarer Javeed Shah er uenige om hvorvidt russeren hadde planer om å detonere gjenstanden i Oslo sentrum.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Rekonstruerte bombe

Dommen på 9 måneders ubetinget fengsel er mildere enn aktors påstand om to år i fengsel. 17-åringen har sittet 210 dager i varetekt, som trekkes fra straffen. Shah sier han vil gå grundig gjennom dommen med sin klient, før de tar stilling til om den skal ankes.

17-åringen ble i utgangspunktet siktet for brudd på terrorlovgivningen, men ble kun tiltalt for oppbevaring av eksplosjonsfarlig materiale som er egnet til å volde fare for andres helse. Bakgrunnen for at tiltalen ble nedjustert var blant annet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjennomførte en rekonstruksjon av den hjemmelagde bomben.

Denne rekonstruksjonen at bomben hadde et begrenset skadepotensial. I prosedyren mot 17-åringen sa aktor Marit Bakkevig at en av de rekonstruerte versjonene av bomben forårsaket en ildkule på fire ganger fire meter.

Et stort område ble sperret av på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand.

Natt til 9. april kunne beboere på Grønland høre et smell, etter at Oslo-politiets bombegruppe uskadeliggjorde den hjemmelagde bomben.

Parkeringsvakt tipset politiet

«Retten har funnet det bevist at tiltalte holdt det mulig at innretningen han framstilte og oppbevarte, kunne forvolde kroppsskade, og at han likevel hadde besluttet at han ville eksplodere den. At tiltalte dagen etter at han laget den eksplosive innretningen, aktivt etterspør filmer som motiverer til og rettferdiggjør angrep på sivile, utelukker etter rettens mening at han skulle eksplodere innretningen i skogen», heter det blant annet i tingrettsdommen.

I avhør har 17-åringen også sagt at han ikke trodde eksplosjonen den hjemmelagde bomben kom til å forårsake ble særlig kraftig. Samtidig ville han holde avstand i tilfelle splintene kunne skade beina.

17-åringen ble observert av parkeringsvakten Fuat Bas da han stod på knærne ved Vaterlandsbrua i Oslo. Bas trodde det var snakk om narkotika, og kontaktet politiet, som raskt pågrep 17-åringen.

I retten har gutten forklart at han kun satte seg ned på kne for å fikse noe som hadde løsnet på innretningen, men at han ikke hadde tenkt å til å detonere den der.

Fuat Bas viser hvor han så 17-åringen med en hjemmelaget bombe lørdag kveld.

Fuat Bas viser hvor han så 17-åringen med en hjemmelaget bombe lørdag 8. april.

PST vurderer anke

Deler av rettssaken mot den 17 år gamle russeren – blant annet hans egen forklaring – gikk for lukkede dører i Oslo tingrett. Dette ble imidlertid opphevet av lagmannsretten etter påtrykk fra Norsk Redaktørforening.

Da dørene ble åpnet fikk pressen blant annet høre at 17-åringen på et tidspunkt sendte meldinger til en bekjent om at han hadde «en plan» som han ikke ville utdype nærmere. PST har satt dette i sammenheng med at 17-åringen skal ha oppsøkt flere nettsteder med jihadistisk innhold, og mener gutten var i en radikaliseringsprosess. 17-åringen forklarte selv i retten at han fikk ideen til hvordan han skullel lage innretningen på YouTube.

Aktor Marit Bakkevig sier påtalemyndigheten vil bruke betenkningstiden på 14 dager til å avgjøre om dommen blir anket.

– Grunnen til at det ikke ble to års fengsel, er at tingretten har vurdert om den handlingen han skulle foreta (detoneringen av bomben, journ.anm.), ville ha vært «særlig samfunnsskadelig». Der har vi et ulikt syn, sier Bakkevig til NRK.

Pågripelsen av 17-åringen i april i år var en av årsakene til at PST dagen etter oppjusterte sin vurdering av hvorvidt det var sannsynlig at noen ville forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge.

PST oppjusterer trusselnivået

PST-sjef Benedicte Bjørnland redegjorde for trusselnivået mot Norge dagen etter pågripelsen.

AKTUELT NÅ