NRK Meny
Normal

15.000 master og kraftlinjer i veien for luftfarten

15.000 hindre er registrert i Nasjonalt register over luftfartshindre, men om kartet og terrenget stemmer overens er langt fra sikkert.

Vindmøller og kraftlinjer

Vindmøller og kraftlinjer er to av truslene for luftfarten det er blitt langt flere av de siste årene.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Den svenske havarikommisjonen har hatt en gjennomgang av høye master, vindmøller eller annet som kan være en fare for luftfarten, skriver SVT.

Resultatet var nedslående, av 2300 hindre over 100 meter, var hvert tredje, minst 750, enten feilplassert på kartene som flygere bruker for å unngå kollidere eller de fantes ikke på kartene i det hele tatt.

Lufthindre er særlig en fare for dem som flyr lavt, som luftambulanse, politi, forsvaret og redningshelikoptre.

I Norge føres dataene over lufthindre i Nasjonalt register over luftfartshindre, som danner grunnlaget for de kartene som flygere.

I Nasjonalt register over luftfartshindre har vi registrert rundt 15.000 av det vi kaller punkthindre, for eksempel telemaster, kraner eller vindmøller og så har vi rundt 25.000 kilometer med kraftlinjer.

Fagansvarlig for luftfartshindre i Statens kartverk, Andreas Woxhollt / NRK

– Luftfartstilsynet har ikke noen grunn til å tro at vi er i samme situasjon i Norge. Vi har en hinderdatabase som har vært i drift i mange år og der luftfartshinder helt fra 15 meter og oppover blir registrert, sier avdelingsdirektør for Flyplass og Flysikring hos Luftfartstilsynet, Wenche Olsen, til NRK.

Helikoptervrak på Sollihøgda

To personer omkom da et helikopter fra Norsk Luftambulanse styrtet på Sollihøgda etter å ha krasjet med en kraftlinje som ikke var korrekt merket på kartet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

To omkom på Sollihøgda

Den verste ulykken de siste årene med lufthindre var da et ambulansehelikopter styrtet på Sollihøgda i Hole 14. januar 2014. To personer mistet livet og en ble alvorlig skadet da helikopteret traff en kraftlinje før det styrtet i bakken.

I Statens havarikommisjons rapport om hendelsen ble det pekt på mangler i kartleggingen av hvor det finnes hinder i luften som kan skape farlige situasjoner for luftambulanse.

Havarikommisjonen så på kartdataene og fant feil som kan føre til farlige situasjoner.

– Vi fant at de hindrene som eksisterer ikke er tegnet inn på kart og at det også finnes hindre på kartet som ikke finnes i terrenget, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK.

Flere punkter i rapporten går direkte på at lufthindere – i dette tilfellet et kraftspenn – var dårlig eller mangelfullt merket:

  • Kraftspennet som helikopteret traff var ikke fysisk merket og var usedvanlig vanskelig å oppdage fra luften.
  • Dagens database over luftfartshindre (NRL) er både mangelfull og teknisk sett lite tilpasset GPS-baserte varslingssystemer.
  • Det var flere ledninger/spenn i landingsområdet enn det som var avmerket på det digitale kartet.
  • Kraftspennet som helikopteret traff var ikke angitt med høydeangivelse på det digitale kartet.

Etter ulykken sendte Havarikommisjonen en sikkerhetstilråding til Samferdselsdepartementet for å kikke nærmere på og jobbe med en kartlegging av de luftfartshindre som er i Norge

Havarikommisjonen fremmer ikke sikkerhetstilrådninger uten at vi ser at det er veldig alvorlig, så når vi fremmer en sikkerhetstilrådning så ser vi på det som en stor utfordring for flysikkerheten.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport / NRK

Skal rapportere inn selv

Også Flygesjef Erik Normann i Norsk Luftambulanse sier til NRK at de langt fra er fornøyd med kartbasen.

Han sier til NRK at de har veldig moderne elektroniske kartsystemer, men at det hjelper lite dersom hindrene ikke ligger der kartet sier, eller de ikke er rapportert inn overhodet.

– Det er selvfølgelig mye som gjenstår. Vi hadde jo ønsket at vi kunne si at vi var hundre prosent på plass. Vi er ikke der, men vi kommer dit. sier Luftfartstilsynets Wenche Olsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger