Hopp til innhold

Advarer mot «avgiftssjokk» på hybridbiler

Over 15.000 nordmenn har kjøpt ny hybridbil, men får den ikke før i 2022. Nå kan de få en ekstraregning på inntil 80.000 kroner.

Volvo XC60

De største suvene fra Volvo, Audi og Land Rover kan få over 80.000 kroner i økte avgifter.

Foto: BEN STANSALL / AFP

Mange som har kjøpt ny bil i år men får den levert først neste år, vil trolig få en stor ekstraregning fra staten.

Årsaken er at Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for neste år har skrudd opp avgiftene på ladbare hybrider – og Støre-regjeringen vil beholde avgiftsøkningen som den er.

Toyota Rav4 plug-in-hybrid

Toyota Rav4 var i oktober landets mest solgte landehybrid og kom på 5.plass over de mest solgte bilene ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Alle bilene som solgte mer i oktober var rene elbiler.

Foto: Creative Commons

Ifølge Bilimportørenes landsforening er det 15.000-20.000 som har kjøpt ladbar hybrid allerede, men som ikke får den levert før neste år.

Terje Ovanger fra Vadsø kjøpte en ny Toyota plug-in-hybrid i september, men får den først levert i mars neste år. Da er prisen etter alt å dømme mye høyere.

Helge Ovanger

Vadsøværingen Helge Ovanger er kritisk til at ladbare hybrider blir mye dyrere, og mener at elbiler ennå ikke er et reellt alternativ i landets nordligste fylke.

Foto: Hallgeir Henriksen, Ságat

– Dette synes jeg i det hele tatt ikke om. Sett fra mitt ståsted og de valgene jeg har gjort, er dette ikke bra. Bilen skal jo stige i pris med cirka 40.000 kroner, sier han.

En populær Plug-in-hybrid som Toyota Rav 4 får økte avgifter på i overkant av 40.000 kroner, mens de største suvene fra Volvo, Audi og Land Rover ifølge Bilnytt.no får over 80.000 kroner i økte avgifter.

Med 300 kilometer til hytta og rekkeviddeangst, tør ikke Ovanger å gå over til en avgiftsfri elbil nå.

– I Finnmark har vi lange avstander er jeg litt engstelig for å gå direkte på en helelektrisk bil. Det kan bli veldig kaldt på vinteren og det kan være langt mellom ladestasjonene. Vi er i områder hvor det bor veldig lite folk, sier han.

Ovanger forstår lite av at de ladbare hybridene blir straffet langt hardere av de foreslåtte endringene i bilavgiftene enn biler som kun har bensin og diesel som drivstoff.

– Forstå det den som kan, sier han.

– Altfor tidlig og altfor mye

Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening kaller avgiftsøkningen dramatisk.

– Dette er dramatisk for veldig mange kunder som går og venter på ny bil. Avgiftssjokket som kommer nå på disse bilene, er altfor tidlig, og altfor mye, sier han.

Han mener regjeringen burde ventet noen år med å skru opp avgiftene på de ladbare hybridene, til rekkevidden på nye elbiler blir enda lengre.

Erik Andresen

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening er kritisk til at avgiftene på ladehybridene øker kraftig samtidig som ladenettverket for elbiler etter hans mening er for dårlig mange steder i landet.

Foto: Bilimportørenes landsforening

– Avgiftsøkningen går direkte til kundene. Vi har hatt mange reaksjoner og ganske mange sure kunder, som synes det er urettferdig og helt urimelig at det skal få en avgiftsøkning som er helt uforutsett på 40.000 til 60.000 kroner, sier Andresen.

I Vadsø er Helge Ovanger kritisk til Senterpartiets politikk etter at de har inntatt regjeringskontorene.

– Senterpartiet gikk jo til valg på at det ikke skule bli dyrere å kjøre ute i distriktene, sier han.

– Har redusert avgifter på bruk

Statssekretær Lars Erik Bartnes representerer Senterpartiet i Finansdepartementet, og sier han forstår frustrasjonen.

– Ja, det skjønner jeg veldig godt. Vi prioriterte å redusere forslagene som gikk på bruk av bil, og bruker store penger på det, men vi har ikke reversert forslagene som lå fra Høyre på å kjøpe bil, sier han.

Men det hjelper kanskje ikke Ovanger i Vadsø som har så lang vei til hytta at han ikke tør å kjøpe elbil og får en ekstraregning på 40.000 kroner?

– Nei, jeg skjønner veldig godt det. Det er veldig vanskelige avveininger om når disse endringene skal gjøres. Vi var kritiske til at disse endringene skulle komme nå, men det var et forslag som lå fra Solberg-regjeringen da vi tiltrådte, og som vi ikke har reversert. Vi prioriterte å reversere forslagene som lå på å bruke bil.

Han sier at fallet i statens inntekter fra bilavgiftene har vært så dramatisk de siste årene at det vil gå ut over andre prioriteringer dersom avgiftene ikke settes opp.

Økte avgifter blir trolig stående etter at Stortinget har sagt sitt

Regjeringspartiene har sagt at de vil gå til SV for å skaffe flertall for forslaget til statsbudsjett. Etter det NRK forstår er det ingenting som tyder på at SV i forhandlinger med regjeringspartiene vil kjempe imot økte avgifter på ladbare hybrider.

Samme inntrykk har Atle Tuverud, som er redaktør for bransjenettstedet Bilnytt.

– Det er ikke noe som tilsier at forslaget blir reversert i Stortinget. Dette ser nok bransjen på som en tapt sak, sier han.

Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund har sammen skrevet brev til SV der de gir det de kaller sine høringsinnspill til endringsforslaget til statsbudsjett. Der argumenterer de for å reversere både de foreslåtte innstrammingene til elbil som firmabil, samt å droppe avgiftshoppet for ladehybridene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger